Ιστορίαι (Ηροδότου)/Καλλιόπη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΕλληνικάEnglish


Ιστορίαι
Συγγραφέας:
Ἱστοριῶν ἐνάτη ἐπιγραφομένη Καλλιόπη
(ed. A. D. Godley. Cambridge 1920)


   1[Επεξεργασία]

1 Μαρδόνιος δέ, ὥς οἱ ἀπονοστήσας Ἀλέξανδρος τὰ παρὰ Ἀθηναίων ἐσήμηνε, ὁρμηθεὶς ἐκ Θεσσαλίης ἦγε τὴν στρατιὴν σπουδῇ ἐπὶ τὰς Ἀθήνας. ὅκου δὲ ἑκάστοτε γίνοιτο, τούτους παρελάμβανε. τοῖσι δὲ Θεσσαλίης ἡγεομένοισι οὔτε τὰ πρὸ τοῦ πεπρηγμένα μετέμελε οὐδὲν πολλῷ τε μᾶλλον ἐπῆγον τὸν Πέρσην, καὶ συμπροέπεμψέ τε Θώρηξ ὁ Ληρισαῖος Ξέρξην φεύγοντα καὶ τότε ἐκ τοῦ φανεροῦ παρῆκε Μαρδόνιον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα.

   2[Επεξεργασία]

1 ἐπεὶ δὲ πορευόμενος γίνεται ὁ στρατὸς ἐν Βοιωτοῖσι, οἱ Θηβαῖοι κατελάμβανον τὸν Μαρδόνιον καὶ συνεβούλευον αὐτῷ λέγοντες ὡς οὐκ εἴη χῶρος ἐπιτηδεότερος ἐνστρατοπεδεύεσθαι ἐκείνου, οὐδὲ ἔων ἰέναι ἑκαστέρω, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἱζόμενον ποιέειν ὅκως ἀμαχητὶ τὴν πᾶσαν Ἑλλάδα καταστρέψεται. 2 κατὰ μὲν γὰρ τὸ ἰσχυρὸν Ἕλληνας ὁμοφρονέοντας, οἵ περ καὶ πάρος ταὐτὰ ἐγίνωσκον, χαλεπὰ εἶναι περιγίνεσθαι καὶ ἅπασι ἀνθρώποισι· “εἰ δὲ ποιήσεις τὰ ἡμεῖς παραινέομεν „, ἔφασαν λέγοντες, “ἕξεις ἀπόνως πάντα τὰ ἐκείνων ἰσχυρὰ βουλεύματα· 3 πέμπε χρήματα ἐς τοὺς δυναστεύοντας ἄνδρας ἐν τῇσι πόλισι, πέμπων δὲ τὴν Ἑλλάδα διαστήσεις· ἐνθεῦτεν δὲ τοὺς μὴ τὰ σὰ φρονέοντας ῥηιδίως μετὰ τῶν στασιωτέων καταστρέψεαι „.

   3[Επεξεργασία]

1 οἳ μὲν ταῦτα συνεβούλευον, ὁ δὲ οὐκ ἐπείθετο, ἀλλά οἱ δεινὸς ἐνέστακτο ἵμερος τὰς Ἀθήνας δεύτερα ἑλεῖν, ἅμα μὲν ὑπ᾽ ἀγνωμοσύνης, ἅμα δὲ πυρσοῖσι διὰ νήσων ἐδόκεε βασιλέι δηλώσειν ἐόντι ἐν Σάρδισι ὅτι ἔχοι Ἀθήνας· 2 ὃς οὐδὲ τότε ἀπικόμενος ἐς τὴν Ἀττικὴν εὗρε τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλ᾽ ἔν τε Σαλαμῖνι τοὺς πλείστους ἐπυνθάνετο εἶναι ἔν τε τῇσι νηυσί, αἱρέει τε ἔρημον τὸ ἄστυ. ἡ δὲ βασιλέος αἵρεσις ἐς τὴν ὑστέρην τὴν Μαρδονίου ἐπιστρατηίην δεκάμηνος ἐγένετο.

   4[Επεξεργασία]

1 ἐπεὶ δὲ ἐν Ἀθήνῃσι ἐγένετο ὁ Μαρδόνιος, πέμπει ἐς Σαλαμῖνα Μουρυχίδην ἄνδρα Ἑλλησπόντιον φέροντα τοὺς αὐτοὺς λόγους τοὺς καὶ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν τοῖσι Ἀθηναίοισι διεπόρθμευσε. 2 ταῦτα δὲ τὸ δεύτερον ἀπέστελλε προέχων μὲν τῶν Ἀθηναίων οὐ φιλίας γνώμας, ἐλπίζων δὲ σφέας ὑπήσειν τῆς ἀγνωμοσύνης, ὡς δοριαλώτου ἐούσης τῆς Ἀττικῆς χώρης καὶ ἐούσης ὑπ᾽ ἑωυτῷ.

   5[Επεξεργασία]

1 τούτων μὲν εἵνεκα ἀπέπεμψε Μουρυχίδην ἐς Σαλαμῖνα, ὁ δὲ ἀπικόμενος ἐπὶ τὴν βουλὴν ἔλεγε τὰ παρὰ Μαρδονίου. τῶν δὲ βουλευτέων Λυκίδης εἶπε γνώμην ὡς ἐδόκεε ἄμεινον εἶναι δεξαμένους τὸν λόγον, τόν σφι Μουρυχίδης προφέρει, ἐξενεῖκαι ἐς τὸν δῆμον. 2 ὃ μὲν δὴ ταύτην τὴν γνώμην ἀπεφαίνετο, εἴτε δὴ δεδεγμένος χρήματα παρὰ Μαρδονίου, εἴτε καὶ ταῦτά οἱ ἑάνδανε· Ἀθηναῖοι δὲ αὐτίκα δεινὸν ποιησάμενοι οἵ τε ἐκ τῆς βουλῆς καὶ οἱ ἔξωθεν ὡς ἐπύθοντο, περιστάντες Λυκίδην κατέλευσαν βάλλοντες, τὸν δὲ Ἑλλησπόντιον Μουρυχίδην ἀπέπεμψαν ἀσινέα. 3 γενομένου δὲ θορύβου ἐν τῇ Σαλαμῖνι περὶ τὸν Λυκίδην, πυνθάνονται τὸ γινόμενον αἱ γυναῖκες τῶν Ἀθηναίων, διακελευσαμένη δὲ γυνὴ γυναικὶ καὶ παραλαβοῦσα ἐπὶ τὴν Λυκίδεω οἰκίην ἤισαν αὐτοκελέες, καὶ κατὰ μὲν ἔλευσαν αὐτοῦ τὴν γυναῖκα κατὰ δὲ τὰ τέκνα.

   6[Επεξεργασία]

1 ἐς δὲ τὴν Σαλαμῖνα διέβησαν οἱ Ἀθηναῖοι ὧδε. ἕως μὲν προσεδέκοντο ἐκ τῆς Πελοποννήσου στρατὸν ἥξειν τιμωρήσοντά σφι, οἳ δὲ ἔμενον ἐν τῇ Ἀττικῇ· ἐπεὶ δὲ οἳ μὲν μακρότερα καὶ σχολαίτερα ἐποίεον, ὁ δὲ ἐπιὼν καὶ δὴ ἐν τῇ Βοιωτίῃ ἐλέγετο εἶναι, οὕτω δὴ ὑπεξεκομίσαντό τε πάντα καὶ αὐτοὶ διέβησαν ἐς Σαλαμῖνα, ἐς Λακεδαίμονά τε ἔπεμπον ἀγγέλους ἅμα μὲν μεμψομένους τοῖσι Λακεδαιμονίοισι ὅτι περιεῖδον ἐμβαλόντα τὸν βάρβαρον ἐς τὴν Ἀττικὴν ἀλλ᾽ οὐ μετὰ σφέων ἠντίασαν ἐς τὴν Βοιωτίην, ἅμα δὲ ὑπομνήσοντας ὅσα σφι ὑπέσχετο ὁ Πέρσης μεταβαλοῦσι δώσειν, προεῖπαί τε ὅτι εἰ μὴ ἀμυνεῦσι Ἀθηναίοισι, ὡς καὶ αὐτοί τινα ἀλεωρὴν εὑρήσονται.

   7[Επεξεργασία]

1 οἱ γὰρ δὴ Λακεδαιμόνιοι ὅρταζόν τε τοῦτον τὸν χρόνον καί σφι ἦν Ὑακίνθια, περὶ πλείστου δ᾽ ἦγον τὰ τοῦ θεοῦ πορσύνειν· ἅμα δὲ τὸ τεῖχός σφι, τὸ ἐν τῷ Ἰσθμῷ ἐτείχεον, καὶ ἤδη ἐπάλξις ἐλάμβανε. ὡς δὲ ἀπίκοντο ἐς τὴν Λακεδαίμονα οἱ ἄγγελοι οἱ ἀπ᾽ Ἀθηνέων, ἅμα ἀγόμενοι ἔκ τε Μεγάρων ἀγγέλους καὶ ἐκ Πλαταιέων, ἔλεγον τάδε ἐπελθόντες ἐπὶ τοὺς ἐφόρους.

7A. “ἔπεμψαν ἡμέας Ἀθηναῖοι λέγοντες ὅτι ἡμῖν βασιλεὺς ὁ Μήδων τοῦτο μὲν τὴν χώρην ἀποδιδοῖ, τοῦτο δὲ συμμάχους ἐθέλει ἐπ᾽ ἴσῃ τε καὶ ὁμοίῃ ποιήσασθαι ἄνευ τε δόλου καὶ ἀπάτης, ἐθέλει δὲ καὶ ἄλλην χώρην πρὸς τῇ ἡμετέρῃ διδόναι, τὴν ἂν αὐτοὶ ἑλώμεθα. 2 ἡμεῖς δὲ Δία τε Ἑλλήνιον αἰδεσθέντες καὶ τὴν Ἑλλάδα δεινὸν ποιεύμενοι προδοῦναι οὐ καταινέσαμεν ἀλλ᾽ ἀπειπάμεθα, καίπερ ἀδικεόμενοι ὑπ᾽ Ἑλλήνων καὶ καταπροδιδόμενοι, ἐπιστάμενοί τε ὅτι κερδαλεώτερον ἐστὶ ὁμολογέειν τῷ Πέρσῃ μᾶλλον ἤ περ πολεμέειν· οὐ μὲν οὐδὲ ὁμολογήσομεν ἑκόντες εἶναι. καὶ τὸ μὲν ἀπ᾽ ἡμέων οὕτω ἀκίβδηλον νέμεται ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας·

7B. ὑμεῖς δὲ ἐς πᾶσαν ἀῤῥωδίην τότε ἀπικόμενοι μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ Πέρσῃ, ἐπείτε ἐξεμάθετε τὸ ἡμέτερον φρόνημα σαφέως, ὅτι οὐδαμὰ προδώσομεν τὴν Ἑλλάδα, καὶ διότι τεῖχος ὑμῖν διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ ἐλαυνόμενον ἐν τέλεϊ ἐστί, καὶ δὴ λόγον οὐδένα τῶν Ἀθηναίων ποιέεσθε, συνθέμενοί τε ἡμῖν τὸν Πέρσην ἀντιώσεσθαι ἐς τὴν Βοιωτίην προδεδώκατε, περιείδετέ τε προεσβαλόντα ἐς τὴν Ἀττικὴν τὸν βάρβαρον. 2 ἐς μέν νυν τὸ παρεὸν Ἀθηναῖοι ὑμῖν μηνίουσι· οὐ γὰρ ἐποιήσατε ἐπιτηδέως. νῦν δὲ ὅτι τάχος στρατιὴν ἅμα ἡμῖν ἐκέλευσαν ὑμέας ἐκπέμπειν, ὡς ἂν τὸν βάρβαρον δεκώμεθα ἐν τῇ Ἀττικῇ· ἐπειδὴ γὰρ ἡμάρτομεν τῆς Βοιωτίης, τῆς γε ἡμετέρης ἐπιτηδεότατον ἐστὶ μαχέσασθαι τὸ Θριάσιον πεδίον „.

   8[Επεξεργασία]

1 ὡς δὲ ἄρα ἤκουσαν οἱ ἔφοροι ταῦτα, ἀνεβάλλοντο ἐς τὴν ὑστεραίην ὑποκρίνασθαι, τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἐς τὴν ἑτέρην· τοῦτο καὶ ἐπὶ δέκα ἡμέρας ἐποίεον, ἐξ ἡμέρης ἐς ἡμέρην ἀναβαλλόμενοι. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τὸν Ἰσθμὸν ἐτείχεον σπουδὴν ἔχοντες πολλὴν πάντες Πελοποννήσιοι, 2 καί σφι ἦν πρὸς τέλεϊ. οὐδ᾽ ἔχω εἰπεῖν τὸ αἴτιον διότι ἀπικομένου μὲν Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος ἐς Ἀθήνας σπουδὴν μεγάλην ἐποιήσαντο μὴ μηδίσαι Ἀθηναίους, τότε δὲ ὤρην ἐποιήσαντο οὐδεμίαν, ἄλλο γε ἢ ὅτι ὁ Ἰσθμός σφι ἐτετείχιστο καὶ ἐδόκεον Ἀθηναίων ἔτι δεῖσθαι οὐδέν· ὅτε δὲ Ἀλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὴν Ἀττικήν, οὔκω ἀπετετείχιστο, ἐργάζοντο δὲ μεγάλως καταῤῥωδηκότες τοὺς Πέρσας.

   9[Επεξεργασία]

1 τέλος δὲ τῆς τε ὑποκρίσιος καὶ ἐξόδου τῶν Σπαρτιητέων ἐγένετο τρόπος τοιόσδε. τῇ προτεραίῃ τῆς ὑστάτης καταστάσιος μελλούσης ἔσεσθαι Χίλεος ἀνὴρ Τεγεήτης, δυνάμενος ἐν Λακεδαίμονι μέγιστον ξείνων, τῶν ἐφόρων ἐπύθετο πάντα λόγον τὸν δὴ οἱ Ἀθηναῖοι ἔλεγον· ἀκούσας δὲ ὁ Χίλεος ἔλεγε ἄρα σφι τάδε. 2 “οὕτω ἔχει, ἄνδρες ἔφοροι· Ἀθηναίων ἡμῖν ἐόντων μὴ ἀρθμίων τῷ δὲ βαρβάρῳ συμμάχων, καίπερ τείχεος διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ ἐληλαμένου καρτεροῦ, μεγάλαι κλισιάδες ἀναπεπτέαται ἐς τὴν Πελοπόννησον τῷ Πέρσῃ. ἀλλ᾽ ἐσακούσατε, πρίν τι ἄλλο Ἀθηναίοισι δόξαι σφάλμα φέρον τῇ Ἑλλάδι „.

   10[Επεξεργασία]

ὃ μέν σφι ταῦτα συνεβούλευε· οἳ δὲ φρενὶ λαβόντες τὸν λόγον αὐτίκα, φράσαντες οὐδὲν τοῖσι ἀγγέλοισι τοῖσι ἀπιγμένοισι ἀπὸ τῶν πολίων, νυκτὸς ἔτι ἐκπέμπουσι πεντακισχιλίους Σπαρτιητέων καὶ ἑπτὰ περὶ ἕκαστον τάξαντες τῶν εἱλώτων, Παυσανίῃ τῷ Κλεομβρότου ἐπιτάξαντες ἐξάγειν. 2 ἐγίνετο μὲν ἡ ἡγεμονίη Πλειστάρχου τοῦ Λεωνίδεω· ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἦν ἔτι παῖς, ὁ δὲ τούτου ἐπίτροπός τε καὶ ἀνεψιός. Κλεόμβροτος γὰρ ὁ Παυσανίεω μὲν πατὴρ Ἀναξανδρίδεω δὲ παῖς οὐκέτι περιῆν, ἀλλ᾽ ἀπαγαγὼν ἐκ τοῦ Ἰσθμοῦ τὴν στρατιὴν τὴν τὸ τεῖχος δείμασαν μετὰ ταῦτα οὐ πολλὸν χρόνον τινὰ βιοὺς ἀπέθανε. 3 ἀπῆγε δὲ τὴν στρατιὴν ὁ Κλεόμβροτος ἐκ τοῦ Ἰσθμοῦ διὰ τόδε· θυομένῳ οἱ ἐπὶ τῷ Πέρσῃ ὁ ἥλιος ἀμαυρώθη ἐν τῷ οὐρανῷ. προσαιρέεται δὲ ἑωυτῷ Παυσανίης Εὐρυάνακτα τὸν Δωριέος, ἄνδρα οἰκίης ἐόντα τῆς αὐτῆς.

   11[Επεξεργασία]

1 οἳ μὲν δὴ σὺν Παυσανίῃ ἐξεληλύθεσαν ἔξω Σπάρτης· οἱ δὲ ἄγγελοι, ὡς ἡμέρη ἐγεγόνεε, οὐδὲν εἰδότες περὶ τῆς ἐξόδου ἐπῆλθον ἐπὶ τοὺς ἐφόρους, ἐν νόῳ δὴ ἔχοντες ἀπαλλάσσεσθαι καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὴν ἑωυτοῦ ἕκαστος· ἐπελθόντες δὲ ἔλεγον τάδε. “ὑμεῖς μὲν, ὦ Λακεδαιμόνιοι αὐτοῦ τῇδε μένοντες Ὑακίνθιά τε ἄγετε καὶ παίζετε, καταπροδόντες τοὺς συμμάχους· Ἀθηναῖοι δὲ ὡς ἀδικεόμενοι ὑπὸ ὑμέων χήτεΐ τε συμμάχων καταλύσονται τῷ Πέρσῃ οὕτω ὅκως ἄν δύνωνται· 2 καταλυσάμενοι δέ, δῆλα γὰρ ὅτι σύμμαχοι βασιλέος γινόμεθα, συστρατευσόμεθα ἐπ᾽ ἣν ἂν ἐκεῖνοι ἐξηγέωνται. ὑμεῖς δὲ τὸ ἐνθεῦτεν μαθήσεσθε ὁκοῖον ἄν τι ὑμῖν ἐξ αὐτοῦ ἐκβαίνῃ „. ταῦτα λεγόντων τῶν ἀγγέλων, οἱ ἔφοροι εἶπαν ἐπ᾽ ὅρκου καὶ δὴ δοκέειν εἶναι ἐν Ὀρεσθείῳ στείχοντας ἐπὶ τοὺς ξείνους. ξείνους γὰρ ἐκάλεον τοὺς βαρβάρους. 3 οἳ δὲ ὡς οὐκ εἰδότες ἐπειρώτων τὸ λεγόμενον, ἐπειρόμενοι δὲ ἐξέμαθον πᾶν τὸ ἐόν, ὥστε ἐν θώματι γενόμενοι ἐπορεύοντο τὴν ταχίστην διώκοντες· σὺν δέ σφι τῶν περιοίκων Λακεδαιμονίων λογάδες πεντακισχίλιοι ὁπλῖται τὠυτὸ τοῦτο ἐποίεον.

   12[Επεξεργασία]

1 οἳ μὲν δὴ ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἠπείγοντο· Ἀργεῖοι δὲ ἐπείτε τάχιστα ἐπύθοντο τοὺς μετὰ Παυσανίεω ἐξεληλυθότας ἐκ Σπάρτης, πέμπουσι κήρυκα τῶν ἡμεροδρόμων ἀνευρόντες τὸν ἄριστον ἐς τὴν Ἀττικήν, πρότερον αὐτοὶ Μαρδονίῳ ὑποδεξάμενοι σχήσειν τὸν Σπαρτιήτην μὴ ἐξιέναι· 2 ὃς ἐπείτε ἀπίκετο ἐς τὰς Ἀθήνας ἔλεγε τάδε. “Μαρδόνιε, ἔπεμψάν με Ἀργεῖοι φράσοντά τοι ὅτι ἐκ Λακεδαίμονος ἐξελήλυθε ἡ νεότης, καὶ ὡς οὐ δυνατοὶ αὐτὴν ἔχειν εἰσὶ Ἀργεῖοι μὴ οὐκ ἐξιέναι. πρὸς ταῦτα τύγχανε εὖ βουλευόμενος „.

   13[Επεξεργασία]

1 ὃ μὲν δὴ εἴπας ταῦτα ἀπαλλάσσετο ὀπίσω, Μαρδόνιος δὲ οὐδαμῶς ἔτι πρόθυμος ἦν μένειν ἐν τῇ Ἀττικῇ, ὡς ἤκουσε ταῦτα. πρὶν μέν νυν ἢ πυθέσθαι ἀνεκώχευε, θέλων εἰδέναι τὸ παρ᾽ Ἀθηναίων, ὁκοῖόν τι ποιήσουσι, καὶ οὔτε ἐπήμαινε οὔτε ἐσίνετο γῆν τὴν Ἀττικήν, ἐλπίζων διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ὁμολογήσειν σφέας· 2 ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔπειθε, πυθόμενος πάντα λόγον, πρὶν ἢ τοὺς μετὰ Παυσανίεω ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἐσβαλεῖν, ὑπεξεχώρεε ἐμπρήσας τε τὰς Ἀθήνας, καὶ εἴ κού τι ὀρθὸν ἦν τῶν τειχέων ἢ τῶν οἰκημάτων ἢ τῶν ἱρῶν, πάντα καταβαλὼν καὶ συγχώσας. 3 ἐξήλαυνε δὲ τῶνδε εἵνεκεν, ὅτι οὔτε ἱππασίμη ἡ χώρη ἦν ἡ Ἀττική, εἴ τε νικῷτο συμβαλών, ἀπάλλαξις οὐκ ἦν ὅτι μὴ κατὰ στεινόν, ὥστε ὀλίγους σφέας ἀνθρώπους ἴσχειν. ἐβουλεύετο ὦν ἐπαναχωρήσας ἐς τὰς Θήβας συμβαλεῖν πρὸς πόλι τε φιλίῃ καὶ χώρῃ ἱππασίμῳ.

   14[Επεξεργασία]

1 Μαρδόνιος μὲν δὴ ὑπεξεχώρεε, ἤδη δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐόντι αὐτῷ ἦλθε ἀγγελίη πρόδρομον ἄλλην στρατιὴν ἥκειν ἐς Μέγαρα, Λακεδαιμονίων χιλίους· πυθόμενος δὲ ταῦτα ἐβουλεύετο θέλων εἴ κως τούτους πρῶτον ἕλοι. ὑποστρέψας δὲ τὴν στρατιὴν ἦγε ἐπὶ τὰ Μέγαρα· ἡ δὲ ἵππος προελθοῦσα κατιππάσατο χώρην τὴν Μεγαρίδα. ἐς ταύτην δὴ ἑκαστάτω τῆς Εὐρώπης τὸ πρὸς ἡλίου δύνοντος ἡ Περσικὴ αὕτη στρατιὴ ἀπίκετο.

   15[Επεξεργασία]

1 μετὰ δὲ ταῦτα Μαρδονίῳ ἦλθε ἀγγελίη ὡς ἁλέες εἴησαν οἱ Ἕλληνες ἐν τῷ Ἰσθμῷ. οὕτω δὴ ὀπίσω ἐπορεύετο διὰ Δεκελέης· οἱ γὰρ βοιωτάρχαι μετεπέμψαντο τοὺς προσχώρους τῶν Ἀσωπίων, οὗτοι δὲ αὐτῷ τὴν ὁδὸν ἡγέοντο ἐς Σφενδαλέας, ἐνθεῦτεν δὲ ἐς Τάναγραν· 2 ἐν Τανάγρῃ δὲ νύκτα ἐναυλισάμενος, καὶ τραπόμενος τῇ ὑστεραίῃ ἐς Σκῶλον ἐν γῇ τῇ Θηβαίων ἦν. ἐνθαῦτα δὲ τῶν Θηβαίων καίπερ μηδιζόντων ἔκειρε τοὺς χώρους, οὔτι κατὰ ἔχθος αὐτῶν ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀναγκαίης μεγάλης ἐχόμενος ἔρυμά τε τῷ στρατῷ ποιήσασθαι, καὶ ἢν συμβαλόντι οἱ μὴ ἐκβαίνῃ ὁκοῖόν τι ἐθέλοι, κρησφύγετον τοῦτο ἐποιέετο. 3 παρῆκε δὲ αὐτοῦ τὸ στρατόπεδον ἀρξάμενον ἀπὸ Ἐρυθρέων παρὰ Ὑσιάς, κατέτεινε δὲ ἐς τὴν Πλαταιίδα γῆν, παρὰ τὸν Ἀσωπὸν ποταμὸν τεταγμένον. οὐ μέντοι τό γε τεῖχος τοσοῦτο ἐποιέετο, ἁλλ᾽ ὡς ἐπὶ δέκα σταδίους μάλιστά κῃ μέτωπον ἕκαστον.

