Παλατινή Ανθολογία/XI/120 Νικάρχου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
AP XI 120 Ὀρθῶσαι τὸν κυρτόν ὑποσχόμενος Διόδωρον
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Ὀρθῶσαι τὸν κυρτόν ὑποσχόμενος Διόδωρον, Νικάρχου, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 120 (AP XI 120)


XI 120 Νικάρχου[Επεξεργασία]

Ὀρθῶσαι τὸν κυρτόν ὑποσχόμενος Διόδωρον Σωκλῆς τετραπέδους τρεῖς ἐπέθηκε λίθους
τοῦ κυρτοῦ στιβαροὺς ἐπὶ τὴν ῥάχιν· ἀλλὰ πιεσθεὶς τέθνηκεν, γέγονεν δ’ ὀρθότερος κανόνος.
Καμπούρης ο Διόδωρος μά πώς θά τόν ισιώσει τού υποσχέθηκε ο Σωκλής• κοτρώνια τρία βαριά
στή ράχη πάνω τού ’βαλε• αλλά πολλά τού ήταν καί πέθανε• μά έγινε ίσιος σάν καλαμιά.