Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παλατινή Ανθολογία/XI/432 Λουκιανού

Από Βικιθήκη
AP XI 432 Ἔσβεσε τὸν λύχνον μῶρος
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Ἔσβεσε τὸν λύχνον μῶρος, Λουκιανού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 432 (AP XI 432)


XI 432 Λουκιανού[Επεξεργασία]

ἔσβεσε τὸν λύχνον μῶρος, ψυλλῶν ὑπὸ πολλῶν
δακνόμενος, λέξας: οὐκέτι με βλέπετε.