   16[Επεξεργασία]

1 ἐχόντων δὲ τὸν πόνον τοῦτον τῶν βαρβάρων, Ἀτταγῖνος ὁ Φρύνωνος ἀνὴρ Θηβαῖος παρασκευασάμενος μεγάλως ἐκάλεε ἐπὶ ξείνια αὐτόν τε Μαρδόνιον καὶ πεντήκοντα Περσέων τοὺς λογιμωτάτους, κληθέντες δὲ οὗτοι εἵποντο· ἦν δὲ τὸ δεῖπνον ποιεύμενον ἐν Θήβῃσι. τάδε δὲ ἤδη τὰ ἐπίλοιπα ἤκουον Θερσάνδρου ἀνδρὸς μὲν Ὀρχομενίου, λογίμου δὲ ἐς τὰ πρῶτα ἐν Ὀρχομενῷ. ἔφη δὲ ὁ Θέρσανδρος κληθῆναι καὶ αὐτὸς ὑπὸ Ἀτταγίνου ἐπὶ τὸ δεῖπνον τοῦτο, κληθῆναι δὲ καὶ Θηβαίων ἄνδρας πεντήκοντα, καί σφεων οὐ χωρὶς ἑκατέρους κλῖναι, ἀλλὰ Πέρσην τε καὶ Θηβαῖον ἐν κλίνῃ ἑκάστῃ. 2 ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἦσαν, διαπινόντων τὸν Πέρσην τὸν ὁμόκλινον Ἑλλάδα γλῶσσαν ἱέντα εἰρέσθαι αὐτὸν ὁποδαπός ἐστι, αὐτὸς δὲ ὑποκρίνασθαι ὡς εἴη Ὀρχομένιος. τὸν δὲ εἰπεῖν “ἐπεὶ νῦν ὁμοτράπεζός τέ μοι καὶ ὁμόσπονδος ἐγένεο, μνημόσυνά τοι γνώμης τῆς ἐμῆς καταλιπέσθαι θέλω, ἵνα καὶ προειδὼς αὐτὸς περὶ σεωυτοῦ βουλεύεσθαι ἔχῃς τὰ συμφέροντα. 3 ὁρᾷς τούτους τοὺς δαινυμένους Πέρσας καὶ τὸν στρατὸν τὸν ἐλίπομεν ἐπὶ τῷ ποταμῷ στρατοπεδευόμενον· τούτων πάντων ὄψεαι ὀλίγου τινὸς χρόνου διελθόντος ὀλίγους τινὰς τοὺς περιγενομένους „. ταῦτα ἅμα τε τὸν Πέρσην λέγειν καὶ μετιέναι πολλὰ τῶν δακρύων. 4 αὐτὸς δὲ θωμάσας τὸν λόγον εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν “οὐκῶν Μαρδονίῳ τε ταῦτα χρεόν ἐστι λέγειν καὶ τοῖσι μετ᾽ ἐκεῖνον ἐν αἴνῃ ἐοῦσι Περσέων; „ τὸν δὲ μετὰ ταῦτα εἰπεῖν “ξεῖνε, ὅ τι δεῖ γενέσθαι ἐκ τοῦ θεοῦ ἀμήχανον ἀποτρέψαι ἀνθρώπῳ· οὐδὲ γὰρ πιστὰ λέγουσι ἐθέλει πείθεσθαι οὐδείς. 5 ταῦτα δὲ Περσέων συχνοὶ ἐπιστάμενοι ἑπόμεθα ἀναγκαίῃ ἐνδεδεμένοι, ἐχθίστη δὲ ὀδύνη ἐστὶ τῶν ἐν ἀνθρώποισι αὕτη, πολλὰ φρονέοντα μηδενὸς κρατέειν „. ταῦτα μὲν Ὀρχομενίου Θερσάνδρου ἤκουον, καὶ τάδε πρὸς τούτοισι, ὡς αὐτὸς αὐτίκα λέγοι ταῦτα πρὸς ἀνθρώπους πρότερον ἢ γενέσθαι ἐν Πλαταιῇσι τὴν μάχην.

   17[Επεξεργασία]

1 Μαρδονίου δὲ ἐν τῇ Βοιωτίῃ στρατοπεδευομένου οἱ μὲν ἄλλοι παρείχοντο ἅπαντες στρατιὴν καὶ συνεσέβαλον ἐς Ἀθήνας, ὅσοι περ ἐμήδιζον Ἑλλήνων τῶν ταύτῃ οἰκημένων, μοῦνοι δὲ Φωκέες οὐ συνεσέβαλον (ἐμήδιζον γὰρ δὴ σφόδρα καὶ οὗτοι) οὐκ ἑκόντες ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀναγκαίης. 2 ἡμέρῃσι δὲ οὐ πολλῇσι μετὰ τὴν ἄπιξιν τὴν ἐς Θήβας ὕστερον ἦλθον αὐτῶν ὁπλῖται χίλιοι, ἦγε δὲ αὐτοὺς Ἁρμοκύδης ἀνὴρ τῶν ἀστῶν δοκιμώτατος. ἐπεὶ δὲ ἀπίκατο καὶ οὗτοι ἐς Θήβας, πέμψας ὁ Μαρδόνιος ἱππέας ἐκέλευσε σφέας ἐπ᾽ ἑωυτῶν ἐν τῷ πεδίῳ ἵζεσθαι. 3 ἐπεὶ δὲ ἐποίησαν ταῦτα, αὐτίκα παρῆν ἵππος ἡ ἅπασα. μετὰ δὲ ταῦτα διεξῆλθε μὲν διὰ τοῦ στρατοπέδου τοῦ Ἑλληνικοῦ τοῦ μετὰ Μήδων ἐόντος φήμη ὡς κατακοντιεῖ σφεας, διεξῆλθε δὲ δι᾽ αὐτῶν Φωκέων τὠυτὸ τοῦτο. 4 ἔνθα δή σφι ὁ στρατηγὸς Ἁρμοκύδης παραίνεε λέγων τοιάδε. “ὦ Φωκέες, πρόδηλα γὰρ ὅτι ἡμέας οὗτοι οἱ ἄνθρωποι μέλλουσι προόπτῳ θανάτῳ δώσειν, διαβεβλημένους ὑπὸ Θεσσαλῶν, ὡς ἐγὼ εἰκάζω· νῦν ἄνδρα πάντα τινὰ ὑμέων χρεόν ἐστι γενέσθαι ἀγαθόν· κρέσσον γὰρ ποιεῦντάς τι καὶ ἀμυνομένους τελευτῆσαι τὸν αἰῶνα ἤ περ παρέχοντας διαφθαρῆναι αἰσχίστῳ μόρῳ. ἀλλὰ μαθέτω τις αὐτῶν ὅτι ἐόντες βάρβαροι ἐπ᾽ Ἕλλησι ἀνδράσι φόνον ἔῤῥαψαν „.

   18[Επεξεργασία]

1 ὃ μὲν ταῦτα παραίνεε· οἱ δὲ ἱππέες ἐπεί σφεας ἐκυκλώσαντο, ἐπήλαυνον ὡς ἀπολέοντες, καὶ δὴ διετείνοντο τὰ βέλεα ὡς ἀπήσοντες, καὶ κού τις καὶ ἀπῆκε. καὶ οἳ ἀντίοι ἔστησαν πάντῃ συστρέψαντες ἑωυτοὺς καὶ πυκνώσαντες ὡς μάλιστα. ἐνθαῦτα οἱ ἱππόται ὑπέστρεφον καὶ ἀπήλαυνον ὀπίσω. 2 οὐκ ἔχω δ᾽ ἀτρεκέως εἰπεῖν οὔτε εἰ ἦλθον μὲν ἀπολέοντες τοὺς Φωκέας δεηθέντων Θεσσαλῶν, ἐπεὶ δὲ ὥρων πρὸς ἀλέξησιν τραπομένους, δείσαντες μὴ καὶ σφίσι γένηται τρώματα, οὕτω δὴ ἀπήλαυνον ὀπίσω· ὣς γάρ σφι ἐνετείλατο Μαρδόνιος· οὔτ᾽ εἰ αὐτῶν πειρηθῆναι ἠθέλησε εἴ τι ἀλκῆς μετέχουσι. 3 ὡς δὲ ὀπίσω ἀπήλασαν οἱ ἱππόται, πέμψας Μαρδόνιος κήρυκα ἔλεγε τάδε. “θαρσέετε ὦ Φωκέες· ἄνδρες γὰρ ἐφάνητε ἐόντες ἀγαθοί, οὐκ ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην. καὶ νῦν προθύμως φέρετε τὸν πόλεμον τοῦτον· εὐεργεσίῃσι γὰρ οὐ νικήσετε οὔτ᾽ ὦν ἐμὲ οὔτε βασιλέα „. τὰ περὶ Φωκέων μὲν ἐς τοσοῦτο ἐγένετο.

   19[Επεξεργασία]

1 Λακεδαιμόνιοι δὲ ὡς ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἦλθον, ἐν τούτῳ ἐστρατοπεδεύοντο. πυνθανόμενοι δὲ ταῦτα οἱ λοιποὶ Πελοποννήσιοι τοῖσι τὰ ἀμείνω ἑάνδανε, οἳ δὲ καὶ ὁρῶντες ἐξιόντας Σπαρτιήτας, οὐκ ἐδικαίευν λείπεσθαι τῆς ἐξόδου Λακεδαιμονίων. 2 ἐκ δὴ ὦν τοῦ Ἰσθμοῦ καλλιερησάντων τῶν ἱρῶν ἐπορεύοντο πάντες καὶ ἀπικνέονται ἐς Ἐλευσῖνα· ποιήσαντες δὲ καὶ ἐνθαῦτα ἱρά, ὥς σφι ἐκαλλιέρεε, τὸ πρόσω ἐπορεύοντο, Ἀθηναῖοι δὲ ἅμα αὐτοῖσι, διαβάντες μὲν ἐκ Σαλαμῖνος, συμμιγέντες δὲ ἐν Ἐλευσῖνι. 3 ὡς δὲ ἄρα ἀπίκοντο τῆς Βοιωτίης ἐς Ἐρυθράς, ἔμαθόν τε δὴ τοὺς βαρβάρους ἐπὶ τῷ Ἀσωπῷ στρατοπεδευομένους, φρασθέντες δὲ τοῦτο ἀντετάσσοντο ἐπὶ τῆς ὑπωρέης τοῦ Κιθαιρῶνος.

   20[Επεξεργασία]

1 Μαρδόνιος δέ, ὡς οὐ κατέβαινον οἱ Ἕλληνες ἐς τὸ πεδίον, πέμπει ἐς αὐτοὺς πᾶσαν τὴν ἵππον, τῆς ἱππάρχεε Μασίστιος εὐδοκιμέων παρὰ Πέρσῃσι, τὸν Ἕλληνες Μακίστιον καλέουσι, ἵππον ἔχων Νησαῖον χρυσοχάλινον καὶ ἄλλως κεκοσμημένον καλῶς. ἐνθαῦτα ὡς προσήλασαν οἱ ἱππόται πρὸς τοὺς Ἕλληνας, προσέβαλλον κατὰ τέλεα, προσβάλλοντες δὲ κακὰ μεγάλα ἐργάζοντο καὶ γυναῖκας σφέας ἀπεκάλεον.

   21[Επεξεργασία]

1 κατὰ συντυχίην δὲ Μεγαρέες ἔτυχον ταχθέντες τῇ τε ἐπιμαχώτατον ἦν τοῦ χωρίου παντός, καὶ πρόσοδος μάλιστα ταύτῃ ἐγίνετο τῇ ἵππῳ. προσβαλλούσης ὦν τῆς ἵππου οἱ Μεγαρέες πιεζόμενοι ἔπεμπον ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων κήρυκα, ἀπικόμενος δὲ ὁ κῆρυξ πρὸς αὐτοὺς ἔλεγε τάδε. 2 “Μεγαρέες λέγουσι· ἡμεῖς, ἄνδρες σύμμαχοι, οὐ δυνατοί εἰμεν τὴν Περσέων ἵππον δέκεσθαι μοῦνοι, ἔχοντες στάσιν ταύτην ἐς τὴν ἔστημεν ἀρχήν· ἀλλὰ καὶ ἐς τόδε λιπαρίῃ τε καὶ ἀρετῇ ἀντέχομεν καίπερ πιεζόμενοι. νῦν τε εἰ μή τινας ἄλλους πέμψετε διαδόχους τῆς τάξιος, ἴστε ἡμέας ἐκλείψοντας τὴν τάξιν „. 3 ὃ μὲν δή σφι ταῦτα ἀπήγγελλε, Παυσανίης δὲ ἀποπειρᾶτο τῶν Ἑλλήνων εἴ τινες ἐθέλοιεν ἄλλοι ἐθελονταὶ ἰέναι τε ἐς τὸν χῶρον τοῦτον καὶ τάσσεσθαι διάδοχοι Μεγαρεῦσι. οὐ βουλομένων δὲ τῶν ἄλλων Ἀθηναῖοι ὑπεδέξαντο καὶ Ἀθηναίων οἱ τριηκόσιοι λογάδες, τῶν ἐλοχήγεε Ὀλυμπιόδωρος ὁ Λάμπωνος.

   22[Επεξεργασία]

1 οὗτοι ἦσαν οἵ τε ὑποδεξάμενοι καὶ οἱ πρὸ τῶν ἄλλων τῶν παρεόντων Ἑλλήνων ἐς Ἐρυθρὰς ταχθέντες, τοὺς τοξότας προσελόμενοι. μαχομένων δὲ σφέων ἐπὶ χρόνον τέλος τοιόνδε ἐγένετο τῆς μάχης. προσβαλλούσης τῆς ἵππου κατὰ τέλεα, ὁ Μασιστίου προέχων τῶν ἄλλων ἵππος βάλλεται τοξεύματι τὰ πλευρά, ἀλγήσας δὲ ἵσταταί τε ὀρθὸς καὶ ἀποσείεται τὸν Μασίστιον· 2 πεσόντι δὲ αὐτῷ οἱ Ἀθηναῖοι αὐτίκα ἐπεκέατο. τόν τε δὴ ἵππον αὐτοῦ λαμβάνουσι καὶ αὐτὸν ἀμυνόμενον κτείνουσι, κατ᾽ ἀρχὰς οὐ δυνάμενοι. ἐνεσκεύαστο γὰρ οὕτω· ἐντὸς θώρηκα εἶχε χρύσεον λεπιδωτόν, κατύπερθε δὲ τοῦ θώρηκος κιθῶνα φοινίκεον ἐνεδεδύκεε. τύπτοντες δὲ ἐς τὸν θώρηκα ἐποίευν οὐδέν, πρίν γε δὴ μαθών τις τὸ ποιεύμενον παίει μιν ἐς τὸν ὀφθαλμόν. οὕτω δὴ ἔπεσέ τε καὶ ἀπέθανε. 3 ταῦτα δέ κως γινόμενα ἐλελήθεε τοὺς ἄλλους ἱππέας· οὔτε γὰρ πεσόντα μιν εἶδον ἀπὸ τοῦ ἵππου οὔτε ἀποθνήσκοντα, ἀναχωρήσιός τε γινομένης καὶ ὑποστροφῆς οὐκ ἔμαθον τὸ γινόμενον. ἐπείτε δὲ ἔστησαν, αὐτίκα ἐπόθεσαν, ὥς σφεας οὐδεὶς ἦν ὁ τάσσων μαθόντες δὲ τὸ γεγονός, διακελευσάμενοι ἤλαυνον τοὺς ἵππους πάντες, ὡς ἂν τὸν νεκρὸν ἀνελοίατο.

   23[Επεξεργασία]

1 ἰδόντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι οὐκέτι κατὰ τέλεα προσελαύνοντας τοὺς ἱππέας ἀλλὰ πάντας, τὴν ἄλλην στρατιὴν ἐπεβώσαντο. ἐν ᾧ δὲ ὁ πεζὸς ἅπας ἐβοήθεε, ἐν τούτῳ μάχη ὀξέα περὶ τοῦ νεκροῦ γίνεται. 2 ἕως μέν νυν μοῦνοι ἦσαν οἱ τριηκόσιοι, ἑσσοῦντό τε πολλὸν καὶ τὸν νεκρὸν ἀπέλειπον· ὡς δέ σφι τὸ πλῆθος ἐπεβοήθησε, οὕτω δὴ οὐκέτι οἱ ἱππόται ὑπέμενον οὐδέ σφι ἐξεγένετο τὸν νεκρὸν ἀνελέσθαι, ἀλλὰ πρὸς ἐκείνῳ ἄλλους προσαπώλεσαν τῶν ἱππέων. ἀποστήσαντες ὦν ὅσον τε δύο στάδια ἐβουλεύοντο ὅ τι χρεὸν εἴη ποιέειν· ἐδόκεε δέ σφι ἀναρχίης ἐούσης ἀπελαύνειν παρὰ Μαρδόνιον.

   24[Επεξεργασία]

1 ἀπικομένης δὲ τῆς ἵππου ἐς τὸ στρατόπεδον πένθος ἐποιήσαντο Μασιστίου πᾶσά τε ἡ στρατιὴ καὶ Μαρδόνιος μέγιστον, σφέας τε αὐτοὺς κείροντες καὶ τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὑποζύγια οἰμωγῇ τε χρεώμενοι ἀπλέτῳ· ἅπασαν γὰρ τὴν Βοιωτίην κατεῖχε ἠχὼ ὡς ἀνδρὸς ἀπολομένου μετά γε Μαρδόνιον λογιμωτάτου παρά τε Πέρσῃσι καὶ βασιλέι.

   25[Επεξεργασία]

1 οἱ μέν νυν βάρβαροι τρόπῳ τῷ σφετέρῳ ἀποθανόντα ἐτίμων Μασίστιον· οἱ δὲ Ἕλληνες ὡς τὴν ἵππον ἐδέξαντο προσβάλλουσαν καὶ δεξάμενοι ὤσαντο, ἐθάρσησάν τε πολλῷ μᾶλλον καὶ πρῶτα μὲν ἐς ἅμαξαν ἐσθέντες τὸν νεκρὸν παρὰ τὰς τάξις ἐκόμιζον· ὁ δὲ νεκρὸς ἦν θέης ἄξιος μεγάθεος εἵνεκα καὶ κάλλεος, τῶν δὴ εἵνεκα καὶ ταῦτα ἐποίευν· ἐκλείποντες τὰς τάξις ἐφοίτων θεησόμενοι Μασίστιον. 2 μετὰ δὲ ἔδοξέ σφι ἐπικαταβῆναι ἐς Πλαταιάς· ὁ γὰρ χῶρος ἐφαίνετο πολλῷ ἐὼν ἐπιτηδεότερός σφι ἐνστρατοπεδεύεσθαι ὁ Πλαταιικὸς τοῦ Ἐρυθραίου τά τε ἄλλα καὶ εὐυδρότερος. ἐς τοῦτον δὴ τὸν χῶρον καὶ ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν Γαργαφίην τὴν ἐν τῷ χώρῳ τούτῳ ἐοῦσαν ἔδοξέ σφι χρεὸν εἶναι ἀπικέσθαι καὶ διαταχθέντας στρατοπεδεύεσθαι. 3 ἀναλαβόντες δὲ τὰ ὅπλα ἤισαν διὰ τῆς ὑπωρέης τοῦ Κιθαιρῶνος παρὰ Ὑσιὰς ἐς τὴν Πλαταιίδα γῆν, ἀπικόμενοι δὲ ἐτάσσοντο κατὰ ἔθνεα πλησίον τῆς τε κρήνης τῆς Γαργαφίης καὶ τοῦ τεμένεος τοῦ Ἀνδροκράτεος τοῦ ἥρωος, διὰ ὄχθων τε οὐκ ὑψηλῶν καὶ ἀπέδου χώρου.

   26[Επεξεργασία]

1 ἐνθαῦτα ἐν τῇ διατάξι ἐγένετο λόγων πολλῶν ὠθισμὸς Τεγεητέων τε καὶ Ἀθηναίων· ἐδικαίευν γὰρ αὐτοὶ ἑκάτεροι ἔχειν τὸ ἕτερον κέρας, καὶ καινὰ καὶ παλαιὰ παραφέροντες ἔργα. τοῦτο μὲν οἱ Τεγεῆται ἔλεγον τάδε. 2 “ἡμεῖς αἰεί κοτε ἀξιεύμεθα ταύτης τῆς τάξιος ἐκ τῶν συμμάχων ἁπάντων, ὅσαι ἤδη ἔξοδοι κοιναὶ ἐγένοντο Πελοποννησίοισι καὶ τὸ παλαιὸν καὶ τὸ νέον, ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου ἐπείτε Ἡρακλεῖδαι ἐπειρῶντο μετὰ τὸν Εὐρυσθέος θάνατον κατιόντες ἐς Πελοπόννησον· 3 τότε εὑρόμεθα τοῦτο διὰ πρῆγμα τοιόνδε. ἐπεὶ μετὰ Ἀχαιῶν καὶ Ἰώνων τῶν τότε ἐόντων ἐν Πελοποννήσῳ ἐκβοηθήσαντες ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἱζόμεθα ἀντίοι τοῖσι κατιοῦσι, τότε ὦν λόγος Ὕλλον ἀγορεύσασθαι ὡς χρεὸν εἴη τὸν μὲν στρατὸν τῷ στρατῷ μὴ ἀνακινδυνεύειν συμβάλλοντα, ἐκ δὲ τοῦ Πελοποννησίου στρατοπέδου τὸν ἂν σφέων αὐτῶν κρίνωσι εἶναι ἄριστον, τοῦτόν οἱ μουνομαχῆσαι ἐπὶ διακειμένοισι. 4 ἔδοξέ τε τοῖσι Πελοποννησίοισι ταῦτα εἶναι ποιητέα καὶ ἔταμον ὅρκιον ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε, ἢν μὲν Ὕλλος νικήσῃ τὸν Πελοποννησίων ἡγεμόνα, κατιέναι Ἡρακλείδας ἐπὶ τὰ πατρώια, ἢν δὲ νικηθῇ, τὰ ἔμπαλιν Ἡρακλείδας ἀπαλλάσσεσθαι καὶ ἀπάγειν τὴν στρατιὴν ἑκατόν τε ἐτέων μὴ ζητῆσαι κάτοδον ἐς Πελοπόννησον. 5 προσκρίθη τε δὴ ἐκ πάντων τῶν συμμάχων ἐθελοντὴς Ἔχεμος ὁ Ἠερόπου τοῦ Φηγέος στρατηγός τε ἐὼν καὶ βασιλεὺς ἡμέτερος, καὶ ἐμουνομάχησέ τε καὶ ἀπέκτεινε Ὕλλον. ἐκ τούτου τοῦ ἔργου εὑρόμεθα ἐν Πελοποννησίοισί γε τοῖσι τότε καὶ ἄλλα γέρεα μεγάλα, τὰ διατελέομεν ἔχοντες, καὶ τοῦ κέρεος τοῦ ἑτέρου αἰεὶ ἡγεμονεύειν κοινῆς ἐξόδου γινομένης. 6 ὑμῖν μέν νυν ὦ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἀντιεύμεθα, ἀλλὰ διδόντες αἵρεσιν ὁκοτέρου βούλεσθε κέρεος ἄρχειν παρίεμεν· τοῦ δὲ ἑτέρου φαμὲν ἡμέας ἱκνέεσθαι ἡγεμονεύειν κατά περ ἐν τῷ πρόσθε χρόνῳ. χωρίς τε τούτου τοῦ ἀπηγημένου ἔργου ἀξιονικότεροί εἰμεν Ἀθηναίων ταύτην τὴν τάξιν ἔχειν. 7 πολλοὶ μὲν γὰρ καὶ εὖ ἔχοντες πρὸς ὑμέας ἡμῖν, ἄνδρες Σπαρτιῆται, ἀγῶνες ἀγωνίδαται, πολλοὶ δὲ καὶ πρὸς ἄλλους. οὕτω ὦν δίκαιον ἡμέας ἔχειν τὸ ἕτερον κέρας ἤ περ Ἀθηναίους· οὐ γάρ σφι ἐστὶ ἔργα οἷά περ ἡμῖν κατεργασμένα, οὔτ᾽ ὦν καινὰ οὔτε παλαιά „.

   27[Επεξεργασία]

1 οἳ μὲν ταῦτα ἔλεγον, Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς ταῦτα ὑπεκρίναντο τάδε. “ἐπιστάμεθα μὲν σύνοδον τήνδε μάχης εἵνεκα συλλεγῆναι πρὸς τὸν βάρβαρον, ἀλλ᾽ οὐ λόγων· ἐπεὶ δὲ ὁ Τεγεήτης προέθηκε παλαιὰ καὶ καινὰ λέγειν τὰ ἑκατέροισι ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ κατέργασται χρηστά, ἀναγκαίως ἡμῖν ἔχει δηλῶσαι πρὸς ὑμέας ὅθεν ἡμῖν πατρώιον ἐστὶ ἐοῦσι χρηστοῖσι αἰεὶ πρώτοισι εἶναι μᾶλλον ἢ Ἀρκάσι. 2 Ἡρακλείδας, τῶν οὗτοι φασὶ ἀποκτεῖναι τὸν ἡγεμόνα ἐν Ἰσθμῷ, τοῦτο μὲν τούτους, πρότερον ἐξελαυνομένους ὑπὸ πάντων Ἑλλήνων ἐς τοὺς ἀπικοίατο φεύγοντες δουλοσύνην πρὸς Μυκηναίων, μοῦνοι ὑποδεξάμενοι τὴν Εὐρυσθέος ὕβριν κατείλομεν, σὺν ἐκείνοισι μάχῃ νικήσαντες τοὺς τότε ἔχοντας Πελοπόννησον. 3 τοῦτο δὲ Ἀργείους τοὺς μετὰ Πολυνείκεος ἐπὶ Θήβας ἐλάσαντας, τελευτήσαντας τὸν αἰῶνα καὶ ἀτάφους κειμένους, στρατευσάμενοι ἐπὶ τοὺς Καδμείους ἀνελέσθαι τε τοὺς νεκροὺς φαμὲν καὶ θάψαι τῆς ἡμετέρης ἐν Ἐλευσῖνι. 4 ἔστι δὲ ἡμῖν ἔργον εὖ ἔχον καὶ ἐς Ἀμαζονίδας τὰς ἀπὸ Θερμώδοντος ποταμοῦ ἐσβαλούσας κοτὲ ἐς γῆν τὴν Ἀττικήν, καὶ ἐν τοῖσι Τρωικοῖσι πόνοισι οὐδαμῶν ἐλειπόμεθα. ἀλλ᾽ οὐ γάρ τι προέχει τούτων ἐπιμεμνῆσθαι· καὶ γὰρ ἂν χρηστοὶ τότε ἐόντες ὡυτοὶ νῦν ἂν εἶεν φλαυρότεροι, καὶ τότε ἐόντες φλαῦροι νῦν ἂν εἶεν ἀμείνονες. 5 παλαιῶν μέν νυν ἔργων ἅλις ἔστω· ἡμῖν δὲ εἰ μηδὲν ἄλλο ἐστὶ ἀποδεδεγμένον, ὥσπερ ἐστὶ πολλά τε καὶ εὖ ἔχοντα εἰ τεοῖσι καὶ ἄλλοισι Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐν Μαραθῶνι ἔργου ἄξιοι εἰμὲν τοῦτο τὸ γέρας ἔχειν καὶ ἄλλα πρὸς τούτῳ, οἵτινες μοῦνοι Ἑλλήνων δὴ μουνομαχήσαντες τῷ Πέρσῃ καὶ ἔργῳ τοσούτῳ ἐπιχειρήσαντες περιεγενόμεθα καὶ ἐνικήσαμεν ἔθνεα ἕξ τε καὶ τεσσεράκοντα. 6 ἆρ᾽ οὐ δίκαιοι εἰμὲν ἔχειν ταύτην τὴν τάξιν ἀπὸ τούτου μούνου τοῦ ἔργου; ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐν τῷ τοιῷδε τάξιος εἵνεκα στασιάζειν πρέπει, ἄρτιοι εἰμὲν πείθεσθαι ὑμῖν ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἵνα δοκέει ἐπιτηδεότατον ἡμέας εἶναι ἑστάναι καὶ κατ᾽ οὕστινας· πάντῃ γὰρ τεταγμένοι πειρησόμεθα εἶναι χρηστοί. ἐξηγέεσθε δὲ ὡς πεισομένων „.

