Συγγραφέας:Ευσέβιος ο Καισαρείας

Από Βικιθήκη
Συγγραφείς: Ευσέβιος Καισαρείας
(περ. 275 – 339)
Δείτε επίσης βιογραφία.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Eusebius_of_Caesarea.jpg
Ευσέβιος Καισαρείας


Έργα[Επεξεργασία]

 • Εκκλησιαστική Ιστορία
 • Εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου Κωνσταντίνου βασιλέως
 • Περὶ τῆς τοῦ πάσχα ἑορτῆς
 • Χρονικοὶ κανόνες
 • Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή
 • Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις
 • Ἐκκλησιαστικῆς θεολογία
 • Θεοφάνεια
 • Ονομαστικόν
 • Κανόνες
 • Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν
 • Εἰς τὰς ἐπιγραφὰς τῶν ψάλμων
 • Κατὰ Ἱεροκλέως
 • Κατὰ Μαρκέλλου
 • Περὶ τῆς τοῦ βιβλίου τῶν προφητῶν ὀνομασίας
 • Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τῆς παροικίας αὐτοῦ
 • Ἐπιστολὴ πρὸς Κωνσταντίαν τὴν βασίλισσαν
 • Ἐπιστολὴ πρὸς Φλακίλλον
 • Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον
 • Εἰς τὸ αἶσμα τῶν ἀισμάτων ἐξήγησις
 • Πρὸς Μαρίνον περὶ τῶν ἐν εὐαγγελίοις ζητημάτων καὶ λυσέων
 • Πρὸς Στέφανον περὶ τῶν ἐν εὐαγγελίοις ζητημάτων