   28[Επεξεργασία]

1 οἱ μὲν ταῦτα ἀμείβοντο, Λακεδαιμονίων δὲ ἀνέβωσε ἅπαν τὸ στρατόπεδον Ἀθηναίους ἀξιονικοτέρους εἶναι ἔχειν τὸ κέρας ἤ περ Ἀρκάδας. οὕτω δὴ ἔσχον οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ὑπερεβάλοντο τοὺς Τεγεήτας. 2 μετὰ δὲ ταῦτα ἐτάσσοντο ὧδε οἱ ἐπιφοιτῶντές τε καὶ οἱ ἀρχὴν ἐλθόντες Ἑλλήνων. τὸ μὲν δεξιὸν κέρας εἶχον Λακεδαιμονίων μύριοι· τούτων δὲ τοὺς πεντακισχιλίους ἐόντας Σπαρτιήτας ἐφύλασσον ψιλοὶ τῶν εἱλώτων πεντακισχίλιοι καὶ τρισμύριοι, περὶ ἄνδρα ἕκαστον ἑπτὰ τεταγμένοι. 3 προσεχέας δὲ σφίσι εἵλοντο ἑστάναι οἱ Σπαρτιῆται τοὺς Τεγεήτας καὶ τιμῆς εἵνεκα καὶ ἀρετῆς· τούτων δ᾽ ἦσαν ὁπλῖται χίλιοι καὶ πεντακόσιοι. μετὰ δὲ τούτους ἵσταντο Κορινθίων πεντακισχίλιοι, παρὰ δὲ σφίσι εὕροντο παρὰ Παυσανίεω ἑστάναι Ποτιδαιητέων τῶν ἐκ Παλλήνης τοὺς παρεόντας τριηκοσίους. 4 τούτων δὲ ἐχόμενοι ἵσταντο Ἀρκάδες Ὀρχομένιοι ἑξακόσιοι, τούτων δὲ Σικυώνιοι τρισχίλιοι. τούτων δὲ εἴχοντο Ἐπιδαυρίων ὀκτακόσιοι. παρὰ δὲ τούτους Τροιζηνίων ἐτάσσοντο χίλιοι, Τροιζηνίων δὲ ἐχόμενοι Λεπρεητέων διηκόσιοι, τούτων δὲ Μυκηναίων καὶ Τιρυνθίων τετρακόσιοι, τούτων δὲ ἐχόμενοι Φλειάσιοι χίλιοι. παρὰ δὲ τούτους ἔστησαν Ἑρμιονέες τριηκόσιοι. 5 Ἑρμιονέων δὲ ἐχόμενοι ἵσταντο Ἐρετριέων τε καὶ Στυρέων ἑξακόσιοι, τούτων δὲ Χαλκιδέες τετρακόσιοι, τούτων δὲ Ἀμπρακιητέων πεντακόσιοι. μετὰ δὲ τούτους Λευκαδίων καὶ Ἀνακτορίων ὀκτακόσιοι ἔστησαν, τούτων δὲ ἐχόμενοι Παλέες οἱ ἐκ Κεφαλληνίης διηκόσιοι. 6 μετὰ δὲ τούτους Αἰγινητέων πεντακόσιοι ἐτάχθησαν. παρὰ δὲ τούτους ἐτάσσοντο Μεγαρέων τρισχίλιοι. εἴχοντο δὲ τούτων Πλαταιέες ἑξακόσιοι. τελευταῖοι δὲ καὶ πρῶτοι Ἀθηναῖοι ἐτάσσοντο, κέρας ἔχοντες τὸ εὐώνυμον, ὀκτακισχίλιοι· ἐστρατήγεε δ᾽ αὐτῶν Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου.

   29[Επεξεργασία]

1 οὗτοι, πλὴν τῶν ἑπτὰ περὶ ἕκαστον τεταγμένων Σπαρτιήτῃσι, ἦσαν ὁπλῖται, σύμπαντες ἐόντες ἀριθμὸν τρεῖς τε μυριάδες καὶ ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ἑκατοντάδες ἑπτά. ὁπλῖται μὲν οἱ πάντες συλλεγέντες ἐπὶ τὸν βάρβαρον ἦσαν τοσοῦτοι, ψιλῶν δὲ πλῆθος ἦν τόδε, τῆς μὲν Σπαρτιητικῆς τάξιος πεντακισχίλιοι καὶ τρισμύριοι ἄνδρες, ὡς ἐόντων ἑπτὰ περὶ ἕκαστον ἄνδρα, καὶ τούτων πᾶς τις παρήρτητο ὡς ἐς πόλεμον· 2 οἱ δὲ τῶν λοιπῶν Λακεδαιμονίων καὶ Ἑλλήνων ψιλοί, ὡς εἷς περὶ ἕκαστον ἐὼν ἄνδρα, πεντακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι καὶ τρισμύριοι ἦσαν.

   30[Επεξεργασία]

1 ψιλῶν μὲν δὴ τῶν ἁπάντων τῶν μαχίμων ἦν τὸ πλῆθος ἕξ τε μυριάδες καὶ ἐννέα χιλιάδες καὶ ἑκατοντάδες πέντε, τοῦ δὲ σύμπαντος τοῦ Ἑλληνικοῦ τοῦ συνελθόντος ἐς Πλαταιὰς σύν τε ὁπλίτῃσι καὶ ψιλοῖσι τοῖσι μαχίμοισι ἕνδεκα μυριάδες ἦσαν, μιῆς χιλιάδος, πρὸς δὲ ὀκτακοσίων ἀνδρῶν καταδέουσαι. σὺν δὲ Θεσπιέων τοῖσι παρεοῦσι ἐξεπληροῦντο αἱ ἕνδεκα μυριάδες· παρῆσαν γὰρ καὶ Θεσπιέων ἐν τῷ στρατοπέδῳ οἱ περιεόντες, ἀριθμὸν ἐς ὀκτακοσίους καὶ χιλίους· ὅπλα δὲ οὐδ᾽ οὗτοι εἶχον. οὗτοι μέν νυν ταχθέντες ἐπὶ τῷ Ἀσωπῷ ἐστρατοπεδεύοντο.

   31[Επεξεργασία]

1 οἱ δὲ ἀμφὶ Μαρδόνιον βάρβαροι ὡς ἀπεκήδευσαν Μασίστιον, παρῆσαν, πυθόμενοι τοὺς Ἕλληνας εἶναι ἐν Πλαταιῇσι, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὸν Ἀσωπὸν τὸν ταύτῃ ῥέοντα. ἀπικόμενοι δὲ ἀντετάσσοντο ὧδε ὑπὸ Μαρδονίου. κατὰ μὲν Λακεδαιμονίους ἔστησε Πέρσας. 2 καὶ δὴ πολλὸν γὰρ περιῆσαν πλήθεϊ οἱ Πέρσαι, ἐπί τε τάξις πλεῦνας ἐκεκοσμέατο καὶ ἐπεῖχον τοὺς Τεγεήτας. ἔταξε δὲ οὕτω· ὅ τι μὲν ἦν αὐτῶν δυνατώτατον πᾶν ἀπολέξας ἔστησε ἀντίον Λακεδαιμονίων, τὸ δὲ ἀσθενέστερον παρέταξε κατὰ τοὺς Τεγεήτας. ταῦτα δ᾽ ἐποίεε φραζόντων τε καὶ διδασκόντων Θηβαίων. 3 Περσέων δὲ ἐχομένους ἔταξε Μήδους· οὗτοι δὲ ἐπέσχον Κορινθίους τε καὶ Ποτιδαιήτας καὶ Ὀρχομενίους τε καὶ Σικυωνίους. Μήδων δὲ ἐχομένους ἔταξε Βακτρίους· οὗτοι δὲ ἐπέσχον Ἐπιδαυρίους τε καὶ Τροιζηνίους καὶ Λεπρεήτας τε καὶ Τιρυνθίους καὶ Μυκηναίους τε καὶ Φλειασίους. 4 μετὰ δὲ Βακτρίους ἔστησε Ἰνδούς· οὗτοι δὲ ἐπέσχον Ἑρμιονέας τε καὶ Ἐρετριέας καὶ Στυρέας τε καὶ Χαλκιδέας. Ἰνδῶν δὲ ἐχομένους Σάκας ἔταξε, οἳ ἐπέσχον Ἀμπρακιήτας τε καὶ Ἀνακτορίους καὶ Λευκαδίους καὶ Παλέας καὶ Αἰγινήτας. 5 Σακέων δὲ ἐχομένους ἔταξε ἀντία Ἀθηναίων τε καὶ Πλαταιέων καὶ Μεγαρέων Βοιωτούς τε καὶ Λοκροὺς καὶ Μηλιέας τε καὶ Θεσσαλοὺς καὶ Φωκέων τοὺς χιλίους· οὐ γὰρ ὦν ἅπαντες οἱ Φωκέες ἐμήδισαν, ἀλλὰ τινὲς αὐτῶν καὶ τὰ Ἑλλήνων ηὖξον περὶ τὸν Παρνησσὸν κατειλημένοι, καὶ ἐνθεῦτεν ὁρμώμενοι ἔφερόν τε καὶ ἦγον τήν τε Μαρδονίου στρατιὴν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ἐόντας Ἑλλήνων. ἔταξε δὲ καὶ Μακεδόνας τε καὶ τοὺς περὶ Θεσσαλίην οἰκημένους κατὰ τοὺς Ἀθηναίους.

   32[Επεξεργασία]

1 ταῦτα μὲν τῶν ἐθνέων τὰ μέγιστα ὠνόμασται τῶν ὑπὸ Μαρδονίου ταχθέντων, τά περ ἐπιφανέστατά τε ἦν καὶ λόγου πλείστου· ἐνῆσαν δὲ καὶ ἄλλων ἐθνέων ἄνδρες ἀναμεμιγμένοι, Φρυγῶν τε καὶ Θρηίκων καὶ Μυσῶν τε καὶ Παιόνων καὶ τῶν ἄλλων, ἐν δὲ καὶ Αἰθιόπων τε καὶ Αἰγυπτίων οἵ τε Ἑρμοτύβιες καὶ οἱ Καλασίριες καλεόμενοι μαχαιροφόροι, οἵ περ εἰσὶ Αἰγυπτίων μοῦνοι μάχιμοι. 2 τούτους δὲ ἔτι ἐν Φαλήρῳ ἐὼν ἀπὸ τῶν νεῶν ἀπεβιβάσατο ἐόντας ἐπιβάτας· οὐ γὰρ ἐτάχθησαν ἐς τὸν πεζὸν τὸν ἅμα Ξέρξῃ ἀπικόμενον ἐς Ἀθήνας Αἰγύπτιοι. τῶν μὲν δὴ βαρβάρων ἦσαν τριήκοντα μυριάδες, ὡς καὶ πρότερον δεδήλωται· τῶν δὲ Ἑλλήνων τῶν Μαρδονίου συμμάχων οἶδε μὲν οὐδεὶς ἀριθμόν· οὐ γὰρ ὦν ἠριθμήθησαν· ὡς δὲ ἐπεικάσαι, ἐς πέντε μυριάδας συλλεγῆναι εἰκάζω. οὗτοι οἱ παραταχθέντες πεζοὶ ἦσαν, ἡ δὲ ἵππος χωρὶς ἐτέτακτο.

   33[Επεξεργασία]

1 ὡς δὲ ἄρα πάντες οἱ ἐτετάχατο κατὰ ἔθνεα καὶ κατὰ τέλεα, ἐνθαῦτα τῇ δευτέρῃ ἐθύοντο καὶ ἀμφότεροι. Ἕλλησι μὲν Τισαμενὸς Ἀντιόχου ἦν ὁ θυόμενος· οὗτος γὰρ δὴ εἵπετο τῷ στρατεύματι τούτῳ μάντις· τὸν ἐόντα Ἠλεῖον καὶ γένεος τοῦ Ἰαμιδέων [Κλυτιάδην] Λακεδαιμόνιοι ἐποιήσαντο λεωσφέτερον. 2 Τισαμενῷ γὰρ μαντευομένῳ ἐν Δελφοῖσι περὶ γόνου ἀνεῖλε ἡ Πυθίη ἀγῶνας τοὺς μεγίστους ἀναιρήσεσθαι πέντε. ὃ μὲν δὴ ἁμαρτὼν τοῦ χρηστηρίου προσεῖχε γυμνασίοισι ὡς ἀναιρησόμενος γυμνικοὺς ἀγῶνας, ἀσκέων δὲ πεντάεθλον παρὰ ἓν πάλαισμα ἔδραμε νικᾶν Ὀλυμπιάδα, Ἱερωνύμῳ τῷ Ἀνδρίῳ ἐλθὼν ἐς ἔριν. 3 Λακεδαιμόνιοι δὲ μαθόντες οὐκ ἐς γυμνικοὺς ἀλλ᾽ ἐς ἀρηίους ἀγῶνας φέρον τὸ Τισαμενοῦ μαντήιον, μισθῷ ἐπειρῶντο πείσαντες Τισαμενὸν ποιέεσθαι ἅμα Ἡρακλειδέων τοῖσι βασιλεῦσι ἡγεμόνα τῶν πολέμων. 4 ὁ δὲ ὁρέων περὶ πολλοῦ ποιευμένους Σπαρτιήτας φίλον αὐτὸν προσθέσθαι, μαθὼν τοῦτο ἀνετίμα, σημαίνων σφι ὡς ἤν μιν πολιήτην σφέτερον ποιήσωνται τῶν πάντων μεταδιδόντες, ποιήσει ταῦτα, ἐπ᾽ ἄλλῳ μισθῷ δ᾽ οὔ. 5 Σπαρτιῆται δὲ πρῶτα μὲν ἀκούσαντες δεινὰ ἐποιεῦντο καὶ μετίεσαν τῆς χρησμοσύνης τὸ παράπαν, τέλος δὲ δείματος μεγάλου ἐπικρεμαμένου τοῦ Περσικοῦ τούτου στρατεύματος καταίνεον μετιόντες. ὁ δὲ γνοὺς τετραμμένους σφέας οὐδ᾽ οὕτω ἔτι ἔφη ἀρκέεσθαι τούτοισι μούνοισι, ἀλλὰ δεῖν ἔτι τὸν ἀδελφεὸν ἑωυτοῦ Ἡγίην γίνεσθαι Σπαρτιήτην ἐπὶ τοῖσι αὐτοῖσι λόγοισι τοῖσι καὶ αὐτὸς γίνεται.

   34[Επεξεργασία]

1 ταῦτα δὲ λέγων οὗτος ἐμιμέετο Μελάμποδα, ὡς εἰκάσαι βασιληίην τε καὶ πολιτηίην αἰτεομένους. καὶ γὰρ δὴ καὶ Μελάμπους τῶν ἐν Ἄργεϊ γυναικῶν μανεισέων, ὥς μιν οἱ Ἀργεῖοι ἐμισθοῦντο ἐκ Πύλου παῦσαι τὰς σφετέρας γυναῖκας τῆς νούσου, μισθὸν προετείνατο τῆς βασιληίης τὸ ἥμισυ. 2 οὐκ ἀνασχομένων δὲ τῶν Ἀργείων ἀλλ᾽ ἀπιόντων, ὡς ἐμαίνοντο πλεῦνες τῶν γυναικῶν, οὕτω δὴ ὑποστάντες τὰ ὁ Μελάμπους προετείνατο ἤισαν δώσοντές οἱ ταῦτα. ὁ δὲ ἐνθαῦτα δὴ ἐπορέγεται ὁρέων αὐτοὺς τετραμμένους, φάς, ἢν μὴ καὶ τῷ ἀδελφεῷ Βίαντι μεταδῶσι τὸ τριτημόριον τῆς βασιληίης, οὐ ποιήσειν τὰ βούλονται. οἱ δὲ Ἀργεῖοι ἀπειληθέντες ἐς στεινὸν καταινέουσι καὶ ταῦτα.

   35[Επεξεργασία]

1 ὣς δὲ καὶ Σπαρτιῆται, ἐδέοντο γὰρ δεινῶς τοῦ Τισαμενοῦ, πάντως συνεχώρεόν οἱ. συγχωρησάντων δὲ καὶ ταῦτα τῶν Σπαρτιητέων, οὕτω δὴ πέντε σφι μαντευόμενος ἀγῶνας τοὺς μεγίστους Τισαμενὸς ὁ Ἠλεῖος, γενόμενος Σπαρτιήτης, συγκαταιρέει. μοῦνοι δὲ δὴ πάντων ἀνθρώπων ἐγένοντο οὗτοι Σπαρτιήτῃσι πολιῆται. 2 οἱ δὲ πέντε ἀγῶνες οἵδε ἐγένοντο, εἷς μὲν καὶ πρῶτος οὗτος ὁ ἐν Πλαταιῇσι, ἐπὶ δὲ ὁ ἐν Τεγέῃ πρὸς Τεγεήτας τε καὶ Ἀργείους γενόμενος, μετὰ δὲ ὁ ἐν Διπαιεῦσι πρὸς Ἀρκάδας πάντας πλὴν Μαντινέων, ἐπὶ δὲ ὁ Μεσσηνίων ὁ πρὸς Ἰθώμῃ, ὕστατος δὲ ὁ ἐν Τανάγρῃ πρὸς Ἀθηναίους τε καὶ Ἀργείους γενόμενος· οὗτος δὲ ὕστατος κατεργάσθη τῶν πέντε ἀγώνων.

   36[Επεξεργασία]

1 οὗτος δὴ τότε τοῖσι Ἕλλησι ὁ Τισαμενός, ἀγόντων τῶν Σπαρτιητέων, ἐμαντεύετο ἐν τῇ Πλαταιίδι. τοῖσι μέν νυν Ἕλλησι καλὰ ἐγίνετο τὰ ἱρὰ ἀμυνομένοισι, διαβᾶσι δὲ τὸν Ἀσωπὸν καὶ μάχης ἄρχουσι οὔ.

   37[Επεξεργασία]

1 Μαρδονίῳ δὲ προθυμεομένῳ μάχης ἄρχειν οὐκ ἐπιτήδεα ἐγίνετο τὰ ἱρά, ἀμυνομένῳ δὲ καὶ τούτῳ καλά. καὶ γὰρ οὗτος Ἑλληνικοῖσι ἱροῖσι ἐχρᾶτο, μάντιν ἔχων Ἡγησίστρατον ἄνδρα Ἠλεῖόν τε καὶ τῶν Τελλιαδέων ἐόντα λογιμώτατον, τὸν δὴ πρότερον τούτων Σπαρτιῆται λαβόντες ἔδησαν ἐπὶ θανάτῳ ὡς πεπονθότες πολλά τε καὶ ἀνάρσια ὑπ᾽ αὐτοῦ. 2 ὁ δὲ ἐν τούτῳ τῷ κακῷ ἐχόμενος, ὥστε τρέχων περὶ τῆς ψυχῆς πρό τε τοῦ θανάτου πεισόμενος πολλά τε καὶ λυγρά, ἔργον ἐργάσατο μέζον λόγου. ὡς γὰρ δὴ ἐδέδετο ἐν ξύλῳ σιδηροδέτῳ, ἐσενειχθέντος κως σιδηρίου ἐκράτησε, αὐτίκα δὲ ἐμηχανᾶτο ἀνδρηιότατον ἔργον πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν· σταθμησάμενος γὰρ ὅκως ἐξελεύσεταί οἱ τὸ λοιπὸν τοῦ ποδός, ἀπέταμε τὸν ταρσὸν ἑωυτοῦ. 3 ταῦτα δὲ ποιήσας, ὡς φυλασσόμενος ὑπὸ φυλάκων, διορύξας τὸν τοῖχον ἀπέδρη ἐς Τεγέην, τὰς μὲν νύκτας πορευόμενος, τὰς δὲ ἡμέρας καταδύνων ἐς ὕλην καὶ αὐλιζόμενος, οὕτω ὡς Λακεδαιμονίων πανδημεὶ διζημένων τρίτῃ εὐφρόνῃ γενέσθαι ἐν Τεγέη, τοὺς δὲ ἐν θώματι μεγάλῳ ἐνέχεσθαι τῆς τε τόλμης, ὁρῶντας τὸ ἡμίτομον τοῦ ποδὸς κείμενον, κἀκεῖνον οὐ δυναμένους εὑρεῖν. 4 τότε μὲν οὕτω διαφυγὼν Λακεδαιμονίους καταφεύγει ἐς Τεγέην ἐοῦσαν οὐκ ἀρθμίην Λακεδαιμονίοισι τοῦτον τὸν χρόνον· ὑγιὴς δὲ γενόμενος καὶ προσποιησάμενος ξύλινον πόδα κατεστήκεε ἐκ τῆς ἰθέης Λακεδαιμονίοισι πολέμιος. οὐ μέντοι ἔς γε τέλος οἱ συνήνεικε τὸ ἔχθος τὸ ἐς Λακεδαιμονίους συγκεκυρημένον· ἥλω γὰρ μαντευόμενος ἐν Ζακύνθῳ ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀπέθανε.

   38[Επεξεργασία]

1 ὁ μέντοι θάνατος ὁ Ἡγησιστράτου ὕστερον ἐγένετο τῶν Πλαταιικῶν, τότε δὲ ἐπὶ τῷ Ἀσωπῷ Μαρδονίῳ μεμισθωμένος οὐκ ὀλίγου ἐθύετό τε καὶ προεθυμέετο κατά τε τὸ ἔχθος τὸ Λακεδαιμονίων καὶ κατὰ τὸ κέρδος. 2 ὡς δὲ οὐκ ἐκαλλιέρεε ὥστε μάχεσθαι οὔτε αὐτοῖσι Πέρσῃσι οὔτε τοῖσι μετ᾽ ἐκείνων ἐοῦσι Ἑλλήνων (εἶχον γὰρ καὶ οὗτοι ἐπ᾽ ἑωυτῶν μάντιν Ἱππόμαχον Λευκάδιον ἄνδρα), ἐπιῤῥεόντων δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ γινομένων πλεύνων, Τιμηγενίδης ὁ Ἕρπυος ἀνὴρ Θηβαῖος συνεβούλευσε Μαρδονίῳ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Κιθαιρῶνος φυλάξαι, λέγων ὡς ἐπιῤῥέουσι οἱ Ἕλληνες αἰεὶ ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην καὶ ὡς ἀπολάμψοιτο συχνούς.

   39[Επεξεργασία]

1 ἡμέραι δέ σφι ἀντικατημένοισι ἤδη ἐγεγόνεσαν ὀκτώ, ὅτε ταῦτα ἐκεῖνος συνεβούλευε Μαρδονίῳ. ὁ δὲ μαθὼν τὴν παραίνεσιν εὖ ἔχουσαν, ὡς εὐφρόνη ἐγένετο, πέμπει τὴν ἵππον ἐς τὰς ἐκβολὰς τὰς Κιθαιρωνίδας αἳ ἐπὶ Πλαταιέων φέρουσι, τὰς Βοιωτοὶ μὲν Τρεῖς κεφαλὰς καλέουσι, Ἀθηναῖοι δὲ Δρυὸς κεφαλάς. πεμφθέντες δὲ οἱ ἱππόται οὐ μάτην ἀπίκοντο· 2 ἐσβάλλοντα γὰρ ἐς τὸ πεδίον λαμβάνουσι ὑποζύγιά τε πεντακόσια, σιτία ἄγοντα ἀπὸ Πελοποννήσου ἐς τὸ στρατόπεδον, καὶ ἀνθρώπους οἳ εἵποντο τοῖσι ζεύγεσι. ἑλόντες δὲ ταύτην τὴν ἄγρην οἱ Πέρσαι ἀφειδέως ἐφόνευον, οὐ φειδόμενοι οὔτε ὑποζυγίου οὐδενὸς οὔτε ἀνθρώπου. ὡς δὲ ἄδην εἶχον κτείνοντες, τὰ λοιπὰ αὐτῶν ἤλαυνον περιβαλόμενοι παρά τε Μαρδόνιον καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον.

   40[Επεξεργασία]

1 μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ἔργον ἑτέρας δύο ἡμέρας διέτριψαν, οὐδέτεροι βουλόμενοι μάχης ἄρξαι· μέχρι μὲν γὰρ τοῦ Ἀσωποῦ ἐπήισαν οἱ βάρβαροι πειρώμενοι τῶν Ἑλλήνων, διέβαινον δὲ οὐδέτεροι. ἡ μέντοι ἵππος ἡ Μαρδονίου αἰεὶ προσέκειτό τε καὶ ἐλύπεε τοὺς Ἕλληνας· οἱ γὰρ Θηβαῖοι, ἅτε μηδίζοντες μεγάλως, προθύμως ἔφερον τὸν πόλεμον καὶ αἰεὶ κατηγέοντο μέχρι μάχης, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου παραδεκόμενοι Πέρσαι τε καὶ Μῆδοι μάλα ἔσκον οἳ ἀπεδείκνυντο ἀρετάς.

   41[Επεξεργασία]

1 μέχρι μέν νυν τῶν δέκα ἡμερέων οὐδὲν ἐπὶ πλεῦν ἐγίνετο τούτων· ὡς δὲ ἑνδεκάτη ἐγεγόνεε ἡμέρη ἀντικατημένοισι ἐν Πλαταιῇσι, οἵ τε δὴ Ἕλληνες πολλῷ πλεῦνες ἐγεγόνεσαν καὶ Μαρδόνιος περιημέκτεε τῇ ἕδρῃ, ἐνθαῦτα ἐς λόγους ἦλθον Μαρδόνιός τε ὁ Γοβρύεω καὶ Ἀρτάβαζος ὁ Φαρνάκεος, ὃς ἐν ὀλίγοισι Περσέων ἦν ἀνὴρ δόκιμος παρὰ Ξέρξῃ. 2 βουλευομένων δὲ αἵδε ἦσαν αἱ γνῶμαι, ἣ μὲν Ἀρταβάζου ὡς χρεὸν εἴη ἀναζεύξαντας τὴν ταχίστην πάντα τὸν στρατὸν ἰέναι ἐς τὸ τεῖχος τὸ Θηβαίων, ἔθα σῖτόν τέ σφι ἐσενηνεῖχθαι πολλὸν καὶ χόρτον τοῖσι ὑποζυγίοισι, κατ᾽ ἡσυχίην τε ἱζομένους διαπρήσσεσθαι ποιεῦντας τάδε· 3 ἔχειν γὰρ χρυσὸν πολλὸν μὲν ἐπίσημον πολλὸν δὲ καὶ ἄσημον, πολλὸν δὲ ἄργυρόν τε καὶ ἐκπώματα· τούτων φειδομένους μηδενὸς διαπέμπειν ἐς τοὺς Ἕλληνας, Ἑλλήνων δὲ μάλιστα ἐς τοὺς προεστεῶτας ἐν τῇσι πόλισι, καὶ ταχέως σφέας παραδώσειν τὴν ἐλευθερίην· μηδὲ ἀνακινδυνεύειν συμβάλλοντας. 4 τούτου μὲν ἡ αὐτὴ ἐγίνετο καὶ Θηβαίων γνώμη, ὡς προειδότος πλεῦν τι καὶ τούτου, Μαρδονίου δὲ ἰσχυροτέρη τε καὶ ἀγνωμονεστέρη καὶ οὐδαμῶς συγγινωσκομένη· δοκέειν τε γὰρ πολλῷ κρέσσονα εἶναι τὴν σφετέρην στρατιὴν τῆς Ἑλληνικῆς, συμβάλλειν τε τὴν ταχίστην μηδὲ περιορᾶν συλλεγομένους ἔτι πλεῦνας τῶν συλλελεγμένων, τά τε σφάγια τὰ Ἡγησιστράτου ἐᾶν μηδὲ βιάζεσθαι, ἀλλὰ νόμῳ τῷ Περσέων χρεωμένους συμβάλλειν.

   42[Επεξεργασία]

1 τούτου δὲ οὕτω δικαιεῦντος ἀντέλεγε οὐδείς, ὥστε ἐκράτεε τῇ γνώμῃ· τὸ γὰρ κράτος εἶχε τῆς στρατιῆς οὗτος ἐκ βασιλέος, ἀλλ᾽ οὐκ Ἀρτάβαζος. μεταπεμψάμενος ὦν τοὺς ταξιάρχους τῶν τελέων καὶ τῶν μετ᾽ ἑωυτοῦ ἐόντων Ἑλλήνων τοὺς στρατηγοὺς εἰρώτα εἴ τι εἰδεῖεν λόγιον περὶ Περσέων ὡς διαφθερέονται ἐν τῇ Ἑλλάδι. 2 σιγώντων δὲ τῶν ἐπικλήτων, τῶν μὲν οὐκ εἰδότων τοὺς χρησμούς, τῶν δὲ εἰδότων μὲν ἐν ἀδείῃ δὲ οὐ ποιευμένων τὸ λέγειν, αὐτὸς Μαρδόνιος ἔλεγε “ἐπεὶ τοίνυν ὑμεῖς ἢ ἴστε οὐδὲν ἢ οὐ τολμᾶτε λέγειν, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐρέω ὡς εὖ ἐπιστάμενος· 3 ἔστι λόγιον ὡς χρεόν ἐστι Πέρσας ἀπικομένους ἐς τὴν Ἑλλάδα διαρπάσαι τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Δελφοῖσι, μετὰ δὲ τὴν διαρπαγὴν ἀπολέσθαι πάντας. ἡμεῖς τοίνυν αὐτὸ τοῦτο ἐπιστάμενοι οὔτε ἴμεν ἐπὶ τὸ ἱρὸν τοῦτο οὔτε ἐπιχειρήσομεν διαρπάζειν, ταύτης τε εἵνεκα τῆς αἰτίης οὐκ ἀπολεόμεθα. 4 ὥστε ὑμέων ὅσοι τυγχάνουσι εὔνοοι ἐόντες Πέρσῃσι, ἥδεσθε τοῦδε εἵνεκα ὡς περιεσομένους ἡμέας Ἑλλήνων „. ταῦτά σφι εἴπας δεύτερα ἐσήμαινε παραρτέεσθαί τε πάντα καὶ εὐκρινέα ποιέεσθαι ὡς ἅμα ἡμέρῃ τῇ ἐπιούσῃ συμβολῆς ἐσομένης.

   43[Επεξεργασία]

1 τοῦτον δ᾽ ἔγωγε τὸν χρησμόν, τὸν Μαρδόνιος εἶπε ἐς Πέρσας ἔχειν, ἐς Ἰλλυριούς τε καὶ τὸν Ἐγχελέων στρατὸν οἶδα πεποιημένον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐς Πέρσας. ἀλλὰ τὰ μὲν Βάκιδι ἐς ταύτην τὴν μάχην ἐστὶ πεποιημένα,

2 τὴν δ᾽ ἐπὶ Θερμώδοντι καὶ Ἀσωπῷ λεχεποίῃ
Ἑλλήνων σύνοδον καὶ βαρβαρόφωνον ἰυγήν,
τῇ πολλοὶ πεσέονται ὑπὲρ λάχεσίν τε μόρον τε
τοξοφόρων Μήδων, ὅταν αἴσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ,

ταῦτα μὲν καὶ παραπλήσια τούτοισι ἄλλα Μουσαίῳ ἔχοντα οἶδα ἐς Πέρσας. ὁ δὲ Θερμώδων ποταμὸς ῥέει μεταξὺ Τανάγρης τε καὶ Γλίσαντος.

   44[Επεξεργασία]

1 μετὰ δὲ τὴν ἐπειρώτησιν τῶν χρησμῶν καὶ παραίνεσιν τὴν ἐκ Μαρδονίου νύξ τε ἐγίνετο καὶ ἐς φυλακὰς ἐτάσσοντο. ὡς δὲ πρόσω τῆς νυκτὸς προελήλατο καὶ ἡσυχίη ἐδόκεε εἶναι ἀνὰ τὰ στρατόπεδα καὶ μάλιστα οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐν ὕπνῳ, τηνικαῦτα προσελάσας ἵππῳ πρὸς τὰς φυλακὰς τὰς Ἀθηναίων Ἀλέξανδρος ὁ Ἀμύντεω, στρατηγός τε ἐὼν καὶ βασιλεὺς Μακεδόνων, ἐδίζητο τοῖσι στρατηγοῖσι ἐς λόγους ἐλθεῖν. 2 τῶν δὲ φυλάκων οἱ μὲν πλεῦνες παρέμενον, οἳ δ᾽ ἔθεον ἐπὶ τοὺς στρατηγούς, ἐλθόντες δὲ ἔλεγον ὡς ἄνθρωπος ἥκοι ἐπ᾽ ἵππου ἐκ τοῦ στρατοπέδου τοῦ Μήδων, ὃς ἄλλο μὲν οὐδὲν παραγυμνοῖ ἔπος, στρατηγοὺς δὲ ὀνομάζων ἐθέλειν φησὶ ἐς λόγους ἐλθεῖν.

   45[Επεξεργασία]

1 οἳ δὲ ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσαν, αὐτίκα εἵποντο ἐς τὰς φυλακάς· ἀπικομένοισι δὲ ἔλεγε Ἀλέξανδρος τάδε. “ἄνδρες Ἀθηναῖοι, παραθήκην ὑμῖν τὰ ἔπεα τάδε τίθεμαι, ἀπόῤῥητα ποιεύμενος πρὸς μηδένα λέγειν ὑμέας ἄλλον ἢ Παυσανίην, μή με καὶ διαφθείρητε· οὐ γὰρ ἂν ἔλεγον, εἰ μὴ μεγάλως ἐκηδόμην συναπάσης τῆς Ἑλλάδος. 2 αὐτός τε γὰρ Ἕλλην γένος εἰμὶ τὠρχαῖον καὶ ἀντ᾽ ἐλευθέρης δεδουλωμένην οὐκ ἂν ἐθέλοιμι ὁρᾶν τὴν Ἑλλάδα. λέγω δὲ ὦν ὅτι Μαρδονίῳ τε καὶ τῇ στρατιῇ τὰ σφάγια οὐ δύναται καταθύμια γενέσθαι· πάλαι γὰρ ἂν ἐμάχεσθε. νῦν δέ οἱ δέδοκται τὰ μὲν σφάγια ἐᾶν χαίρειν, ἅμ᾽ ἡμέρῃ δὲ διαφωσκούσῃ συμβολὴν ποιέεσθαι· καταῤῥώδηκε γὰρ μὴ πλεῦνες συλλεχθῆτε, ὡς ἐγὼ εἰκάζω. πρὸς ταῦτα ἑτοιμάζεσθε. ἢν δὲ ἄρα ὑπερβάληται τὴν συμβολὴν Μαρδόνιος καὶ μὴ ποιέηται, λιπαρέετε μένοντες· ὀλιγέων γάρ σφι ἡμερέων λείπεται σιτία. 3 ἢν δὲ ὑμῖν ὁ πόλεμος ὅδε κατὰ νόον τελευτήσῃ, μνησθῆναι τινὰ χρὴ καὶ ἐμεῦ ἐλευθερώσιος πέρι, ὃς Ἑλλήνων εἵνεκα οὕτω ἔργον παράβολον ἔργασμαι ὑπὸ προθυμίης, ἐθέλων ὑμῖν δηλῶσαι τὴν διάνοιαν τὴν Μαρδονίου, ἵνα μὴ ἐπιπέσωσι ὑμῖν ἐξαίφνης οἱ βάρβαροι μὴ προσδεκομένοισί κω. εἰμὶ δὲ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών „. ὃ μὲν ταῦτα εἴπας ἀπήλαυνε ὀπίσω ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ τὴν ἑωυτοῦ τάξιν.

   46[Επεξεργασία]

1 οἱ δὲ στρατηγοὶ τῶν Ἀθηναίων ἐλθόντες ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας ἔλεγον Παυσανίῃ τά περ ἤκουσαν Ἀλεξάνδρου. ὁ δὲ τούτῳ τῷ λόγῳ καταῤῥωδήσας τοὺς Πέρσας ἔλεγε τάδε. 2 “ἐπεὶ τοίνυν ἐς ἠῶ ἡ συμβολὴ γίνεται, ὑμέας μὲν χρεόν ἐστι τοὺς Ἀθηναίους στῆναι κατὰ τοὺς Πέρσας, ἡμέας δὲ κατὰ τοὺς Βοιωτούς τε καὶ τοὺς κατ᾽ ὑμέας τεταγμένους Ἑλλήνων, τῶνδε εἵνεκα· ὑμεῖς ἐπίστασθε τοὺς Μήδους καὶ τὴν μάχην αὐτῶν ἐν Μαραθῶνι μαχεσάμενοι, ἡμεῖς δὲ ἄπειροί τε εἰμὲν καὶ ἀδαέες τούτων τῶν ἀνδρῶν· Σπαρτιητέων γὰρ οὐδεὶς πεπείρηται Μήδων· ἡμεῖς δὲ Βοιωτῶν καὶ Θεσσαλῶν ἔμπειροι εἰμέν. 3 ἀλλ᾽ ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα χρεόν ἐστι ἰέναι ὑμέας ἐς τόδε τὸ κέρας, ἡμέας δὲ ἐς τὸ εὐώνυμον „. πρὸς δὲ ταῦτα εἶπαν οἱ Ἀθηναῖοι τάδε. “καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν πάλαι ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐπείτε εἴδομεν κατ᾽ ὑμέας τασσομένους τοὺς Πέρσας, ἐν νόῳ ἐγένετο εἰπεῖν ταῦτα τά περ ὑμεῖς φθάντες προφέρετε· ἀλλὰ ἀῤῥωδέομεν μὴ ὑμῖν οὐκ ἡδέες γένωνται οἱ λόγοι. ἐπεὶ δ᾽ ὦν αὐτοὶ ἐμνήσθητε, καὶ ἡδομένοισι ἡμῖν οἱ λόγοι γεγόνασι καὶ ἕτοιμοι εἰμὲν ποιέειν ταῦτα „.

   47[Επεξεργασία]

1 ὡς δ᾽ ἤρεσκε ἀμφοτέροισι ταῦτα, ἠώς τε διέφαινε καὶ διαλλάσσοντο τὰς τάξις. γνόντες δὲ οἱ Βοιωτοὶ τὸ ποιεύμενον ἐξαγορεύουσι Μαρδονίῳ. ὃ δ᾽ ἐπείτε ἤκουσε, αὐτίκα μετιστάναι καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο, παράγων τοὺς Πέρσας κατὰ τοὺς Λακεδαιμονίους. ὡς δὲ ἔμαθε τοῦτο τοιοῦτο γινόμενον ὁ Παυσανίης, γνοὺς ὅτι οὐ λανθάνει, ὀπίσω ἦγε τοὺς Σπαρτιήτας ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας· ὣς δὲ οὕτως καὶ ὁ Μαρδόνιος ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου.

   48[Επεξεργασία]

1 ἐπεὶ δὲ κατέστησαν ἐς τὰς ἀρχαίας τάξις, πέμψας ὁ Μαρδόνιος κήρυκα ἐς τοὺς Σπαρτιήτας ἔλεγε τάδε. “ὦ Λακεδαιμόνιοι, ὑμεῖς δὴ λέγεσθε εἶναι ἄνδρες ἄριστοι ὑπὸ τῶν τῇδε ἀνθρώπων, ἐκπαγλεομένων ὡς οὔτε φεύγετε ἐκ πολέμου οὔτε τάξιν ἐκλείπετε, μένοντές τε ἢ ἀπόλλυτε τοὺς ἐναντίους ἢ αὐτοὶ ἀπόλλυσθε. 2 τῶν δ᾽ ἄρ᾽ ἦν οὐδὲν ἀληθές· πρὶν γὰρ ἢ συμμῖξαι ἡμέας ἐς χειρῶν τε νόμον ἀπικέσθαι, καὶ δὴ φεύγοντας καὶ στάσιν ἐκλείποντας ὑμέας εἴδομεν, ἐν Ἀθηναίοισί τε τὴν πρόπειραν ποιευμένους αὐτούς τε ἀντία δούλων τῶν ἡμετέρων τασσομένους. 3 ταῦτα οὐδαμῶς ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργα, ἀλλὰ πλεῖστον δὴ ἐν ὑμῖν ἐψεύσθημεν. προσδεκόμενοι γὰρ κατὰ κλέος ὡς δὴ πέμψετε ἐς ἡμέας κήρυκα προκαλεύμενοι καὶ βουλόμενοι μούνοισι Πέρσῃσι μάχεσθαι, ἄρτιοι ἐόντες ποιέειν ταῦτα οὐδὲν τοιοῦτο λέγοντας ὑμέας εὕρομεν ἀλλὰ πτώσσοντας μᾶλλον. νῦν ὦν ἐπειδὴ οὐκ ὑμεῖς ἤρξατε τούτου τοῦ λόγου, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρχομεν. 4 τί δὴ οὐ πρὸ μὲν τῶν Ἑλλήνων ὑμεῖς, ἐπείτε δεδόξωσθε εἶναι ἄριστοι, πρὸ δὲ τῶν βαρβάρων ἡμεῖς ἴσοι πρὸς ἴσους ἀριθμὸν ἐμαχεσάμεθα; καὶ ἢν μὲν δοκέῃ καὶ τοὺς ἄλλους μάχεσθαι, οἱ δ᾽ ὦν μετέπειτα μαχέσθων ὕστεροι· εἰ δὲ καὶ μὴ δοκέοι ἀλλ᾽ ἡμέας μούνους ἀποχρᾶν, ἡμεῖς δὲ διαμαχεσώμεθα· ὁκότεροι δ᾽ ἂν ἡμέων νικήσωσι, τούτους τῷ ἅπαντι στρατοπέδῳ νικᾶν „.

   49[Επεξεργασία]

1 ὃ μὲν ταῦτα εἴπας τε καὶ ἐπισχὼν χρόνον, ὥς οἱ οὐδεὶς οὐδὲν ὑπεκρίνατο, ἀπαλλάσσετο ὀπίσω, ἀπελθὼν δὲ ἐσήμαινε Μαρδονίῳ τὰ καταλαβόντα. ὁ δὲ περιχαρὴς γενόμενος καὶ ἐπαερθεὶς ψυχρῇ νίκῃ ἐπῆκε τὴν ἵππον ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. 2 ὡς δὲ ἐπήλασαν οἱ ἱππόται, ἐσίνοντο πᾶσαν τὴν στρατιὴν τὴν Ἑλληνικὴν ἐσακοντίζοντές τε καὶ τοξεύοντες ὥστε ἱπποτοξόται τε ἐόντες καὶ προσφέρεσθαι ἄποροι· τήν τε κρήνην τὴν Γαργαφίην, ἀπ᾽ ἧς ὑδρεύετο πᾶν τὸ στράτευμα τὸ Ἑλληνικόν, συνετάραξαν καὶ συνέχωσαν. 3 ἦσαν μὲν ὦν κατὰ τὴν κρήνην Λακεδαιμόνιοι τεταγμένοι μοῦνοι, τοῖσι δὲ ἄλλοισι Ἕλλησι ἡ μὲν κρήνη πρόσω ἐγίνετο, ὡς ἕκαστοι ἔτυχον τεταγμένοι, ὁ δὲ Ἀσωπὸς ἀγχοῦ· ἐρυκόμενοι δὲ τοῦ Ἀσωποῦ οὕτω δὴ ἐπὶ τὴν κρήνην ἐφοίτων· ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ γάρ σφι οὐκ ἐξῆν ὕδωρ φορέεσθαι ὑπό τε τῶν ἱππέων καὶ τοξευμάτων.

   50[Επεξεργασία]

1 τούτου δὲ τοιούτου γινομένου οἱ τῶν Ἑλλήνων στρατηγοί, ἅτε τοῦ τε ὕδατος στερηθείσης τῆς στρατιῆς καὶ ὑπὸ τῆς ἵππου ταρασσομένης, συνελέχθησαν περὶ αὐτῶν τε τούτων καὶ ἄλλων, ἐλθόντες παρὰ Παυσανίην ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας. ἄλλα γὰρ τούτων τοιούτων ἐόντων μᾶλλον σφέας ἐλύπεε· οὔτε γὰρ σιτία εἶχον ἔτι, οἵ τε σφέων ὀπέωνες ἀποπεμφθέντες ἐς Πελοπόννησον ὡς ἐπισιτιεύμενοι ἀπεκεκληίατο ὑπὸ τῆς ἵππου, οὐ δυνάμενοι ἀπικέσθαι ἐς τὸ στρατόπεδον.

   51[Επεξεργασία]

1 βουλευομένοισι δὲ τοῖσι στρατηγοῖσι ἔδοξε, ἣν ὑπερβάλωνται ἐκείνην τὴν ἡμέρην οἱ Πέρσαι συμβολὴν ποιεύμενοι, ἐς τὴν νῆσον ἰέναι. ἣ δὲ ἐστὶ ἀπὸ τοῦ Ἀσωποῦ καὶ τῆς κρήνης τῆς Γαργαφίης, ἐπ᾽ ᾗ ἐστρατοπεδεύοντο τότε, δέκα σταδίους ἀπέχουσα, πρὸ τῆς Πλαταιέων πόλιος. 2 νῆσος δὲ οὕτω ἂν εἴη ἐν ἠπείρῳ· σχιζόμενος ὁ ποταμὸς ἄνωθεν ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος ῥέει κάτω ἐς τὸ πεδίον, διέχων ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ ῥέεθρα ὅσον περ τρία στάδια, καὶ ἔπειτα συμμίσγει ἐς τὠυτό. οὔνομα δέ οἱ Ὠερόη· 3 θυγατέρα δὲ ταύτην λέγουσι εἶναι Ἀσωποῦ οἱ ἐπιχώριοι. ἐς τοῦτον δὴ τὸν χῶρον ἐβουλεύσαντο μεταναστῆναι, ἵνα καὶ ὕδατι ἔχωσι χρᾶσθαι ἀφθόνῳ καὶ οἱ ἱππέες σφέας μὴ σινοίατο ὥσπερ κατιθὺ ἐόντων· μετακινέεσθαί τε ἐδόκεε τότε ἐπεὰν τῆς νυκτὸς ᾖ δευτέρη φυλακή, ὡς ἂν μὴ ἰδοίατο οἱ Πέρσαι ἐξορμωμένους καί σφεας ἑπόμενοι ταράσσοιεν οἱ ἱππόται. 4 ἀπικομένων δὲ ἐς τὸν χῶρον τοῦτον, τὸν δὴ ἡ Ἀσωπὶς Ὠερόη περισχίζεται ῥέουσα ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος, ὑπὸ τὴν νύκτα ταύτην ἐδόκεε τοὺς ἡμίσεας ἀποστέλλειν τοῦ στρατοπέδου πρὸς τὸν Κιθαιρῶνα, ὡς ἀναλάβοιεν τοὺς ὀπέωνας τοὺς ἐπὶ τὰ σιτία οἰχομένους· ἦσαν γὰρ ἐν τῷ Κιθαιρῶνι ἀπολελαμμένοι.

   52[Επεξεργασία]

1 ταῦτα βουλευσάμενοι κείνην μὲν τὴν ἡμέρην πᾶσαν προσκειμένης τῆς ἵππου εἶχον πόνον ἄτρυτον· ὡς δὲ ἥ τε ἡμέρη ἔληγε καὶ οἱ ἱππέες ἐπέπαυντο, νυκτὸς δὴ γινομένης καὶ ἐούσης τῆς ὥρης ἐς τὴν συνέκειτό σφι ἀπαλλάσσεσθαι, ἐνθαῦτα ἀερθέντες οἱ πολλοὶ ἀπαλλάσσοντο, ἐς μὲν τὸν χῶρον ἐς τὸν συνέκειτο οὐκ ἐν νόῳ ἔχοντες, οἳ δὲ ὡς ἐκινήθησαν ἔφευγον ἄσμενοι τὴν ἵππον πρὸς τὴν Πλαταιέων πόλιν, φεύγοντες δὲ ἀπικνέονται ἐπὶ τὸ Ἥραιον· τὸ δὲ πρὸ τῆς πόλιος ἐστὶ τῆς Πλαταιέων, εἴκοσι σταδίους ἀπὸ τῆς κρήνης τῆς Γαργαφίης ἀπέχον· ἀπικόμενοι δὲ ἔθεντο πρὸ τοῦ ἱροῦ τὰ ὅπλα.

   53[Επεξεργασία]

1 καὶ οἳ μὲν περὶ τὸ Ἥραιον ἐστρατοπεδεύοντο, Παυσανίης δὲ ὁρῶν σφεας ἀπαλλασσομένους ἐκ τοῦ στρατοπέδου παρήγγελλε καὶ τοῖσι Λακεδαιμονίοισι ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα ἰέναι κατὰ τοὺς ἄλλους τοὺς προϊόντας, νομίσας αὐτοὺς ἐς τὸν χῶρον ἰέναι ἐς τὸν συνεθήκαντο. 2 ἐνθαῦτα οἱ μὲν ἄλλοι ἄρτιοι ἦσαν τῶν ταξιάρχων πείθεσθαι Παυσανίῃ, Ἀμομφάρετος δὲ ὁ Πολιάδεω λοχηγέων τοῦ Πιτανητέων λόχου οὐκ ἔφη τοὺς ξείνους φεύξεσθαι οὐδὲ ἑκὼν εἶναι αἰσχυνέειν τὴν Σπάρτην, ἐθώμαζέ τε ὁρέων τὸ ποιεύμενον ἅτε οὐ παραγενόμενος τῷ προτέρῳ λόγῳ. 3 ὁ δὲ Παυσανίης τε καὶ ὁ Εὐρυάναξ δεινὸν μὲν ἐποιεῦντο τὸ μὴ πείθεσθαι ἐκεῖνον σφίσι, δεινότερον δὲ ἔτι, κείνου ταῦτ᾽ ἀναινομένου, ἀπολιπεῖν τὸν λόχον τὸν Πιτανήτην, μὴ ἢν ἀπολίπωσι ποιεῦντες τὰ συνεθήκαντο τοῖσι ἄλλοισι Ἕλλησι, ἀπόληται ὑπολειφθεὶς αὐτός τε Ἀμομφάρετος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. 4 ταῦτα λογιζόμενοι ἀτρέμας εἶχον τὸ στρατόπεδον τὸ Λακωνικόν, καὶ ἐπειρῶντο πείθοντές μιν ὡς οὐ χρεὸν εἴη ταῦτα ποιέειν.

   54[Επεξεργασία]

1 καὶ οἳ μὲν παρηγόρεον Ἀμομφάρετον μοῦνον Λακεδαιμονίων τε καὶ Τεγεητέων λελειμμένον, Ἀθηναῖοι δὲ ἐποίευν τοιάδε· εἶχον ἀτρέμας σφέας αὐτοὺς ἵνα ἐτάχθησαν, ἐπιστάμενοι τὰ Λακεδαιμονίων φρονήματα ὡς ἄλλα φρονεόντων καὶ ἄλλα λεγόντων· 2 ὡς δὲ ἐκινήθη τὸ στρατόπεδον, ἔπεμπον σφέων ἱππέα ὀψόμενόν τε εἰ πορεύεσθαι ἐπιχειρέοιεν οἱ Σπαρτιῆται, εἴτε καὶ τὸ παράπαν μὴ διανοεῦνται ἀπαλλάσσεσθαι, ἐπειρέσθαι τε Παυσανίην τὸ χρεὸν εἴη ποιέειν.

   55[Επεξεργασία]

1 ὡς δὲ ἀπίκετο ὁ κῆρυξ ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους, ὥρα τε σφέας κατὰ χώρην τεταγμένους καὶ ἐς νείκεα ἀπιγμένους αὐτῶν τοὺς πρώτους. ὡς γὰρ δὴ παρηγορέοντο τὸν Ἀμομφάρετον ὅ τε Εὐρυάναξ καὶ ὁ Παυσανίης μὴ κινδυνεύειν μένοντας μούνους Λακεδαιμονίων, οὔ κως ἔπειθον, ἐς ὃ ἐς νείκεά τε συμπεσόντες ἀπίκατο καὶ ὁ κῆρυξ τῶν Ἀθηναίων παρίστατό σφι ἀπιγμένος. 2 νεικέων δὲ ὁ Ἀμομφάρετος λαμβάνει πέτρον ἀμφοτέρῃσι τῇσι χερσὶ καὶ τιθεὶς πρὸ ποδῶν τῶν Παυσανίεω ταύτῃ τῇ ψήφῳ ψηφίζεσθαι ἔφη μὴ φεύγειν τοὺς ξείνους, λέγων τοὺς βαρβάρους. ὁ δὲ μαινόμενον καὶ οὐ φρενήρεα καλέων ἐκεῖνον, πρὸς τε τὸν Ἀθηναῖον κήρυκα ἐπειρωτῶντα τὰ ἐντεταλμένα λέγειν ὁ Παυσανίης ἐκέλευε τὰ παρεόντα σφι πρήγματα, ἐχρήιζέ τε τῶν Ἀθηναίων προσχωρῆσαί τε πρὸς ἑωυτοὺς καὶ ποιέειν περὶ τῆς ἀπόδου τά περ ἂν καὶ σφεῖς.

   56[Επεξεργασία]

1 καὶ ὃ μὲν ἀπαλλάσσετο ἐς τοὺς Ἀθηναίους· τοὺς δὲ ἐπεὶ ἀνακρινομένους πρὸς ἑωυτοὺς ἠὼς κατελάμβανε, ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ κατήμενος ὁ Παυσανίης, οὐ δοκέων τὸν Ἀμομφάρετον λείψεσθαι τῶν ἄλλων Λακεδαιμονίων ἀποστειχόντων, τὰ δὴ καὶ ἐγένετο, σημήνας ἀπῆγε διὰ τῶν κολωνῶν τοὺς λοιποὺς πάντας· εἵποντο δὲ καὶ Τεγεῆται. 2 Ἀθηναῖοι δὲ ταχθέντες ἤισαν τὰ ἔμπαλιν ἢ Λακεδαιμόνιοι· οἳ μὲν γὰρ τῶν τε ὄχθων ἀντείχοντο καὶ τῆς ὑπωρέης τοῦ Κιθαιρῶνος φοβεόμενοι τὴν ἵππον, Ἀθηναῖοι δὲ κάτω τραφθέντες ἐς τὸ πεδίον.

   57[Επεξεργασία]

1 Ἀμομφάρετος δὲ ἀρχήν γε οὐδαμὰ δοκέων Παυσανίην τολμήσειν σφέας ἀπολιπεῖν, περιείχετο αὐτοῦ μένοντας μὴ ἐκλιπεῖν τὴν τάξιν· προτερεόντων δὲ τῶν σὺν Παυσανίῃ, καταδόξας αὐτοὺς ἰθέῃ τέχνῃ ἀπολείπειν αὐτόν, ἀναλαβόντα τὸν λόχον τὰ ὅπλα ἦγε βάδην πρὸς τὸ ἄλλο στῖφος· 2 τὸ δὲ ἀπελθὸν ὅσον τε δέκα στάδια ἀνέμενε τὸν Ἀμομφαρέτου λόχον, περὶ ποταμὸν Μολόεντα ἱδρυμένον Ἀργιόπιόν τε χῶρον καλεόμενον, τῇ καὶ Δήμητρος Ἐλευσινίης ἱρὸν ἧσται. ἀνέμενε δὲ τοῦδε εἵνεκα, ἵνα ἢν μὴ ἀπολείπῃ τὸν χῶρον ἐν τῷ ἐτετάχατο ὁ Ἀμομφάρετός τε καὶ ὁ λόχος, ἀλλ᾽ αὐτοῦ μένωσι, βοηθέοι ὀπίσω παρ᾽ ἐκείνους. 3 καὶ οἵ τε ἀμφὶ τὸν Ἀμομφάρετός παρεγίνοντό σφι καὶ ἡ ἵππος ἡ τῶν βαρβάρων προσέκειτο πᾶσα. οἱ γὰρ ἱππόται ἐποίευν οἷον καὶ ἐώθεσαν ποιέειν αἰεί, ἰδόντες δὲ τὸν χῶρον κεινὸν ἐν τῷ ἐτετάχατο οἱ Ἕλληνες τῇσι προτέρῃσι ἡμέρῃσι, ἤλαυνον τοὺς ἵππους αἰεὶ τὸ πρόσω καὶ ἅμα καταλαβόντες προσεκέατό σφι.

   58[Επεξεργασία]

1 Μαρδόνιος δὲ ὡς ἐπύθετο τοὺς Ἕλληνας ἀποιχομένους ὑπὸ νύκτα εἶδέ τε τὸν χῶρον ἔρημον, καλέσας τὸν Ληρισαῖον Θώρηκα καὶ τοὺς ἀδελφεοὺς αὐτοῦ Εὐρύπυλον καὶ Θρασυδήιον ἔλεγε 2 “ὦ παῖδες Ἀλεύεω, ἔτι τί λέξετε τάδε ὁρῶντες ἔρημα; ὑμεῖς γὰρ οἱ πλησιόχωροι ἐλέγετε Λακεδαιμονίους οὐ φεύγειν ἐκ μάχης, ἀλλὰ ἄνδρας εἶναι τὰ πολέμια πρώτους· τοὺς πρότερόν τε μετισταμένους ἐκ τῆς τάξιος εἴδετε, νῦν τε ὑπὸ τὴν παροιχομένην νύκτα καὶ οἱ πάντες ὁρῶμεν διαδράντας· διέδεξάν τε, ἐπεί σφεας ἔδεε πρὸς τοὺς ἀψευδέως ἀρίστους ἀνθρώπων μάχῃ διακριθῆναι, ὅτι οὐδένες ἄρα ἐόντες ἐν οὐδαμοῖσι ἐοῦσι Ἕλλησι ἐναπεδεικνύατο. 3 καὶ ὑμῖν μὲν ἐοῦσι Περσέων ἀπείροισι πολλὴ ἔκ γε ἐμεῦ ἐγίνετο συγγνώμη, ἐπαινεόντων τούτους τοῖσί τι καὶ συνῃδέατε· Ἀρταβάζου δὲ θῶμα καὶ μᾶλλον ἐποιεύμην τὸ καὶ καταῤῥωδῆσαι Λακεδαιμονίους καταῤῥωδήσαντά τε ἀποδέξασθαι γνώμην δειλοτάτην, ὡς χρεὸν εἴη ἀναζεύξαντας τὸ στρατόπεδον ἰέναι ἐς τὸ Θηβαίων ἄστυ πολιορκησομένους· τὴν ἔτι πρὸς ἐμεῦ βασιλεὺς πεύσεται. 4 καὶ τούτων μὲν ἑτέρωθι ἔσται λόγος. νῦν δὲ ἐκείνοισι ταῦτα ποιεῦσι οὐκ ἐπιτρεπτέα ἐστί, ἀλλὰ διωκτέοι εἰσὶ ἐς ὃ καταλαμφθέντες δώσουσι ἡμῖν τῶν δὴ ἐποίησαν Πέρσας πάντων δίκας „.

   59[Επεξεργασία]

1 ταῦτα εἴπας ἦγε τοὺς Πέρσας δρόμῳ διαβάντας τὸν Ἀσωπὸν κατὰ στίβον τῶν Ἑλλήνων ὡς δὴ ἀποδιδρησκόντων, ἐπεῖχέ τε ἐπὶ Λακεδαιμονίους τε καὶ Τεγεήτας μούνους· Ἀθηναίους γὰρ τραπομένους ἐς τὸ πεδίον ὑπὸ τῶν ὄχθων οὐ κατώρα. 2 Πέρσας δὲ ὁρῶντες ὁρμημένους διώκειν τοὺς Ἕλληνας οἱ λοιποὶ τῶν βαρβαρικῶν τελέων ἄρχοντες αὐτίκα πάντες ἤειραν τὰ σημήια, καὶ ἐδίωκον ὡς ποδῶν ἕκαστος εἶχον, οὔτε κόσμῳ οὐδενὶ κοσμηθέντες οὔτε τάξι.

   60[Επεξεργασία]

1 καὶ οὗτοι μὲν βοῇ τε καὶ ὁμίλῳ ἐπήισαν ὡς ἀναρπασόμενοι τοὺς Ἕλληνας· Παυσανίης δέ, ὡς προσέκειτο ἡ ἵππος, πέμψας πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἱππέα λέγει τάδε. “ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀγῶνος μεγίστου προκειμένου ἐλευθέρην εἶναι ἢ δεδουλωμένην τὴν Ἑλλάδα, προδεδόμεθα ὑπὸ τῶν συμμάχων ἡμεῖς τε οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ ὑμεῖς οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὸ τὴν παροιχομένην νύκτα διαδράντων. 2 νῦν ὦν δέδοκται τὸ ἐνθεῦτεν τὸ ποιητέον ἡμῖν· ἀμυνομένους γὰρ τῇ δυνάμεθα ἄριστα περιστέλλειν ἀλλήλους. εἰ μέν νυν ἐς ὑμέας ὅρμησε ἀρχὴν ἡ ἵππος, χρῆν δὴ ἡμέας τε καὶ τοὺς μετ᾽ ἡμέων τὴν Ἑλλάδα οὐ προδιδόντας Τεγεήτας βοηθέειν ὑμῖν· νῦν δέ, ἐς ἡμέας γὰρ ἅπασα κεχώρηκε, δίκαιοι ἐστὲ ὑμεῖς πρὸς τὴν πιεζομένην μάλιστα τῶν μοιρέων ἀμυνέοντες ἰέναι. 3 εἰ δ᾽ ἄρα αὐτοὺς ὑμέας καταλελάβηκε ἀδύνατόν τι βοηθέειν, ὑμεῖς δ᾽ ἡμῖν τοὺς τοξότας ἀποπέμψαντες χάριν θέσθε. συνοίδαμεν δὲ ὑμῖν ὑπὸ τὸν παρεόντα τόνδε πόλεμον ἐοῦσι πολλὸν προθυμοτάτοισι, ὥστε καὶ ταῦτα ἐσακούειν „.

   61[Επεξεργασία]

1 ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ὡς ἐπύθοντο, ὁρμέατο βοηθέειν καὶ τὰ μάλιστα ἐπαμύνειν· καί σφι ἤδη στείχουσι ἐπιτίθενται οἱ ἀντιταχθέντες Ἑλλήνων τῶν μετὰ βασιλέος γενομένων, ὥστε μηκέτι δύνασθαι βοηθῆσαι· τὸ γὰρ προσκείμενον σφέας ἐλύπεε. 2 οὕτω δὴ μουνωθέντες Λακεδαιμόνιοι καὶ Τεγεῆται, ἐόντες σὺν ψιλοῖσι ἀριθμὸν οἳ μὲν πεντακισμύριοι Τεγεῆται δὲ τρισχίλιοι (οὗτοι γὰρ οὐδαμὰ ἀπεσχίζοντο ἀπὸ Λακεδαιμονίων), ἐσφαγιάζοντο ὡς συμβαλέοντες Μαρδονίῳ καὶ τῇ στρατιῇ τῇ παρεούσῃ. 3 καὶ οὐ γάρ σφι ἐγίνετο τὰ σφάγια χρηστά, ἔπιπτον δὲ αὐτῶν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ πολλοὶ καὶ πολλῷ πλεῦνες ἐτρωματίζοντο· φράξαντες γὰρ τὰ γέῤῥα οἱ Πέρσαι ἀπίεσαν τῶν τοξευμάτων πολλὰ ἀφειδέως, οὕτω ὥστε πιεζομένων τῶν Σπαρτιητέων καὶ τῶν σφαγίων οὐ γινομένων ἀποβλέψαντα τὸν Παυσανίην πρὸς τὸ Ἥραιον τὸ Πλαταιέων ἐπικαλέσασθαι τὴν θεόν, χρηίζοντα μηδαμῶς σφέας ψευσθῆναι τῆς ἐλπίδος.

   62[Επεξεργασία]

1 ταῦτα δ᾽ ἔτι τούτου ἐπικαλεομένου προεξαναστάντες πρότεροι οἱ Τεγεῆται ἐχώρεον ἐς τοὺς βαρβάρους, καὶ τοῖσι Λακεδαιμονίοισι αὐτίκα μετὰ τὴν εὐχὴν τὴν Παυσανίεω ἐγίνετο θυομένοισι τὰ σφάγια χρηστά· ὡς δὲ χρόνῳ κοτὲ ἐγένετο, ἐχώρεον καὶ οὗτοι ἐπὶ τοὺς Πέρσας, καὶ οἱ Πέρσαι ἀντίοι τὰ τόξα μετέντες. 2 ἐγίνετο δὲ πρῶτον περὶ τὰ γέῤῥα μάχη. ὡς δὲ ταῦτα ἐπεπτώκεε, ἤδη ἐγίνετο ἡ μάχη ἰσχυρὴ παρ᾽ αὐτὸ τὸ Δημήτριον καὶ χρόνον ἐπὶ πολλόν, ἐς ὃ ἀπίκοντο ἐς ὠθισμόν· τὰ γὰρ δόρατα ἐπιλαμβανόμενοι κατέκλων οἱ βάρβαροι. 3 λήματι μέν νυν καὶ ῥώμῃ οὐκ ἥσσονες ἦσαν οἱ Πέρσαι, ἄνοπλοι δὲ ἐόντες καὶ πρὸς ἀνεπιστήμονες ἦσαν καὶ οὐκ ὅμοιοι τοῖσι ἐναντίοισι σοφίην, προεξαΐσσοντες δὲ κατ᾽ ἕνα καὶ δέκα, καὶ πλεῦνές τε καὶ ἐλάσσονες συστρεφόμενοι, ἐσέπιπτον ἐς τοὺς Σπαρτιήτας καὶ διεφθείροντο.

   63[Επεξεργασία]

1 τῇ δὲ ἐτύγχανε αὐτὸς ἐὼν Μαρδόνιος, ἀπ᾽ ἵππου τε μαχόμενος λευκοῦ ἔχων τε περὶ ἑωυτὸν λογάδας Περσέων τοὺς ἀρίστους χιλίους, ταύτῃ δὲ καὶ μάλιστα τοὺς ἐναντίους ἐπίεσαν. ὅσον μέν νυν χρόνον Μαρδόνιος περιῆν, οἳ δὲ ἀντεῖχον καὶ ἀμυνόμενοι κατέβαλλον πολλοὺς τῶν Λακεδαιμονίων· 2 ὡς δὲ Μαρδόνιος ἀπέθανε καὶ τὸ περὶ ἐκεῖνον τεταγμένον ἐὸν ἰσχυρότατον ἔπεσε, οὕτω δὴ καὶ οἱ ἄλλοι ἐτράποντο καὶ εἶξαν τοῖσι Λακεδαιμονίοισι. πλεῖστον γὰρ σφέας ἐδηλέετο ἡ ἐσθὴς ἔρημος ἐοῦσα ὅπλων· πρὸς γὰρ ὁπλίτας ἐόντες γυμνῆτες ἀγῶνα ἐποιεῦντο.

   64[Επεξεργασία]

1 ἐνθαῦτα ἥ τε δίκη τοῦ Λεωνίδεω κατὰ τὸ χρηστήριον τοῖσι Σπαρτιήτῃσι ἐκ Μαρδονίου ἐπετελέετο, καὶ νίκην ἀναιρέεται καλλίστην ἁπασέων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν Παυσανίης ὁ Κλεομβρότου τοῦ Ἀναξανδρίδεω· 2 τῶν δὲ κατύπερθέ οἱ προγόνων τὰ οὐνόματα εἴρηται ἐς Λεωνίδην· ὡυτοὶ γάρ σφι τυγχάνουσι ἐόντες. ἀποθνήσκει δὲ Μαρδόνιος ὑπὸ Ἀειμνήστου ἀνδρὸς ἐν Σπάρτῃ λογίμου, ὃς χρόνῳ ὕστερον μετὰ τὰ Μηδικὰ ἔχων ἄνδρας τριηκοσίους συνέβαλε ἐν Στενυκλήρῳ πολέμου ἐόντος Μεσσηνίοισι πᾶσι, καὶ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ οἱ τριηκόσιοι.

   65[Επεξεργασία]

1 ἐν δὲ Πλαταιῇσι οἱ Πέρσαι ὡς ἐτράποντο ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, ἔφευγον οὐδένα κόσμον ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ ἑωυτῶν καὶ ἐς τὸ τεῖχος τὸ ξύλινον τὸ ἐποιήσαντο ἐν μοίρῃ τῇ Θηβαΐδι. 2 θῶμα δέ μοι ὅκως παρὰ τῆς Δήμητρος τὸ ἄλσος μαχομένων οὐδὲ εἷς ἐφάνη τῶν Περσέων οὔτε ἐσελθὼν ἐς τὸ τέμενος οὔτε ἐναποθανών, περί τε τὸ ἱρὸν οἱ πλεῖστοι ἐν τῷ βεβήλῳ ἔπεσον. δοκέω δέ, εἴ τι περὶ τῶν θείων πρηγμάτων δοκέειν δεῖ, ἡ θεὸς αὐτή σφεας οὐκ ἐδέκετο ἐμπρήσαντας τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Ἐλευσῖνι ἀνάκτορον.

   66[Επεξεργασία]

1 αὕτη μέν νυν ἡ μάχη ἐπὶ τοσοῦτο ἐγένετο. Ἀρτάβαζος δὲ ὁ Φαρνάκεος αὐτίκα τε οὐκ ἠρέσκετο κατ᾽ ἀρχὰς λειπομένου Μαρδονίου ἀπὸ βασιλέος, καὶ τότε πολλὰ ἀπαγορεύων οὐδὲν ἤνυε, συμβάλλειν οὐκ ἐῶν· ἐποίησέ τε αὐτὸς τοιάδε ὡς οὐκ ἀρεσκόμενος τοῖσι πρήγμασι τοῖσι ἐκ Μαρδονίου ποιευμένοισι. 2 τῶν ἐστρατήγεε ὁ Ἀρτάβαζος (εἶχε δὲ δύναμιν οὐκ ὀλίγην ἀλλὰ καὶ ἐς τέσσερας μυριάδας ἀνθρώπων περὶ ἑωυτόν), τούτους, ὅκως ἡ συμβολὴ ἐγίνετο, εὖ ἐξεπιστάμενος τὰ ἔμελλε ἀποβήσεσθαι ἀπὸ τῆς μάχης, ἦγε κατηρτημένως, παραγγείλας κατὰ τὠυτὸ ἰέναι πάντας τῇ ἂν αὐτὸς ἐξηγέηται, ὅκως ἂν αὐτὸν ὁρῶσι σπουδῆς ἔχοντα. 3 ταῦτα παραγγείλας ὡς ἐς μάχην ἦγε δῆθεν τὸν στρατόν. προτερέων δὲ τῆς ὁδοῦ ὥρα καὶ δὴ φεύγοντας τοὺς Πέρσας· οὕτω δὴ οὐκέτι τὸν αὐτὸν κόσμον κατηγέετο, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἐτρόχαζε φεύγων οὔτε ἐς τὸ ξύλινον οὔτε ἐς τὸ Θηβαίων τεῖχος ἀλλ᾽ ἐς Φωκέας, ἐθέλων ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπικέσθαι.

   67[Επεξεργασία]

1 καὶ δὴ οὗτοι μὲν ταύτῃ ἐτράποντο· τῶν δὲ ἄλλων Ἑλλήνων τῶν μετὰ βασιλέος ἐθελοκακεόντων Βοιωτοὶ Ἀθηναίοισι ἐμαχέσαντο χρόνον ἐπὶ συχνόν. οἱ γὰρ μηδίζοντες τῶν Θηβαίων, οὗτοι εἶχον προθυμίην οὐκ ὀλίγην μαχόμενοί τε καὶ οὐκ ἐθελοκακέοντες, οὕτω ὥστε τριηκόσιοι αὐτῶν οἱ πρῶτοι καὶ ἄριστοι ἐνθαῦτα ἔπεσον ὑπὸ Ἀθηναίων. ὡς δὲ ἐτράποντο καὶ οὗτοι, ἔφευγον ἐς τὰς Θήβας, οὐ τῇ περ οἱ Πέρσαι καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ὁ πᾶς ὅμιλος, οὔτε διαμαχεσάμενος οὐδενὶ οὔτε τι ἀποδεξάμενος, ἔφευγον.

   68[Επεξεργασία]

1 δηλοῖ τέ μοι ὅτι πάντα τὰ πρήγματα τῶν βαρβάρων ἤρτητο ἐκ Περσέων, εἰ καὶ τότε οὗτοι πρὶν ἢ καὶ συμμῖξαι τοῖσι πολεμίοισι ἔφευγον, ὅτι καὶ τοὺς Πέρσας ὥρων. οὕτω τε πάντες ἔφευγον πλὴν τῆς ἵππου τῆς τε ἄλλης καὶ τῆς Βοιωτίης· αὕτη δὲ τοσαῦτα προσωφέλεε τοὺς φεύγοντας, αἰεί τε πρὸς τῶν πολεμίων ἄγχιστα ἐοῦσα ἀπέργουσά τε τοὺς φιλίους φεύγοντας ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων.

   69[Επεξεργασία]

1 οἳ μὲν δὴ νικῶντες εἵποντο τοὺς Ξέρξεω διώκοντές τε καὶ φονεύοντες. ἐν δὲ τούτῳ τῷ γινομένῳ φόβῳ ἀγγέλλεται τοῖσι ἄλλοισι Ἕλλησι τοῖσι τεταγμένοισι περὶ τὸ Ἥραιον καὶ ἀπογενομένοισι τῆς μάχης, ὅτι μάχη τε γέγονε καὶ νικῷεν οἱ μετὰ Παυσανίεω· οἳ δὲ ἀκούσαντες ταῦτα, οὐδένα κόσμον ταχθέντες, οἱ μὲν ἀμφὶ Κορινθίους ἐτράποντο διὰ τῆς ὑπωρέης καὶ τῶν κολωνῶν τὴν φέρουσαν ἄνω ἰθὺ τοῦ ἱροῦ τῆς Δήμητρος, οἱ δὲ ἀμφὶ Μεγαρέας τε καὶ Φλειασίους διὰ τοῦ πεδίου τὴν λειοτάτην τῶν ὁδῶν. 2 ἐπείτε δὲ ἀγχοῦ τῶν πολεμίων ἐγίνοντο οἱ Μεγαρέες καὶ Φλειάσιοι, ἀπιδόντες σφέας οἱ τῶν Θηβαίων ἱππόται ἐπειγομένους οὐδένα κόσμον ἤλαυνον ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἵππους, τῶν ἱππάρχεε Ἀσωπόδωρος ὁ Τιμάνδρου, ἐσπεσόντες δὲ κατεστόρεσαν αὐτῶν ἑξακοσίους, τοὺς δὲ λοιποὺς κατήραξαν διώκοντες ἐς τὸν Κιθαιρῶνα.

   70[Επεξεργασία]

1 οὗτοι μὲν δὴ ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἀπώλοντο· οἱ δὲ Πέρσαι καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος, ὡς κατέφυγον ἐς τὸ ξύλινον τεῖχος, ἔφθησαν ἐπὶ τοὺς πύργους ἀναβάντες πρὶν ἢ τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπικέσθαι, ἀναβάντες δὲ ἐφράξαντο ὡς ἠδυνέατο ἄριστα τὸ τεῖχος· προσελθόντων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων κατεστήκεέ σφι τειχομαχίη ἐῤῥωμενεστέρη. 2 ἕως μὲν γὰρ ἀπῆσαν οἱ Ἀθηναῖοι, οἳ δ᾽ ἠμύνοντο καὶ πολλῷ πλέον εἶχον τῶν Λακεδαιμονίων ὥστε οὐκ ἐπισταμένων τειχομαχέειν· ὡς δέ σφι Ἀθηναῖοι προσῆλθον, οὕτω δὴ ἰσχυρὴ ἐγίνετο τειχομαχίη καὶ χρόνον ἐπὶ πολλόν. τέλος δὲ ἀρετῇ τε καὶ λιπαρίῃ ἐπέβησαν Ἀθηναῖοι τοῦ τείχεος καὶ ἤριπον· τῇ δὴ ἐσεχέοντο οἱ Ἕλληνες. 3 πρῶτοι δὲ ἐσῆλθον Τεγεῆται ἐς τὸ τεῖχος, καὶ τὴν σκηνὴν τὴν Μαρδονίου οὗτοι ἦσαν οἱ διαρπάσαντες, τά τε ἄλλα ἐξ αὐτῆς καὶ τὴν φάτνην τῶν ἵππων ἐοῦσαν χαλκέην πᾶσαν καὶ θέης ἀξίην. τὴν μέν νυν φάτνην ταύτην τὴν Μαρδονίου ἀνέθεσαν ἐς τὸν νηὸν τῆς Ἀλέης Ἀθηναίης Τεγεῆται, τὰ δὲ ἄλλα ἐς τὠυτό, ὅσα περ ἔλαβον, ἐσήνεικαν τοῖσι Ἕλλησι. 4 οἱ δὲ βάρβαροι οὐδὲν ἔτι στῖφος ἐποιήσαντο πεσόντος τοῦ τείχεος, οὐδέ τις αὐτῶν ἀλκῆς ἐμέμνητο, ἀλύκταζόν τε οἷα ἐν ὀλίγῳ χώρῳ πεφοβημένοι τε καὶ πολλαὶ μυριάδες κατειλημέναι ἀνθρώπων· 5 παρῆν τε τοῖσι Ἕλλησι φονεύειν οὕτω ὥστε τριήκοντα μυριάδων στρατοῦ, καταδεουσέων τεσσέρων τὰς ἔχων Ἀρτάβαζος ἔφευγε, τῶν λοιπέων μηδὲ τρεῖς χιλιάδας περιγενέσθαι. Λακεδαιμονίων δὲ τῶν ἐκ Σπάρτης ἀπέθανον οἱ πάντες ἐν τῇ συμβολῇ εἷς καὶ ἐνενήκοντα, Τεγεητέων δὲ ἑκκαίδεκα, Ἀθηναίων δὲ δύο καὶ πεντήκοντα.

   71[Επεξεργασία]

1 ἠρίστευσε δὲ τῶν βαρβάρων πεζὸς μὲν ὁ Περσέων, ἵππος δὲ ἡ Σακέων, ἀνὴρ δὲ λέγεται Μαρδόνιος· Ἑλλήνων δέ, ἀγαθῶν γενομένων καὶ Τεγεητέων καὶ Ἀθηναίων, ὑπερεβάλοντο ἀρετῇ Λακεδαιμόνιοι. 2 ἄλλῳ μὲν οὐδενὶ ἔχω ἀποσημήνασθαι (ἅπαντες γὰρ οὗτοι τοὺς κατ᾽ ἑωυτοὺς ἐνίκων), ὅτι δὲ κατὰ τὸ ἰσχυρότερον προσηνείχθησαν καὶ τούτων ἐκράτησαν. καὶ ἄριστος ἐγένετο μακρῷ Ἀριστόδημος κατὰ γνώμας τὰς ἡμετέρας, ὃς ἐκ Θερμοπυλέων μοῦνος τῶν τριηκοσίων σωθεὶς εἶχε ὄνειδος καὶ ἀτιμίην. μετὰ δὲ τοῦτον ἠρίστευσαν Ποσειδώνιός τε καὶ Φιλοκύων καὶ Ἀμομφάρετος ὁ Σπαρτιήτης. 3 καίτοι γενομένης λέσχης ὃς γένοιτο αὐτῶν ἄριστος, ἔγνωσαν οἱ παραγενόμενοι Σπαρτιητέων Ἀριστόδημον μὲν βουλόμενον φανερῶς ἀποθανεῖν ἐκ τῆς παρεούσης οἱ αἰτίης, λυσσῶντά τε καὶ ἐκλείποντα τὴν τάξιν ἔργα ἀποδέξασθαι μεγάλα, Ποσειδώνιον δὲ οὐ βουλόμενον ἀποθνήσκειν ἄνδρα γενέσθαι ἀγαθόν· τοσούτῳ τοῦτον εἶναι ἀμείνω. 4 ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ φθόνῳ ἂν εἴποιεν· οὗτοι δὲ τοὺς κατέλεξα πάντες, πλὴν Ἀριστοδήμου, τῶν ἀποθανόντων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ τίμιοι ἐγένοντο· Ἀριστόδημος δὲ βουλόμενος ἀποθανεῖν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίην οὐκ ἐτιμήθη.

   72[Επεξεργασία]

1 οὗτοι μὲν τῶν ἐν Πλαταιῇσι ὀνομαστότατοι ἐγένοντο. Καλλικράτης γὰρ ἔξω τῆς μάχης ἀπέθανε, ἐλθὼν ἀνὴρ κάλλιστος ἐς τὸ στρατόπεδον τῶν τότε Ἑλλήνων, οὐ μοῦνον αὐτῶν Λακεδαιμονίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων· ὅς, ἐπειδὴ ἐσφαγιάζετο Παυσανίης, κατήμενος ἐν τῇ τάξι ἐτρωματίσθη τοξεύματι τὰ πλευρά. 2 καὶ δὴ οἳ μὲν ἐμάχοντο, ὃ δ᾽ ἐξενηνειγμένος ἐδυσθανάτεέ τε καὶ ἔλεγε πρὸς Ἀρίμνηστον ἄνδρα Πλαταιέα οὐ μέλειν οἱ ὅτι πρὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποθνήσκει, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ἐχρήσατο τῇ χειρὶ καὶ ὅτι οὐδέν ἐστί οἱ ἀποδεδεγμένον ἔργον ἑωυτοῦ ἄξιον προθυμευμένου ἀποδέξασθαι.

   73[Επεξεργασία]

1 Ἀθηναίων δὲ λέγεται εὐδοκιμῆσαι Σωφάνης ὁ Εὐτυχίδεω, ἐκ δήμου Δεκελεῆθεν, Δεκελέων δὲ τῶν κοτὲ ἐργασαμένων ἔργον χρήσιμον ἐς τὸν πάντα χρόνον, ὡς αὐτοὶ Ἀθηναῖοι λέγουσι. 2 ὡς γὰρ δὴ τὸ πάλαι κατὰ Ἑλένης κομιδὴν Τυνδαρίδαι ἐσέβαλον ἐς γῆν τὴν Ἀττικὴν σὺν στρατοῦ πλήθεϊ καὶ ἀνίστασαν τοὺς δήμους, οὐκ εἰδότες ἵνα ὑπεξέκειτο ἡ Ἑλένη, τότε λέγουσι τοὺς Δεκελέας, οἳ δὲ αὐτὸν Δέκελον ἀχθόμενόν τε τῇ Θησέος ὕβρι καὶ δειμαίνοντα περὶ πάσῃ τῇ Ἀθηναίων χώρῃ, ἐξηγησάμενόν σφι τὸ πᾶν πρῆγμα κατηγήσασθαι ἐπὶ τὰς Ἀφίδνας, τὰς δὴ Τιτακὸς ἐὼν αὐτόχθων καταπροδιδοῖ Τυνδαρίδῃσι. 3 τοῖσι δὲ Δεκελεῦσι ἐν Σπάρτῃ ἀπὸ τούτου τοῦ ἔργου ἀτελείη τε καὶ προεδρίη διατελέει ἐς τόδε αἰεὶ ἔτι ἐοῦσα, οὕτω ὥστε καὶ ἐς τὸν πόλεμον τὸν ὕστερον πολλοῖσι ἔτεσι τούτων γενόμενον Ἀθηναίοισί τε καὶ Πελοποννησίοισι, σινομένων τὴν ἄλλην Ἀττικὴν Λακεδαιμονίων, Δεκελέης ἀπέχεσθαι.

   74[Επεξεργασία]

1 τούτου τοῦ δήμου ἐὼν ὁ Σωφάνης καὶ ἀριστεύσας τότε Ἀθηναίων διξοὺς λόγους λεγομένους ἔχει, τὸν μὲν ὡς ἐκ τοῦ ζωστῆρος τοῦ θώρηκος ἐφόρεε χαλκέῃ ἁλύσι δεδεμένην ἄγκυραν σιδηρέην, τὴν ὅκως πελάσειε ἀπικνεόμενος τοῖσι πολεμίοισι βαλλέσκετο, ἵνα δή μιν οἱ πολέμιοι ἐκπίπτοντες ἐκ τῆς τάξιος μετακινῆσαι μὴ δυναίατο· γινομένης δὲ φυγῆς τῶν ἐναντίων δέδοκτο τὴν ἄγκυραν ἀναλαβόντα οὕτω διώκειν. 2 οὗτος μὲν οὕτω λέγεται, ὁ δ᾽ ἕτερος τῶν λόγων τῷ πρότερον λεχθέντι ἀμφισβατέων λέγεται, ὡς ἐπ᾽ ἀσπίδος αἰεὶ περιθεούσης καὶ οὐδαμὰ ἀτρεμιζούσης ἐφόρεε ἄγκυραν, καὶ οὐκ ἐκ τοῦ θώρηκος δεδεμένην σιδηρέην.

   75[Επεξεργασία]

1 ἔστι δὲ καὶ ἕτερον Σωφάνεϊ λαμπρὸν ἔργον ἐξεργασμένον, ὅτι περικατημένων Ἀθηναίων Αἴγιναν Εὐρυβάτην τὸν Ἀργεῖον ἄνδρα πεντάεθλον ἐκ προκλήσιος ἐφόνευσε. αὐτὸν δὲ Σωφάνεα χρόνῳ ὕστερον τούτων κατέλαβε ἄνδρα γενόμενον ἀγαθόν, Ἀθηναίων στρατηγέοντα ἅμα Λεάγρῳ τῷ Γλαύκωνος, ἀποθανεῖν ὑπὸ Ἠδωνῶν ἐν Δάτῳ περὶ τῶν μετάλλων τῶν χρυσέων μαχόμενον.

   76[Επεξεργασία]

1 ὡς δὲ τοῖσι Ἕλλησι ἐν Πλαταιῇσι κατέστρωντο οἱ βάρβαροι, ἐνθαῦτά σφι ἐπῆλθε γυνὴ αὐτόμολος· ἣ ἐπειδὴ ἔμαθε ἀπολωλότας τοὺς Πέρσας καὶ νικῶντας τοὺς Ἕλληνας, ἐοῦσα παλλακὴ Φαρανδάτεος τοῦ Τεάσπιος ἀνδρὸς Πέρσεω, κοσμησαμένη χρυσῷ πολλῷ καὶ αὐτὴ καὶ ἀμφίπολοι καὶ ἐσθῆτι τῇ καλλίστῃ τῶν παρεουσέων, καταβᾶσα ἐκ τῆς ἁρμαμάξης ἐχώρεε ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔτι ἐν τῇσι φονῇσι ἐόντας, ὁρῶσα δὲ πάντα ἐκεῖνα διέποντα Παυσανίην, πρότερόν τε τὸ οὔνομα ἐξεπισταμένη καὶ τὴν πάτρην ὥστε πολλάκις ἀκούσασα, ἔγνω τε τὸν Παυσανίην καὶ λαβομένη τῶν γουνάτων ἔλεγε τάδε. 2 “ὦ βασιλεῦ Σπάρτης, ῥῦσαί με τὴν ἱκέτιν αἰχμαλώτου δουλοσύνης. σὺ γὰρ καὶ ἐς τόδε ὤνησας, τούσδε ἀπολέσας τοὺς οὔτε δαιμόνων οὔτε θεῶν ὄπιν ἔχοντας. εἰμὶ δὲ γένος μὲν Κῴη, θυγάτηρ δὲ Ἡγητορίδεω τοῦ Ἀνταγόρεω· βίῃ δέ με λαβὼν ἐν Κῷ εἶχε ὁ Πέρσης „. ὁ δὲ ἀμείβεται τοῖσιδε. 3 “γύναι, θάρσεε καὶ ὡς ἱκέτις καὶ εἰ δὴ πρὸς τούτῳ τυγχάνεις ἀληθέα λέγουσα καὶ εἶς θυγάτηρ Ἡγητορίδεω τοῦ Κῴου, ὃς ἐμοὶ ξεῖνος μάλιστα τυγχάνει ἐὼν τῶν περὶ ἐκείνους τοὺς χώρους οἰκημένων „. ταῦτα δὲ εἴπας τότε μὲν ἐπέτρεψε τῶν ἐφόρων τοῖσι παρεοῦσι, ὕστερον δὲ ἀπέπεμψε ἐς Αἴγιναν, ἐς τὴν αὐτὴ ἤθελε ἀπικέσθαι.

   77[Επεξεργασία]

1 μετὰ δὲ τὴν ἄπιξιν τῆς γυναικός, αὐτίκα μετὰ ταῦτα ἀπίκοντο Μαντινέες ἐπ᾽ ἐξεργασμένοισι· μαθόντες δὲ ὅτι ὕστεροι ἥκουσι τῆς συμβολῆς, συμφορὴν ἐποιεῦντο μεγάλην, ἄξιοί τε ἔφασαν εἶναι σφέας ζημιῶσαι. 2 πυνθανόμενοι δὲ τοὺς Μήδους τοὺς μετὰ Ἀρταβάζου φεύγοντας, τούτους ἐδίωκον μέχρι Θεσσαλίης· Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔων φεύγοντας διώκειν. οἳ δὲ ἀναχωρήσαντες ἐς τὴν ἑωυτῶν τοὺς ἡγεμόνας τῆς στρατιῆς ἐδίωξαν ἐκ τῆς γῆς. 3 μετὰ δὲ Μαντινέας ἧκον Ἠλεῖοι, καὶ ὡσαύτως οἱ Ἠλεῖοι τοῖσι Μαντινεῦσι συμφορὴν ποιησάμενοι ἀπαλλάσσοντο· ἀπελθόντες δὲ καὶ οὗτοι τοὺς ἡγεμόνας ἐδίωξαν. τὰ κατὰ Μαντινέας μὲν καὶ Ἠλείους τοσαῦτα.

   78[Επεξεργασία]

1 ἐν δὲ Πλαταιῇσι ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῶν Αἰγινητέων ἦν Λάμπων Πυθέω, Αἰγινητέων ἐὼν τὰ πρῶτα· ὃς ἀνοσιώτατον ἔχων λόγον ἵετο πρὸς Παυσανίην, ἀπικόμενος δὲ σπουδῇ ἔλεγε τάδε. 2 “ὦ παῖ Κλεομβρότου, ἔργον ἔργασταί τοι ὑπερφυὲς μέγαθός τε καὶ κάλλος, καί τοι θεὸς παρέδωκε ῥυσάμενον τὴν Ἑλλάδα κλέος καταθέσθαι μέγιστον Ἑλλήνων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. σὺ δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὶ τούτοισι ποίησον, ὅκως λόγος τε σὲ ἔχῃ ἔτι μέζων καί τις ὕστερον φυλάσσηται τῶν βαρβάρων μὴ ὑπάρχειν ἔργα ἀτάσθαλα ποιέων ἐς τοὺς Ἕλληνας. 3 Λεωνίδεω γὰρ ἀποθανόντος ἐν Θερμοπύλῃσι Μαρδόνιός τε καὶ Ξέρξης ἀποταμόντες τὴν κεφαλὴν ἀνεσταύρωσαν· τῷ σὺ τὴν ὁμοίην ἀποδιδοὺς ἔπαινον ἕξεις πρῶτα μὲν ὑπὸ πάντων Σπαρτιητέων, αὖτις δὲ καὶ πρὸς τῶν ἄλλων Ἑλλήνων· Μαρδόνιον γὰρ ἀνασκολοπίσας τετιμωρήσεαι ἐς πάτρων τὸν σὸν Λεωνίδην „.

   79[Επεξεργασία]

1 ὃ μὲν δοκέων χαρίζεσθαι ἔλεγε τάδε, ὃ δ᾽ ἀνταμείβετο τοῖσιδε. “ὦ ξεῖνε Αἰγινῆτα, τὸ μὲν εὐνοέειν τε καὶ προορᾶν ἄγαμαί σευ, γνώμης μέντοι ἡμάρτηκας χρηστῆς· ἐξαείρας γάρ με ὑψοῦ καὶ τὴν πάτρην καὶ τὸ ἔργον, ἐς τὸ μηδὲν κατέβαλες παραινέων νεκρῷ λυμαίνεσθαι, καὶ ἢν ταῦτα ποιέω, φὰς ἄμεινόν με ἀκούσεσθαι· τὰ πρέπει μᾶλλον βαρβάροισι ποιέειν ἤ περ Ἕλλησι· 2 καὶ ἐκείνοισι δὲ ἐπιφθονέομεν. ἐγὼ δ᾽ ὦν τούτου εἵνεκα μήτε Αἰγινήτῃσι ἅδοιμι μήτε τοῖσι ταῦτα ἀρέσκεται, ἀποχρᾷ δέ μοι Σπαρτιήτῃσι ἀρεσκόμενον ὅσια μὲν ποιέειν, ὅσια δὲ καὶ λέγειν. Λεωνίδῃ δέ, τῷ με κελεύεις τιμωρῆσαι, φημὶ μεγάλως τετιμωρῆσθαι, ψυχῇσί τε τῇσι τῶνδε ἀναριθμήτοισι τετίμηται αὐτός τε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἐν Θερμοπύλῃσι τελευτήσαντες. σὺ μέντοι ἔτι ἔχων λόγον τοιόνδε μήτε προσέλθῃς ἔμοιγε μήτε συμβουλεύσῃς, χάριν τε ἴσθι ἐὼν ἀπαθής „.

   80[Επεξεργασία]

1 ὃ μὲν ταῦτα ἀκούσας ἀπαλλάσσετο. Παυσανίης δὲ κήρυγμα ποιησάμενος μηδένα ἅπτεσθαι τῆς ληίης, συγκομίζειν ἐκέλευε τοὺς εἵλωτας τὰ χρήματα. οἳ δὲ ἀνὰ τὸ στρατόπεδον σκιδνάμενοι εὕρισκον σκηνὰς κατεσκευασμένας χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ, κλίνας τε ἐπιχρύσους καὶ ἐπαργύρους, κρητῆράς τε χρυσέους καὶ φιάλας τε καὶ ἄλλα ἐκπώματα· 2 σάκκους τε ἐπ᾽ ἁμαξέων εὕρισκον, ἐν τοῖσι λέβητες ἐφαίνοντο ἐνεόντες χρύσεοί τε καὶ ἀργύρεοι· ἀπό τε τῶν κειμένων νεκρῶν ἐσκύλευον ψέλιά τε καὶ στρεπτοὺς καὶ τοὺς ἀκινάκας ἐόντας χρυσέους, ἐπεὶ ἐσθῆτός γε ποικίλης λόγος ἐγίνετο οὐδείς. 3 ἐνθαῦτα πολλὰ μὲν κλέπτοντες ἐπώλεον πρὸς τοὺς Αἰγινήτας οἱ εἵλωτες, πολλὰ δὲ καὶ ἀπεδείκνυσαν, ὅσα αὐτῶν οὐκ οἷά τε ἦν κρύψαι· ὥστε Αἰγινήτῃσι οἱ μεγάλοι πλοῦτοι ἀρχὴν ἐνθεῦτεν ἐγένοντο, οἳ τὸν χρυσὸν ἅτε ἐόντα χαλκὸν δῆθεν παρὰ τῶν εἱλώτων ὠνέοντο.

   81[Επεξεργασία]

1 συμφορήσαντες δὲ τὰ χρήματα καὶ δεκάτην ἐξελόντες τῷ ἐν Δελφοῖσι θεῷ, ἀπ᾽ ἧς ὁ τρίπους ὁ χρύσεος ἀνετέθη ὁ ἐπὶ τοῦ τρικαρήνου ὄφιος τοῦ χαλκέου ἐπεστεὼς ἄγχιστα τοῦ βωμοῦ, καὶ τῷ ἐν Ὀλυμπίῃ θεῷ ἐξελόντες, ἀπ᾽ ἧς δεκάπηχυν χάλκεον Δία ἀνέθηκαν, καὶ τῷ ἐν Ἰσθμῷ θεῷ, ἀπ᾽ ἧς ἑπτάπηχυς χάλκεος Ποσειδέων ἐξεγένετο, ταῦτα ἐξελόντες τὰ λοιπὰ διαιρέοντο, καὶ ἔλαβον ἕκαστοι τῶν ἄξιοι ἦσαν, καὶ τὰς παλλακὰς τῶν Περσέων καὶ τὸν χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ ἄλλα χρήματα τε καὶ ὑποζύγια. 2 ὃσα μέν νυν ἐξαίρετα τοῖσι ἀριστεύσασι αὐτῶν ἐν Πλαταιῇσι ἐδόθη, οὐ λέγεται πρὸς οὐδαμῶν, δοκέω δ᾽ ἔγωγε καὶ τούτοισι δοθῆναι· Παυσανίη· δὲ πάντα δέκα ἐξαιρέθη τε καὶ ἐδόθη, γυναῖκες ἵπποι τάλαντα κάμηλοι, ὣς δὲ αὕτως καὶ τἆλλα χρήματα.

   82[Επεξεργασία]

1 λέγεται δὲ καὶ τάδε γενέσθαι, ὡς Ξέρξης φεύγων ἐκ τῆς Ἑλλάδος Μαρδονίῳ τὴν κατασκευὴν καταλίποι τὴν ἑωυτοῦ· Παυσανίην ὦν ὁρῶντα τὴν Μαρδονίου κατασκευὴν χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ καὶ παραπετάσμασι ποικίλοισι κατεσκευασμένην, κελεῦσαι τούς τε ἀρτοκόπους καὶ τοὺς ὀψοποιοὺς κατὰ ταὐτὰ καθὼς Μαρδονίῳ δεῖπνον παρασκευάζειν. 2 ὡς δὲ κελευόμενοι οὗτοι ἐποίευν ταῦτα, ἐνθαῦτα τὸν Παυσανίην ἰδόντα κλίνας τε χρυσέας καὶ ἀργυρέας εὖ ἐστρωμένας καὶ τραπέζας τε χρυσέας καὶ ἀργυρέας καὶ παρασκευὴν μεγαλοπρεπέα τοῦ δείπνου, ἐκπλαγέντα τὰ προκείμενα ἀγαθὰ κελεῦσαι ἐπὶ γέλωτι τοὺς ἑωυτοῦ διηκόνους παρασκευάσαι Λακωνικὸν δεῖπνον. 3 ὡς δὲ τῆς θοίνης ποιηθείσης ἦν πολλὸν τὸ μέσον, τὸν Παυσανίην γελάσαντα μεταπέμψασθαι τῶν Ἑλλήνων τοὺς στρατηγούς, συνελθόντων δὲ τούτων εἰπεῖν τὸν Παυσανίην, δεικνύντα ἐς ἑκατέρην τοῦ δείπνου παρασκευήν, “ἄνδρες Ἕλληνες, τῶνδε εἵνεκα ἐγὼ ὑμέας συνήγαγον, βουλόμενος ὑμῖν τοῦδε τοῦ Μήδων ἡγεμόνος τὴν ἀφροσύνην δέξαι, ὃς τοιήνδε δίαιταν ἔχων ἦλθε ἐς ἡμέας οὕτω ὀϊζυρὴν ἔχοντας ἀπαιρησόμενος „. ταῦτα μὲν Παυσανίην λέγεται εἰπεῖν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων.

   83[Επεξεργασία]

1 ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ μετὰ ταῦτα καὶ τῶν Πλαταιέων εὗρον συχνοὶ θήκας χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ τῶν ἄλλων χρημάτων. 2 ἐφάνη δὲ καὶ τόδε ὕστερον τούτων ἐπὶ τῶν νεκρῶν περιψιλωθέντων τὰς σάρκας· συνεφόρεον γὰρ τὰ ὀστέα οἱ Πλαταιέες ἐς ἕνα χῶρον· εὑρέθη κεφαλὴ οὐκ ἔχουσα ῥαφὴν οὐδεμίαν ἀλλ᾽ ἐξ ἑνὸς ἐοῦσα ὀστέου, ἐφάνη δὲ καὶ γνάθος κατὰ τὸ ἄνω τῆς γνάθου ἔχουσα ὀδόντας μουνοφυέας ἐξ ἑνὸς ὀστέου πάντας τούς τε προσθίους καὶ γομφίους, καὶ πενταπήχεος ἀνδρὸς ὀστέα ἐφάνη.

   84[Επεξεργασία]

1 ἐπείτε δὲ Μαρδονίου δευτέρῃ ἡμέρῃ ὁ νεκρὸς ἠφάνιστο, ὑπὸ ὅτευ μὲν ἀνθρώπων τὸ ἀτρεκὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν, πολλοὺς δὲ τινὰς ἤδη καὶ παντοδαποὺς ἤκουσα θάψαι Μαρδόνιον, καὶ δῶρα μεγάλα οἶδα λαβόντας πολλοὺς παρὰ Ἀρτόντεω τοῦ Μαρδονίου παιδὸς διὰ τοῦτο τὸ ἔργον· 2 ὅστις μέντοι ἦν αὐτῶν ὁ ὑπελόμενός τε καὶ θάψας τὸν νεκρὸν τὸν Μαρδονίου, οὐ δύναμαι ἀτρεκέως πυθέσθαι, ἔχει δὲ τινὰ φάτιν καὶ Διονυσοφάνης ἀνὴρ Ἐφέσιος θάψαι Μαρδόνιον. ἀλλ᾽ ὃ μὲν τρόπῳ τοιούτῳ ἐτάφη.

   85[Επεξεργασία]

1 οἱ δὲ Ἕλληνες ὡς ἐν Πλαταιῇσι τὴν ληίην διείλοντο, ἔθαπτον τοὺς ἑωυτῶν χωρὶς ἕκαστοι. Λακεδαιμόνιοι μὲν τριξὰς ἐποιήσαντο θήκας· ἔνθα μὲν τοὺς ἰρένας ἔθαψαν, τῶν καὶ Ποσειδώνιος καὶ Ἀμομφάρετος ἦσαν καὶ Φιλοκύων τε καὶ Καλλικράτης. 2 ἐν μὲν δὴ ἑνὶ τῶν τάφων ἦσαν οἱ ἰρένες, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ οἱ ἄλλοι Σπαρτιῆται, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ οἱ εἵλωτες. οὗτοι μὲν οὕτω ἔθαπτον, Τεγεῆται δὲ χωρὶς πάντας ἁλέας, καὶ Ἀθηναῖοι τοὺς ἑωυτῶν ὁμοῦ, καὶ Μεγαρέες τε καὶ Φλειάσιοι τοὺς ὑπὸ τῆς ἵππου διαφθαρέντας. 3 τούτων μὲν δὴ πάντων πλήρεες ἐγένοντο οἱ τάφοι· τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι καὶ φαίνονται ἐν Πλαταιῇσι ἐόντες τάφοι, τούτους δέ, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, ἐπαισχυνομένους τῇ ἀπεστοῖ τῆς μάχης ἑκάστους χώματα χῶσαι κεινὰ τῶν ἐπιγινομένων εἵνεκεν ἀνθρώπων, ἐπεὶ καὶ Αἰγινητέων ἐστὶ αὐτόθι καλεόμενος τάφος, τὸν ἐγὼ ἀκούω καὶ δέκα ἔτεσι ὕστερον μετὰ ταῦτα δεηθέντων τῶν Αἰγινητέων χῶσαι Κλεάδην τὸν Αὐτοδίκου ἄνδρα Πλαταιέα, πρόξεινον ἐόντα αὐτῶν.

   86[Επεξεργασία]

1 ὡς δ᾽ ἄρα ἔθαψαν τοὺς νεκροὺς ἐν Πλαταιῇσι οἱ Ἕλληνες, αὐτίκα βουλευομένοισί σφι ἐδόκεε στρατεύειν ἐπὶ τὰς Θήβας καὶ ἐξαιτέειν αὐτῶν τοὺς μηδίσαντας, ἐν πρώτοισι δὲ αὐτῶν Τιμηγενίδην καὶ Ἀτταγῖνον, οἳ ἀρχηγέται ἀνὰ πρώτους ἦσαν· ἢν δὲ μὴ ἐκδιδῶσι, μὴ ἀπανίστασθαι ἀπὸ τῆς πόλιος πρότερον ἢ ἐξέλωσι. 2 ὡς δέ σφι ταῦτα ἔδοξε, οὕτω δὴ ἑνδεκάτῃ ἡμέρῃ ἀπὸ τῆς συμβολῆς ἀπικόμενοι ἐπολιόρκεον Θηβαίους, κελεύοντες ἐκδιδόναι τοὺς ἄνδρας· οὐ βουλομένων δὲ τῶν Θηβαίων ἐκδιδόναι, τήν τε γῆν αὐτῶν ἔταμνον καὶ προσέβαλλον πρὸς τὸ τεῖχος.

   87[Επεξεργασία]

1 καὶ οὐ γὰρ ἐπαύοντο σινόμενοι, εἰκοστῇ ἡμέρῃ ἔλεξε τοῖσι Θηβαίοισι Τιμηγενίδης τάδε. “ἄνδρες Θηβαῖοι, ἐπειδὴ οὕτω δέδοκται τοῖσι Ἕλλησι, μὴ πρότερον ἀπαναστῆναι πολιορκέοντας ἢ ἐξέλωσι Θήβας ἢ ἡμέας αὐτοῖσι παραδῶτε, νῦν ὦν ἡμέων εἵνεκα γῆ ἡ Βοιωτίη πλέω μὴ ἀναπλήσῃ, 2 ἀλλ᾽ εἰ μὲν χρημάτων χρηίζοντες πρόσχημα ἡμέας ἐξαιτέονται, χρήματά σφι δῶμεν ἐκ τοῦ κοινοῦ (σὺν γὰρ τῷ κοινῷ καὶ ἐμηδίσαμεν οὐδὲ μοῦνοι ἡμεῖς), εἰ δὲ ἡμέων ἀληθέως δεόμενοι πολιορκέουσι, ἡμεῖς ἡμέας αὐτοὺς ἐς ἀντιλογίην παρέξομεν „. κάρτα τε ἔδοξε εὖ λέγειν καὶ ἐς καιρόν, αὐτίκα τε ἐπεκηρυκεύοντο πρὸς Παυσανίην οἱ Θηβαῖοι θέλοντες ἐκδιδόναι τοὺς ἄνδρας.

   88[Επεξεργασία]

1 ὡς δὲ ὡμολόγησαν ἐπὶ τούτοισι, Ἀτταγῖνος μὲν ἐκδιδρήσκει ἐκ τοῦ ἄστεος, παῖδας δὲ αὐτοῦ ἀπαχθέντας Παυσανίης ἀπέλυσε τῆς αἰτίης, φὰς τοῦ μηδισμοῦ παῖδας οὐδὲν εἶναι μεταιτίους. τοὺς δὲ ἄλλους ἄνδρας τοὺς ἐξέδοσαν οἱ Θηβαῖοι, οἳ μὲν ἐδόκεον ἀντιλογίης τε κυρήσειν καὶ δὴ χρήμασι ἐπεποίθεσαν διωθέεσθαι· ὁ δὲ ὡς παρέλαβε, αὐτὰ ταῦτα ὑπονοέων τὴν στρατιὴν τὴν τῶν συμμάχων ἅπασαν ἀπῆκε καὶ ἐκείνους ἀγαγὼν ἐς Κόρινθον διέφθειρε. ταῦτα μὲν τὰ ἐν Πλαταιῇσι καὶ Θήβῃσι γενόμενα.

   89[Επεξεργασία]

1 Ἀρτάβαζος δὲ ὁ Φαρνάκεος φεύγων ἐκ Πλαταιέων καὶ δὴ πρόσω ἐγίνετο. ἀπικόμενον δὲ μιν οἱ Θεσσαλοὶ παρὰ σφέας ἐπί τε ξείνια ἐκάλεον καὶ ἀνειρώτων περὶ τῆς στρατιῆς τῆς ἄλλης, οὐδὲν ἐπιστάμενοι τῶν ἐν Πλαταιῇσι γενομένων. 2 ὁ δὲ Ἀρτάβαζος γνοὺς ὅτι εἰ ἐθέλει σφι πᾶσαν τὴν ἀληθείην τῶν ἀγώνων εἰπεῖν, αὐτός τε κινδυνεύσει ἀπολέσθαι καὶ ὁ μετ᾽ αὐτοῦ στρατός· ἐπιθήσεσθαι γάρ οἱ πάντα τινὰ οἴετο πυνθανόμενον τὰ γεγονότα. ταῦτα ἐκλογιζόμενος οὔτε πρὸς τοὺς Φωκέας ἐξηγόρευε οὐδὲν πρός τε τοὺς Θεσσαλοὺς ἔλεγε τάδε. 3 “ἐγὼ μὲν ὦ ἄνδρες Θεσσαλοί, ὡς ὁρᾶτε, ἐπείγομαί τε κατὰ τάχος ἐλῶν ἐς Θρηίκην καὶ σπουδὴν ἔχω, πεμφθεὶς κατά τι πρῆγμα ἐκ τοῦ στρατοπέδου μετὰ τῶνδε· αὐτὸς δὲ ὑμῖν Μαρδόνιος καὶ ὁ στρατὸς αὐτοῦ, οὗτος κατὰ πόδας ἐμεῦ ἐλαύνων προσδόκιμος ἐστί. τοῦτον καὶ ξεινίζετε καὶ εὖ ποιεῦντες φαίνεσθε· οὐ γὰρ ὑμῖν ἐς χρόνον ταῦτα ποιεῦσι μεταμελήσει „. 4 ταῦτα δὲ εἴπας ἀπήλαυνε σπουδῇ τὴν στρατιὴν διὰ Θεσσαλίης τε καὶ Μακεδονίης ἰθὺ τῆς Θρηίκης, ὡς ἀληθέως ἐπειγόμενος, καὶ τὴν μεσόγαιαν τάμνων τῆς ὁδοῦ. καὶ ἀπικνέεται ἐς Βυζάντιον, καταλιπὼν τοῦ στρατοῦ τοῦ ἑωυτοῦ συχνοὺς ὑπὸ Θρηίκων κατακοπέντας κατ᾽ ὁδὸν καὶ λιμῷ συστάντας καὶ καμάτῳ· ἐκ Βυζαντίου δὲ διέβη πλοίοισι. οὗτος μὲν οὕτω ἀπενόστησε ἐς τὴν Ἀσίην.

   90[Επεξεργασία]

1 τῆς δὲ αὐτῆς ἡμέρης τῆς περ ἐν Πλαταιῇσι τὸ τρῶμα ἐγένετο, συνεκύρησε γενέσθαι καὶ ἐν Μυκάλῃ τῆς Ἰωνίης. ἐπεὶ γὰρ δὴ ἐν τῇ Δήλῳ κατέατο οἱ Ἕλληνες οἱ ἐν τῇσι νηυσὶ ἅμα Λευτυχίδῃ τῷ Λακεδαιμονίῳ ἀπικόμενοι, ἦλθόν σφι ἄγγελοι ἀπὸ Σάμου Λάμπων τε Θρασυκλέος καὶ Ἀθηναγόρης Ἀρχεστρατίδεω καὶ Ἡγησίστρατος Ἀρισταγόρεω, πεμφθέντες ὑπὸ Σαμίων λάθρῃ τῶν τε Περσέων καὶ τοῦ τυράννου Θεομήστορος τοῦ Ἀνδροδάμαντος, τὸν κατέστησαν Σάμου τύραννον οἱ Πέρσαι. 2 ἐπελθόντων δὲ σφέων ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς ἔλεγε Ἡγησίστρατος πολλὰ καὶ παντοῖα, ὡς ἢν μοῦνον ἴδωνται αὐτοὺς οἱ Ἴωνες ἀποστήσονται ἀπὸ Περσέων, καὶ ὡς οἱ βάρβαροι οὐκ ὑπομενέουσι· ἢν δὲ καὶ ἂρα ὑπομείνωσι, οὐκ ἑτέρην ἄγρην τοιαύτην εὑρεῖν ἂν αὐτούς· θεούς τε κοινοὺς ἀνακαλέων προέτραπε αὐτοὺς ῥύσασθαι ἄνδρας Ἕλληνας ἐκ δουλοσύνης καὶ ἀπαμῦναι τὸν βάρβαρον· 3 εὐπετές τε αὐτοῖσι ἔφη ταῦτα γίνεσθαι· τάς τε γὰρ νέας αὐτῶν κακῶς πλέειν καὶ οὐκ ἀξιομάχους κείνοισι εἶναι. αὐτοί τε, εἴ τι ὑποπτεύουσι μὴ δόλῳ αὐτοὺς προάγοιεν, ἕτοιμοι εἶναι ἐν τῇσι νηυσὶ τῇσι ἐκείνων ἀγόμενοι ὅμηροι εἶναι.

   91[Επεξεργασία]

1 ὡς δὲ πολλὸς ἦν λισσόμενος ὁ ξεῖνος ὁ Σάμιος, εἴρετο Λευτυχίδης, εἴτε κληδόνος εἵνεκεν θέλων πυθέσθαι εἴτε καὶ κατὰ συντυχίην θεοῦ ποιεῦντος, “ὦ ξεῖνε Σάμιε, τί τοι τὸ οὔνομα; „ ὁ δὲ εἶπε “Ἡγησίστρατος „. 2 ὁ δὲ ὑπαρπάσας τὸν ἐπίλοιπον λόγον, εἴ τινα ὅρμητο λέγειν ὁ Ἡγησίστρατος, εἶπε “δέκομαι τὸν οἰωνὸν τὸν Ἡγησιστράτου, ὦ ξεῖνε Σάμιε. σὺ δὲ ἡμῖν ποίεε ὅκως αὐτός τε δοὺς πίστιν ἀποπλεύσεαι καὶ οἱ σὺν σοὶ ἐόντες οἵδε, ἦ μὲν Σαμίους ἡμῖν προθύμους ἔσεσθαι συμμάχους „.

   92[Επεξεργασία]

1 ταῦτά τε ἅμα ἠγόρευε καὶ τὸ ἔργον προσῆγε. αὐτίκα γὰρ οἱ Σάμιοι πίστιν τε καὶ ὅρκια ἐποιεῦντο συμμαχίης πέρι πρὸς τοὺς Ἕλληνας. 2 ταῦτα δὲ ποιήσαντες οἳ μὲν ἀπέπλεον· μετὰ σφέων γὰρ ἐκέλευε πλέειν τὸν Ἡγησίστρατον, οἰωνὸν τὸ οὔνομα ποιεύμενος.

   93[Επεξεργασία]

1 οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπισχόντες ταύτην τὴν ἡμέρην τῇ ὑστεραίῃ ἐκαλλιερέοντο, μαντευομένου σφι Δηιφόνου τοῦ Εὐηνίου ἀνδρὸς Ἀπολλωνιήτεω, Ἀπολλωνίης δὲ τῆς ἐν τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ. τούτου τὸν πατέρα Εὐήνιον κατέλαβε πρῆγμα τοιόνδε. ἔστι ἐν τῇ Ἀπολλωνίῃ ταύτῃ ἱρὰ ἡλίου πρόβατα, τὰ τὰς μὲν ἡμέρας βόσκεται παρὰ Χῶνα ποταμόν, ὃς ἐκ Λάκμονος ὄρεος ῥέει διὰ τῆς Ἀπολλωνίης χώρης ἐς θάλασσαν παρ᾽ Ὤρικον λιμένα, τὰς δὲ νύκτας ἀραιρημένοι ἄνδρες οἱ πλούτῳ τε καὶ γένεϊ δοκιμώτατοι τῶν ἀστῶν, οὗτοι φυλάσσουσι ἐνιαυτὸν ἕκαστος· περὶ πολλοῦ γὰρ δὴ ποιεῦνται Ἀπολλωνιῆται τὰ πρόβατα ταῦτα ἐκ θεοπροπίου τινός· ἐν δὲ ἄντρῳ αὐλίζονται ἀπὸ τῆς πόλιος ἑκάς. 2 ἔνθα δὴ τότε ὁ Εὐήνιος οὗτος ἀραιρημένος ἐφύλασσε. καὶ κοτὲ αὐτοῦ κατακοιμήσαντος φυλακὴν παρελθόντες λύκοι ἐς τὸ ἄντρον διέφθειραν τῶν προβάτων ὡς ἑξήκοντα. ὁ δὲ ὡς ἐπήισε, εἶχε σιγῇ καὶ ἔφραζε οὐδενί, ἐν νόῳ ἔχων ἀντικαταστήσειν ἄλλα πριάμενος. 3 καὶ οὐ γὰρ ἔλαθε τοὺς Ἀπολλωνιήτας ταῦτα γενόμενα, ἀλλ᾽ ὡς ἐπύθοντο, ὑπαγαγόντες μιν ὑπὸ δικαστήριον κατέκριναν, ὡς τὴν φυλακὴν κατακοιμήσαντα, τῆς ὄψιος στερηθῆναι. ἐπείτε δὲ τὸν Εὐήνιον ἐξετύφλωσαν, αὐτίκα μετὰ ταῦτα οὔτε πρόβατά σφι ἔτικτε οὔτε γῆ ἔφερε ὁμοίως καρπόν. 4 πρόφαντα δέ σφι ἔν τε Δωδώνῃ καὶ ἐν Δελφοῖσι ἐγίνετο, ἐπείτε ἐπειρώτων τοὺς προφήτας τὸ αἴτιον τοῦ παρεόντος κακοῦ, οἳ δὲ αὐτοῖσι ἔφραζον ὅτι ἀδίκως τὸν φύλακον τῶν ἱρῶν προβάτων Εὐήνιον τῆς ὄψιος ἐστέρησαν· αὐτοὶ γὰρ ἐπορμῆσαι τοὺς λύκους, οὐ πρότερόν τε παύσεσθαι τιμωρέοντες ἐκείνῳ πρὶν ἢ δίκας δῶσι τῶν ἐποίησαν ταύτας τὰς ἂν αὐτὸς ἕληται καὶ δικαιοῖ· τούτων δὲ τελεομένων αὐτοὶ δώσειν Εὐηνίῳ δόσιν τοιαύτην τὴν πολλούς μιν μακαριεῖν ἀνθρώπων ἔχοντα.

   94[Επεξεργασία]

1 τὰ μὲν χρηστήρια ταῦτά σφι ἐχρήσθη, οἱ δὲ Ἀπολλωνιῆται ἀπόῤῥητα ποιησάμενοι προέθεσαν τῶν ἀστῶν ἀνδράσι διαπρῆξαι. οἳ δέ σφι διέπρηξαν ὧδε· κατημένου Εὐηνίου ἐν θώκῳ ἐλθόντες οἱ παρίζοντο καὶ λόγους ἄλλους ἐποιεῦντο, ἐς ὃ κατέβαινον συλλυπεύμενοι τῷ πάθεϊ· ταύτῃ δὲ ὑπάγοντες εἰρώτων τίνα δίκην ἂν ἕλοιτο, εἰ ἐθέλοιεν Ἀπολλωνιῆται δίκας ὑποστῆναι δώσειν τῶν ἐποίησαν. 2 ὁ δὲ οὐκ ἀκηκοὼς τὸ θεοπρόπιον εἵλετο εἴπας εἴ τις οἱ δοίη ἀγρούς, τῶν ἀστῶν ὀνομάσας τοῖσι ἠπίστατο εἶναι καλλίστους δύο κλήρους τῶν ἐν τῇ Ἀπολλωνίῃ, καὶ οἴκησιν πρὸς τούτοισι τὴν ᾔδεε καλλίστην ἐοῦσαν τῶν ἐν πόλι· τούτων δὲ ἔφη ἐπήβολος γενόμενος τοῦ λοιποῦ ἀμήνιτος εἶναι, καὶ δίκην οἱ ταύτην ἀποχρᾶν γενομένην. 3 καὶ ὃ μὲν ταῦτα ἔλεγε, οἳ δὲ πάρεδροι εἶπαν ὑπολαβόντες “Εὐήνιε, ταύτην δίκην Ἀπολλωνιῆται τῆς ἐκτυφλώσιος ἐκτίνουσί τοι κατὰ θεοπρόπια τὰ γενόμενα „. ὃ μὲν δὴ πρὸς ταῦτα δεινὰ ἐποίεε, τὸ ἐνθεῦτεν πυθόμενος τὸν πάντα λόγον, ὡς ἐξαπατηθείς· οἳ δὲ πριάμενοι παρὰ τῶν ἐκτημένων διδοῦσί οἱ τὰ εἵλετο. καὶ μετὰ ταῦτα αὐτίκα ἔμφυτον μαντικὴν εἶχε, ὥστε καὶ ὀνομαστὸς γενέσθαι.

   95[Επεξεργασία]

1 τούτου δὴ ὁ Δηίφονος ἐὼν παῖς τοῦ Εὐηνίου ἀγόντων Κορινθίων ἐμαντεύετο τῇ στρατιῇ. ἤδη δὲ καὶ τόδε ἤκουσα, ὡς ὁ Δηίφονος ἐπιβατεύων τοῦ Εὐηνίου οὐνόματος ἐξελάμβανε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἔργα, οὐκ ἐὼν Εὐηνίου παῖς.

   96[Επεξεργασία]

1 τοῖσι δὲ Ἕλλησι ὡς ἐκαλλιέρησε, ἀνῆγον τὰς νέας ἐκ τῆς Δήλου πρὸς τὴν Σάμον. ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο τῆς Σαμίης πρὸς Καλαμίσοισι, οἳ μὲν αὐτοῦ ὁρμισάμενοι κατὰ τὸ Ἥραιον τὸ ταύτῃ παρεσκευάζοντο ἐς ναυμαχίην, οἳ δὲ Πέρσαι πυθόμενοι σφέας προσπλέειν ἀνῆγον καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν ἤπειρον τὰς νέας τὰς ἄλλας, τὰς δὲ Φοινίκων ἀπῆκαν ἀποπλέειν. βουλευομένοισι γάρ σφι ἐδόκεε ναυμαχίην μὴ ποιέεσθαι· 2 οὐ γὰρ ὦν ἐδόκεον ὅμοιοι εἶναι. ἐς δὲ τὴν ἤπειρον ἀπέπλεον, ὅκως ἔωσι ὑπὸ τὸν πεζὸν στρατὸν τὸν σφέτερον ἐόντα ἐν τῇ Μυκάλῃ, ὃς κελεύσαντος Ξέρξεω καταλελειμμένος τοῦ ἄλλου στρατοῦ Ἰωνίην ἐφύλασσε· τοῦ πλῆθος μὲν ἦν ἓξ μυριάδες, ἐστρατήγεε δὲ αὐτοῦ Τιγράνης κάλλεϊ καὶ μεγάθεϊ ὑπερφέρων Περσέων. 3 ὑπὸ τοῦτον μὲν δὴ τὸν στρατὸν ἐβουλεύσαντο καταφυγόντες οἱ τοῦ ναυτικοῦ στρατηγοὶ ἀνειρύσαι τὰς νέας καὶ περιβαλέσθαι ἕρκος ἔρυμά τε τῶν νεῶν καὶ σφέων αὐτῶν κρησφύγετον.

   97[Επεξεργασία]

1 ταῦτα βουλευσάμενοι ἀνήγοντο. ἀπικόμενοι δὲ παρὰ τὸ τῶν Ποτνιέων ἱρὸν τῆς Μυκάλης ἐς Γαίσωνά τε καὶ Σκολοπόεντα, τῇ Δήμητρος Ἐλευσινίης ἱρόν, τὸ Φίλιστος ὁ Πασικλέος ἱδρύσατο Νείλεῳ τῷ Κόδρου ἐπισπόμενος ἐπὶ Μιλήτου κτιστύν, ἐνθαῦτα τὰς τε νέας ἀνείρυσαν καὶ περιεβάλοντο ἕρκος καὶ λίθων καὶ ξύλων, δένδρεα ἐκκόψαντες ἥμερα, καὶ σκόλοπας περὶ τὸ ἕρκος κατέπηξαν, καὶ παρεσκευάδατο ὡς πολιορκησόμενοι καὶ ὡς νικήσοντες, ἐπ᾽ ἀμφότερα ἐπιλεγόμενοι γὰρ παρεσκευάζοντο,

   98[Επεξεργασία]

1 οἱ δὲ Ἕλληνες ὡς ἐπύθοντο οἰχωκότας τοὺς βαρβάρους ἐς τὴν ἤπειρον, ἤχθοντο ὡς ἐκπεφευγότων ἀπορίῃ τε εἴχοντο ὅ τι ποιέωσι, εἴτε ἀπαλλάσσωνται ὀπίσω εἴτε καταπλέωσι ἐπ᾽ Ἑλλησπόντου. τέλος δὲ ἔδοξε τούτων μὲν μηδέτερα ποιέειν, ἐπιπλέειν δὲ ἐπὶ τὴν ἤπειρον. 2 παρασκευασάμενοι ὦν ἐς ναυμαχίην καὶ ἀποβάθρας καὶ ἄλλα ὅσων ἔδεε, ἔπλεον ἐπὶ τῆς Μυκάλης. ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ τε ἐγίνοντο τοῦ στρατοπέδου καὶ οὐδεὶς ἐφαίνετό σφι ἐπαναγόμενος, ἀλλ᾽ ὥρων νέας ἀνελκυσμένας ἔσω τοῦ τείχεος, πολλὸν δὲ πεζὸν παρακεκριμένον παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ἐνθαῦτα πρῶτον μὲν ἐν τῇ νηὶ παραπλέων, ἐγχρίμψας τῷ αἰγιαλῷ τὰ μάλιστα, Λευτυχίδης ὑπὸ κήρυκος προηγόρευε τοῖσι Ἴωσι λέγων 3 “ἄνδρες Ἴωνες, οἳ ὑμέων τυγχάνουσι ἐπακούοντες, μάθετε τὰ λέγω· πάντως γὰρ οὐδὲν συνήσουσι Πέρσαι τῶν ἐγὼ ὑμῖν ἐντέλλομαι. ἐπεὰν συμμίσγωμεν, μεμνῆσθαι τινὰ χρὴ ἐλευθερίης μὲν πάντων πρῶτον, μετὰ δὲ τοῦ συνθήματος Ἥβης. καὶ τάδε ἴστω καὶ ὁ μὴ ἀκούσας ὑμέων πρὸς τοῦ ἀκούσαντος „. 4 ὡυτὸς δὲ οὗτος ἐὼν τυγχάνει νόος τοῦ πρήγματος καὶ ὁ Θεμιστοκλέος ὁ ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ· ἢ γὰρ δὴ λαθόντα τὰ ῥήματα τοὺς βαρβάρους ἔμελλε τοὺς Ἴωνας πείσειν, ἢ ἔπειτα ἀνενειχθέντα ἐς τοὺς βαρβάρους ποιήσειν ἀπίστους τοῖσι Ἕλλησι.

   99[Επεξεργασία]

1 Λευτυχίδεω δὲ ταῦτα ὑποθεμένου δεύτερα δὴ τάδε ἐποίευν οἱ Ἕλληνες· προσσχόντες τὰς νέας ἀπέβησαν ἐς τὸν αἰγιαλόν. καὶ οὗτοι μὲν ἐτάσσοντο, οἱ δὲ Πέρσαι ὡς εἶδον τοὺς Ἕλληνας παρασκευαζομένους ἐς μάχην καὶ τοῖσι Ἴωσι παραινέσαντας, τοῦτο μὲν ὑπονοήσαντες τοὺς Σαμίους τὰ Ἑλλήνων φρονέειν ἀπαιρέονται τὰ ὅπλα. 2 οἱ γὰρ ὦν Σάμιοι ἀπικομένων Ἀθηναίων αἰχμαλώτων ἐν τῇσι νηυσὶ τῶν βαρβάρων, τοὺς ἔλαβον ἀνὰ τὴν Ἀττικὴν λελειμμένους οἱ Ξέρξεω, τούτους λυσάμενοι πάντας ἀποπέμπουσι ἐποδιάσαντες ἐς Ἀθήνας· τῶν εἵνεκεν οὐκ ἥκιστα ὑποψίην εἶχον, πεντακοσίας κεφαλὰς τῶν Ξέρξεω πολεμίων λυσάμενοι. 3 τοῦτο δὲ τὰς διόδους τὰς ἐς τὰς κορυφὰς τῆς Μυκάλης φερούσας προστάσσουσι τοῖσι Μιλησίοισι φυλάσσειν ὡς ἐπισταμένοισι δῆθεν μάλιστα τὴν χώρην. ἐποίευν δὲ τοῦτο τοῦδε εἵνεκεν, ἵνα ἐκτὸς τοῦ στρατοπέδου ἔωσι. τούτους μὲν Ἰώνων, τοῖσι καὶ κατεδόκεον νεοχμὸν ἄν τι ποιέειν δυνάμιος ἐπιλαβομένοισι, τρόποισι τοιούτοισι προεφυλάσσοντο οἱ Πέρσαι, αὐτοὶ δὲ συνεφόρησαν τὰ γέῤῥα ἕρκος εἶναι σφίσι.

   100[Επεξεργασία]

1 ὡς δὲ ἄρα παρεσκευάδατο τοῖσι Ἕλλησι, προσήισαν πρὸς τοὺς βαρβάρους· ἰοῦσι δέ σφι φήμη τε ἐσέπτατο ἐς τὸ στρατόπεδον πᾶν καὶ κηρυκήιον ἐφάνη ἐπὶ τῆς κυματωγῆς κείμενον· ἡ δὲ φήμη διῆλθέ σφι ὧδε, ὡς οἱ Ἕλληνες τὴν Μαρδονίου στρατιὴν νικῷεν ἐν Βοιωτοῖσι μαχόμενοι. 2 δῆλα δὴ πολλοῖσι τεκμηρίοισι ἐστὶ τὰ θεῖα τῶν πρηγμάτων, εἰ καὶ τότε, τῆς αὐτῆς ἡμέρης συμπιπτούσης τοῦ τε ἐν Πλαταιῇσι καὶ τοῦ ἐν Μυκάλῃ μέλλοντος ἔσεσθαι τρώματος, φήμη τοῖσι Ἕλλησι τοῖσι ταύτῃ ἐσαπίκετο, ὥστε θαρσῆσαί τε τὴν στρατιὴν πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐθέλειν προθυμότερον κινδυνεύειν.

   101[Επεξεργασία]

1 καὶ τόδε ἕτερον συνέπεσε γενόμενον, Δήμητρος τεμένεα Ἐλευσινίης παρὰ ἀμφοτέρας τὰς συμβολὰς εἶναι· καὶ γὰρ δὴ ἐν τῇ Πλαταιίδι παρ᾽ αὐτὸ τὸ Δημήτριον ἐγίνετο, ὡς καὶ πρότερόν μοι εἴρηται, ἡ μάχη, καὶ ἐν Μυκάλῃ ἔμελλε ὡσαύτως ἔσεσθαι. 2 γεγονέναι δὲ νίκην τῶν μετὰ Παυσανίεω Ἑλλήνων ὀρθῶς σφι ἡ φήμη συνέβαινε ἐλθοῦσα· τὸ μὲν γὰρ ἐν Πλαταιῇσι πρωὶ ἔτι τῆς ἡμέρης ἐγίνετο, τὸ δὲ ἐν Μυκάλῃ περὶ δείλην· ὅτι δὲ τῆς αὐτῆς ἡμέρης συνέβαινε γίνεσθαι μηνός τε τοῦ αὐτοῦ, χρόνῳ οὐ πολλῷ σφι ὕστερον δῆλα ἀναμανθάνουσι ἐγίνετο. 3 ἦν δὲ ἀῤῥωδίη σφι, πρὶν τὴν φήμην ἐσαπικέσθαι, οὔτι περὶ σφέων αὐτῶν οὕτω ὡς τῶν Ἑλλήνων, μὴ περὶ Μαρδονίῳ πταίσῃ ἡ Ἑλλάς. ὡς μέντοι ἡ κληδὼν αὕτη σφι ἐσέπτατο, μᾶλλόν, τι καὶ ταχύτερον τὴν πρόσοδον ἐποιεῦντο. οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες καὶ οἱ βάρβαροι ἔσπευδον ἐς τὴν μάχην, ὥς σφι καί αἱ νῆσοι καὶ ὁ Ἑλλήσποντος ἄεθλα προέκειτο.

   102[Επεξεργασία]

1 τοῖσι μέν νυν Ἀθηναίοισι καὶ τοῖσι προσεχέσι τούτοισι τεταγμένοισι, μέχρι κου τῶν ἡμισέων, ἡ ὁδὸς ἐγίνετο κατ᾽ αἰγιαλόν τε καὶ ἄπεδον χῶρον, τοῖσι δὲ Λακεδαιμονίοισι καὶ τοῖσι ἐπεξῆς τούτοισι τεταγμένοισι κατά τε χαράδραν καὶ ὄρεα. ἐν ᾧ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι περιήισαν, οὗτοι οἱ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ κέρεϊ ἔτι καὶ δὴ ἐμάχοντο. 2 ἕως μέν νυν τοῖσι Πέρσῃσι ὀρθὰ ἦν τὰ γέῤῥα, ἠμύνοντό τε καὶ οὐδὲν ἔλασσον εἶχον τῇ μάχῃ· ἐπεὶ δὲ τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν προσεχέων ὁ στρατός, ὅκως ἑωυτῶν γένηται τὸ ἔργον καὶ μὴ Λακεδαιμονίων, παρακελευσάμενοι ἔργου εἴχοντο προθυμότερον, ἐνθεῦτεν ἤδη ἑτεροιοῦτο τὸ πρῆγμα. 3 διωσάμενοι γὰρ τὰ γέῤῥα οὗτοι φερόμενοι ἐσέπεσον ἁλέες ἐς τοὺς Πέρσας, οἳ δὲ δεξάμενοι καὶ χρόνον συχνὸν ἀμυνόμενοι τέλος ἔφευγον ἐς τὸ τεῖχος. Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Κορίνθιοι καὶ Σικυώνιοι καὶ Τροιζήνιοι (οὕτω γὰρ ἦσαν ἐπεξῆς τεταγμένοι) συνεπισπόμενοι συνεσέπιπτον ἐς τὸ τεῖχος. ὡς δὲ καὶ τὸ τεῖχος ἀραίρητο, οὔτ᾽ ἔτι πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο οἱ βάρβαροι πρὸς φυγήν τε ὁρμέατο οἱ ἄλλοι πλὴν Περσέων· 4 οὗτοι δὲ κατ᾽ ὀλίγους γινόμενοι ἐμάχοντο τοῖσι αἰεὶ ἐς τὸ τεῖχος ἐσπίπτουσι Ἑλλήνων. καὶ τῶν στρατηγῶν τῶν Περσικῶν δύο μὲν ἀποφεύγουσι, δύο δὲ τελευτῶσι· Ἀρταΰντης μὲν καὶ Ἰθαμίτρης τοῦ ναυτικοῦ στρατηγέοντες ἀποφεύγουσι, Μαρδόντης δὲ καὶ ὁ τοῦ πεζοῦ στρατηγὸς Τιγράνης μαχόμενοι τελευτῶσι.

   103[Επεξεργασία]

1 ἔτι δὲ μαχομένων τῶν Περσέων ἀπίκοντο Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῶν, καὶ τὰ λοιπὰ συνδιεχείριζον. ἔπεσον δὲ καὶ αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων συχνοὶ ἐνθαῦτα ἄλλοι τε καὶ Σικυώνιοι καὶ στρατηγὸς Περίλεως· 2 τῶν τε Σαμίων οἱ στρατευόμενοι ἐόντες τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῷ Μηδικῷ καὶ ἀπαραιρημένοι τὰ ὅπλα, ὡς εἶδον αὐτίκα κατ᾽ ἀρχὰς γινομένην ἑτεραλκέα τὴν μάχην, ἔρδον ὅσον ἐδυνέατο προσωφελέειν ἐθέλοντες τοῖσι Ἕλλησι. Σαμίους δὲ ἰδόντες οἱ ἄλλοι Ἴωνες ἄρξαντας οὕτω δὴ καὶ αὐτοὶ ἀποστάντες ἀπὸ Περσέων ἐπέθεντο τοῖσι βαρβάροισι.

   104[Επεξεργασία]

1 Μιλησίοισι δὲ προσετέτακτο μὲν ἐκ τῶν Περσέων τὰς διόδους τηρέειν σωτηρίης εἵνεκά σφι, ὡς ἢν ἄρα σφέας καταλαμβάνῃ οἷά περ κατέλαβε, ἔχοντες ἡγεμόνας σώζωνται ἐς τὰς κορυφὰς τῆς Μυκάλης. ἐτάχθησαν μέν νυν ἐπὶ τοῦτο τὸ πρῆγμα οἱ Μιλήσιοι τούτου τε εἵνεκεν καὶ ἵνα μὴ παρεόντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ τι νεοχμὸν ποιέοιεν· οἳ δὲ πᾶν τοὐναντίον τοῦ προστεταγμένου ἐποίεον, ἄλλας τε κατηγεόμενοί σφι ὁδοὺς φεύγουσι, αἳ δὴ ἔφερον ἐς τοὺς πολεμίους, καὶ τέλος αὐτοί σφι ἐγίνοντο κτείνοντες πολεμιώτατοι. οὕτω δὴ τὸ δεύτερον Ἰωνίη ἀπὸ Περσέων ἀπέστη.

   105[Επεξεργασία]

1 ἐν δὲ ταύτῃ τῇ μάχῃ Ἑλλήνων ἠρίστευσαν Ἀθηναῖοι καὶ Ἀθηναίων Ἑρμόλυκος ὁ Εὐθοίνου, ἀνὴρ παγκράτιον ἐπασκήσας. τοῦτον δὲ τὸν Ἑρμόλυκον κατέλαβε ὕστερον τούτων, πολέμου ἐόντος Ἀθηναίοισί τε καὶ Καρυστίοισι, ἐν Κύρνῳ τῆς Καρυστίης χώρης ἀποθανόντα ἐν μάχῃ κεῖσθαι ἐπὶ Γεραιστῷ. μετὰ δὲ Ἀθηναίους Κορίνθιοι καὶ Τροιζήνιοι καὶ Σικυώνιοι ἠρίστευσαν.

   106[Επεξεργασία]

1 ἐπείτε δὲ κατεργάσαντο οἱ Ἕλληνες τοὺς πολλοὺς τοὺς μὲν μαχομένους τοὺς δὲ καὶ φεύγοντας τῶν βαρβάρων, τὰς νέας ἐνέπρησαν καὶ τὸ τεῖχος ἅπαν, τὴν ληίην προεξαγαγόντες ἐς τὸν αἰγιαλόν, καὶ θησαυρούς τινας χρημάτων εὗρον· ἐμπρήσαντες δὲ τὸ τεῖχος καὶ τὰς νέας ἀπέπλεον. 2 ἀπικόμενοι δὲ ἐς Σάμον οἱ Ἕλληνες ἐβουλεύοντο περὶ ἀναστάσιος τῆς Ἰωνίης, καὶ ὅκῃ χρεὸν εἴη τῆς Ἑλλάδος κατοικίσαι τῆς αὐτοὶ ἐγκρατέες ἦσαν, τὴν δὲ Ἰωνίην ἀπεῖναι τοῖσι βαρβάροισι· ἀδύνατον γὰρ ἐφαίνετό σφι εἶναι ἑωυτούς τε Ἰώνων προκατῆσθαι φρουρέοντας τὸν πάντα χρόνον, καὶ ἑωυτῶν μὴ προκατημένων Ἴωνας οὐδεμίαν ἐλπίδα εἶχον χαίροντας πρὸς τῶν Περσέων ἀπαλλάξειν. 3 πρὸς ταῦτα Πελοποννησίων μὲν τοῖσι ἐν τέλεϊ ἐοῦσι ἐδόκεε τῶν μηδισάντων ἐθνέων τῶν Ἑλληνικῶν τὰ ἐμπολαῖα ἐξαναστήσαντας δοῦναι τὴν χώρην Ἴωσι ἐνοικῆσαι, Ἀθηναίοισι δὲ οὐκ ἐδόκεε ἀρχὴν Ἰωνίην γενέσθαι ἀνάστατον οὐδὲ Πελοποννησίοισι περὶ τῶν σφετερέων ἀποικιέων βουλεύειν· ἀντιτεινόντων δὲ τούτων προθύμως, εἶξαν οἱ Πελοποννήσιοι. 4 καὶ οὕτω δὴ Σαμίους τε καὶ Χίους καὶ Λεσβίους καὶ τοὺς ἄλλους νησιώτας, οἳ ἔτυχον συστρατευόμενοι τοῖσι Ἕλλησι, ἐς τὸ συμμαχικὸν ἐποιήσαντο, πίστι τε καταλαβόντες καὶ ὁρκίοισι ἐμμενέειν τε καὶ μὴ ἀποστήσεσθαι. τούτους δὲ καταλαβόντες ὁρκίοισι ἔπλεον τὰς γεφύρας λύσοντες· ἔτι γὰρ ἐδόκεον ἐντεταμένας εὑρήσειν. οὗτοι μὲν δὴ ἐπ᾽ Ἑλλησπόντου ἔπλεον.

   107[Επεξεργασία]

1 τῶν δὲ ἀποφυγόντων βαρβάρων ἐς τὰ ἄκρα τῆς Μυκάλης κατειληθέντων, ἐόντων οὐ πολλῶν, ἐγίνετο κομιδὴ ἐς Σάρδις. πορευομένων δὲ κατ᾽ ὁδὸν Μασίστης ὁ Δαρείου παρατυχὼν τῷ πάθεϊ τῷ γεγονότι τὸν στρατηγὸν Ἀρταΰντην ἔλεγε πολλά τε καὶ κακά, ἄλλα τε καὶ γυναικὸς κακίω φὰς αὐτὸν εἶναι τοιαῦτα στρατηγήσαντα, καὶ ἄξιον εἶναι παντὸς κακοῦ τὸν βασιλέος οἶκον κακώσαντα. παρὰ δὲ τοῖσι Πέρσῃσι γυναικὸς κακίω ἀκοῦσαι δέννος μέγιστος ἐστι. 2 ὁ δὲ ἐπεὶ πολλὰ ἤκουσε, δεινὰ ποιεύμενος σπᾶται ἐπὶ τὸν Μασίστην τὸν ἀκινάκην, ἀποκτεῖναι θέλων. καί μιν ἐπιθέοντα φρασθεὶς Ξειναγόρης ὁ Πρηξίλεω ἀνὴρ Ἁλικαρνησσεὺς ὄπισθε ἑστεὼς αὐτοῦ Ἀρταΰντεω ἁρπάζει μέσον καὶ ἐξαείρας παίει ἐς τὴν γῆν· καὶ ἐν τούτῳ οἱ δορυφόροι οἱ Μασίστεω προέστησαν. 3 ὁ δὲ Ξειναγόρης ταῦτα ἐργάσατο χάριτα αὐτῷ τε Μασίστῃ τιθέμενος καὶ Ξέρξῃ. ἐκσώζων τὸν ἀδελφεὸν τὸν ἐκείνου· καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἔργον Ξειναγόρης Κιλικίης πάσης ἦρξε δόντος βασιλέος. τῶν δὲ κατ᾽ ὁδὸν πορευομένων οὐδὲν ἐπὶ πλέον τούτων ἐγένετο, ἀλλ᾽ ἀπικνέονται ἐς Σάρδις.

   108[Επεξεργασία]

1 ἐν δὲ τῇσι Σάρδισι ἐτύγχανε ἐὼν βασιλεὺς ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου, ἐπείτε ἐξ Ἀθηνέων προσπταίσας τῇ ναυμαχίῃ φυγὼν ἀπίκετο. τότε δὴ ἐν τῇσι Σάρδισι ἐὼν ἄρα ἤρα τῆς Μασίστεω γυναικός, ἐούσης καὶ ταύτης ἐνθαῦτα. ὡς δέ οἱ προσπέμποντι οὐκ ἐδύνατο κατεργασθῆναι, οὐδὲ βίην προσεφέρετο προμηθεόμενος τὸν ἀδελφεὸν Μασίστην· τὠυτὸ δὲ τοῦτο εἶχε καὶ τὴν γυναῖκα· εὖ γὰρ ἐπίστατο βίης οὐ τευξομένη· ἐνθαῦτα δὴ Ξέρξης ἐργόμενος τῶν ἄλλων πρήσσει τὸν γάμον τοῦτον τῷ παιδὶ τῷ ἑωυτοῦ Δαρείῳ, θυγατέρα τῆς γυναικὸς ταύτης καὶ Μασίστεω, δοκέων αὐτὴν μᾶλλον λάμψεσθαι ἢν ταῦτα ποιήσῃ. 2 ἁρμόσας δὲ καὶ τὰ νομιζόμενα ποιήσας ἀπήλαυνε ἐς Σοῦσα· ἐπεὶ δὲ ἐκεῖ τε ἀπίκετο καὶ ἠγάγετο ἐς ἑωυτοῦ Δαρείῳ τὴν γυναῖκα, οὕτω δὴ τῆς Μασίστεω μὲν γυναικὸς ἐπέπαυτο, ὁ δὲ διαμειψάμενος ἤρα τε καὶ ἐτύγχανε τῆς Δαρείου μὲν γυναικὸς Μασίστεω δὲ θυγατρός· οὔνομα δὲ τῇ γυναικὶ ταύτῃ ἦν Ἀρταΰντη.

   109[Επεξεργασία]

1 χρόνου δὲ προϊόντος ἀνάπυστα γίνεται τρόπῳ τοιῷδε. ἐξυφήνασα Ἄμηστρις ἡ Ξέρξεω γυνὴ φᾶρος μέγα τε καὶ ποικίλον καὶ θέης ἄξιον διδοῖ Ξέρξῃ. ὁ δὲ ἡσθεὶς περιβάλλεταί τε καὶ ἔρχεται παρὰ τὴν Ἀρταΰντην· 2 ἡσθεὶς δὲ καὶ ταύτῃ ἐκέλευσε αὐτὴν αἰτῆσαι ὃ τι βούλεταί οἱ γενέσθαι ἀντὶ τῶν αὐτῷ ὑπουργημένων· πάντα γὰρ τεύξεσθαι αἰτήσασαν. τῇ δὲ κακῶς γὰρ ἔδεε πανοικίῃ γενέσθαι, πρὸς ταῦτα εἶπε Ξέρξῃ “δώσεις μοι τὸ ἄν σε αἰτήσω; „ ὁ δὲ πᾶν μᾶλλον δοκέων κείνην αἰτῆσαι ὑπισχνέετο καὶ ὤμοσε. ἣ δὲ ὡς ὤμοσε ἀδεῶς αἰτέει τὸ φᾶρος. 3 Ξέρξης δὲ παντοῖος ἐγίνετο οὐ βουλόμενος δοῦναι, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν, φοβεόμενος δὲ Ἄμηστριν, μὴ καὶ πρὶν κατεικαζούσῃ τὰ γινόμενα οὕτω ἐπευρεθῇ πρήσσων· ἀλλὰ πόλις τε ἐδίδου καὶ χρυσὸν ἄπλετον καὶ στρατόν, τοῦ ἔμελλε οὐδεὶς ἄρξειν ἀλλ᾽ ἢ ἐκείνη. Περσικὸν δὲ κάρτα ὁ στρατὸς δῶρον. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἔπειθε, διδοῖ τὸ φᾶρος. ἣ δὲ περιχαρὴς ἐοῦσα τῷ δώρῳ ἐφόρεέ τε καὶ ἀγάλλετο.

   110[Επεξεργασία]

1 καὶ ἡ Ἄμηστρις πυνθάνεταί μιν ἔχουσαν· μαθοῦσα δὲ τὸ ποιεύμενον τῇ μὲν γυναικὶ ταύτῃ οὐκ εἶχε ἔγκοτον, ἣ δὲ ἐλπίζουσα τὴν μητέρα αὐτῆς εἶναι αἰτίην καὶ ταῦτα ἐκείνην πρήσσειν, τῇ Μασίστεω γυναικὶ ἐβούλευε ὄλεθρον. 2 φυλάξασα δὲ τὸν ἄνδρα τὸν ἑωυτῆς Ξέρξην βασιλήιον δεῖπνον προτιθέμενον· τοῦτο δὲ τὸ δεῖπνον παρασκευάζεται ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἡμέρῃ τῇ ἐγένετο βασιλεύς. οὔνομα δὲ τῷ δείπνῳ τούτῳ Περσιστὶ μὲν τυκτά, κατὰ δὲ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν τέλειον· τότε καὶ τὴν κεφαλὴν σμᾶται μοῦνον βασιλεὺς καὶ Πέρσας δωρέεται· ταύτην δὴ τὴν ἡμέρην φυλάξασα ἡ Ἄμηστρις χρηίζει τοῦ Ξέρξεω δοθῆναί οἱ τὴν Μασίστεω γυναῖκα. 3 ὁ δὲ δεινόν τε καὶ ἀνάρσιον ἐποιέετο τοῦτο μὲν ἀδελφεοῦ γυναῖκα παραδοῦναι, τοῦτο δὲ ἀναιτίην ἐοῦσαν τοῦ πρήγματος τούτου· συνῆκε γὰρ τοῦ εἵνεκεν ἐδέετο.

   111[Επεξεργασία]

1 τέλος μέντοι ἐκείνης τε λιπαρεούσης καὶ ὑπὸ τοῦ νόμου ἐξεργόμενος, ὅτι ἀτυχῆσαι τὸν χρηίζοντα οὔ σφι δυνατόν ἐστι βασιληίου δείπνου προκειμένου, κάρτα δὴ ἀέκων κατανεύει, καὶ παραδοὺς ποιέει ὧδε· τὴν μὲν κελεύει ποιέειν τὰ βούλεται, ὁ δὲ μεταπεμψάμενος τὸν ἀδελφεὸν λέγει τάδε. 2 “Μασίστα, σὺ εἶς Δαρείου τε παῖς καὶ ἐμὸς ἀδελφεός, πρὸς δ᾽ ἔτι τούτοισι καὶ εἶς ἀνὴρ ἀγαθός· γυναικὶ δὴ ταύτῃ τῇ νῦν συνοικέεις μὴ συνοίκεε, ἀλλά τοι ἀντ᾽ αὐτῆς ἐγὼ δίδωμι θυγατέρα τὴν ἐμήν. ταύτῃ συνοίκεε· τὴν δὲ νῦν ἔχεις, οὐ γὰρ δοκέει ἐμοί, μὴ ἔχε γυναῖκα „. 3 ὁ δὲ Μασίστης ἀποθωμάσας τὰ λεγόμενα λέγει τάδε. “ὦ δέσποτα, τίνα μοι λόγον λέγεις ἄχρηστον, κελεύων με γυναῖκα, ἐκ τῆς μοι παῖδές τε νεηνίαι εἰσὶ καὶ θυγατέρες, τῶν καὶ σὺ μίαν τῷ παιδὶ τῷ σεωυτοῦ ἠγάγεο γυναῖκα, αὐτή τέ μοι κατὰ νόον τυγχάνει κάρτα ἐοῦσα· ταύτην με κελεύεις μετέντα θυγατέρα τὴν σὴν γῆμαι; 4 ἐγὼ δὲ βασιλεῦ μεγάλα μὲν ποιεῦμαι ἀξιεύμενος θυγατρὸς τῆς σῆς, ποιήσω μέντοι τούτων οὐδέτερα. σὺ δὲ μηδαμῶς βιῶ πρήγματος τοιοῦδε δεόμενος· ἀλλὰ τῇ τε σῇ θυγατρὶ ἀνὴρ ἄλλος φανήσεται ἐμεῦ οὐδὲν ἥσσων, ἐμέ τε ἔα γυναικὶ τῇ ἐμῇ συνοικέειν „. 5 ὃ μὲν δὴ τοιούτοισι ἀμείβεται, Ξέρξης δὲ θυμωθεὶς λέγει τάδε. “οὕτω τοι, Μασίστα, πέπρηκται· οὔτε γὰρ ἄν τοι δοίην θυγατέρα τὴν ἐμὴν γῆμαι, οὔτε ἐκείνῃ πλεῦνα χρόνον συνοικήσεις, ὡς μάθῃς τὰ διδόμενα δέκεσθαι „. ὁ δὲ ὡς ταῦτα ἤκουσε, εἴπας τοσόνδε ἐχώρεε ἔξω “δέσποτα, οὐ δὴ κώ με ἀπώλεσας „.

   112[Επεξεργασία]

1 ἐν δὲ τούτῳ διὰ μέσου χρόνῳ, ἐν τῷ Ξέρξης τῷ ἀδελφεῷ διελέγετο, ἡ Ἄμηστρις μεταπεμψαμένη τοὺς δορυφόρους τοῦ Ξέρξεω διαλυμαίνεται τὴν γυναῖκα τοῦ Μασίστεω· τούς τε μαζοὺς ἀποταμοῦσα κυσὶ προέβαλε καὶ ῥῖνα καὶ ὦτα καὶ χείλεα καὶ γλῶσσαν ἐκταμοῦσα ἐς οἶκόν μιν ἀποπέμπει διαλελυμασμένην.

   113[Επεξεργασία]

1 ὁ δὲ Μασίστης οὐδέν κω ἀκηκοὼς τούτων, ἐλπόμενος δέ τί οἱ κακὸν εἶναι, ἐσπίπτει δρόμῳ ἐς τὰ οἰκία. ἰδὼν δὲ διεφθαρμένην τὴν γυναῖκα, αὐτίκα μετὰ ταῦτα συμβουλευσάμενος τοῖσι παισὶ ἐπορεύετο ἐς Βάκτρα σύν τε τοῖσι ἑωυτοῦ υἱοῖσι καὶ δή κου τισὶ καὶ ἄλλοισι ὡς ἀποστήσων νομὸν τὸν Βάκτριον καὶ ποιήσων τὰ μέγιστα κακῶν βασιλέα· 2 τά περ ἂν καὶ ἐγένετο, ὡς ἐμοὶ δοκέειν, εἴ περ ἔφθη ἀναβὰς ἐς τοὺς Βακτρίους καὶ τοὺς Σάκας· καὶ γὰρ ἔστεργόν μιν καὶ ἦν ὕπαρχος τῶν Βακτρίων. ἀλλὰ γὰρ Ξέρξης πυθόμενος ταῦτα ἐκεῖνον πρήσσοντα, πέμψας ἐπ᾽ αὐτὸν στρατιὴν ἐν τῇ ὁδῷ κατέκτεινε αὐτόν τε ἐκεῖνον καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τὴν στρατιὴν τὴν ἐκείνου. κατὰ μὲν τὸν ἔρωτα τὸν Ξέρξεω καὶ τὸν Μασίστεω θάνατον τοσαῦτα ἐγένετο.

   114[Επεξεργασία]

1 οἱ δὲ ἐκ Μυκάλης ὁρμηθέντες Ἕλληνες ἐπ᾽ Ἑλλησπόντου πρῶτον μὲν περὶ Λεκτὸν ὅρμεον, ὑπὸ ἀνέμων ἀπολαμφθέντες, ἐνθεῦτεν δὲ ἀπίκοντο ἐς Ἄβυδον καὶ τὰς γεφύρας εὗρον διαλελυμένας, τὰς ἐδόκεον εὑρήσειν ἔτι ἐντεταμένας, καὶ τούτων οὐκ ἥκιστα εἵνεκεν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον ἀπίκοντο. 2 τοῖσι μέν νυν ἀμφὶ Λευτυχίδην Πελοποννησίοις ἔδοξε ἀποπλέειν ἐς τὴν Ἑλλάδα, Ἀθηναίοισι δὲ καὶ Ξανθίππῳ τῷ στρατηγῷ αὐτοῦ ὑπομείναντας πειρᾶσθαι τῆς Χερσονήσου. οἳ μὲν δὴ ἀπέπλεον, Ἀθηναῖοι δὲ ἐκ τῆς Ἀβύδου διαβάντες ἐς τὴν Χερσόνησον Σηστὸν ἐπολιόρκεον.

   115[Επεξεργασία]

1 ἐς δὲ τὴν Σηστὸν ταύτην, ὡς ἐόντος ἰσχυροτάτου τείχεος τῶν ταύτῃ, συνῆλθον, ὡς ἤκουσαν παρεῖναι τοὺς Ἕλληνας ἐς τὸν Ἑλλήσποντον, ἔκ τε τῶν ἀλλέων τῶν περιοικίδων, καὶ δὴ καὶ ἐκ Καρδίης πόλιος Οἰόβαζος ἀνὴρ Πέρσης, ὃς τὰ ἐκ τῶν γεφυρέων ὅπλα ἐνθαῦτα ἦν κεκομικώς. εἶχον δὲ ταύτην ἐπιχώριοι Αἰολέες, συνῆσαν δὲ Πέρσαι τε καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων συχνὸς ὅμιλος.

   116[Επεξεργασία]

1 ἐτυράννευε δὲ τούτου τοῦ νομοῦ Ξέρξεω ὕπαρχος Ἀρταΰκτης, ἀνὴρ μὲν Πέρσης, δεινὸς δὲ καὶ ἀτάσθαλος, ὃς καὶ βασιλέα ἐλαύνοντα ἐπ᾽ Ἀθήνας ἐξηπάτησε, τὰ Πρωτεσίλεω τοῦ Ἰφίκλου χρήματα ἐξ Ἐλαιοῦντος ὑπελόμενος. 2 ἐν γὰρ Ἐλαιοῦντι τῆς Χερσονήσου ἐστὶ Πρωτεσίλεω τάφος τε καὶ τέμενος περὶ αὐτόν, ἔνθα ἦν χρήματα πολλὰ καὶ φιάλαι χρύσεαι καὶ ἀργύρεαι καὶ χαλκὸς καὶ ἐσθὴς καὶ ἄλλα ἀναθήματα, τὰ Ἀρταΰκτης ἐσύλησε βασιλέος δόντος. λέγων δὲ τοιάδε Ξέρξην διεβάλετο. 3 “δέσποτα, ἔστι οἶκος ἀνδρὸς Ἕλληνος ἐνθαῦτα, ὃς ἐπὶ γῆν σὴν στρατευσάμενος δίκης κυρήσας ἀπέθανε· τούτου μοι δὸς τὸν οἶκον, ἵνα καί τις μάθῃ ἐπὶ γῆν τὴν σὴν μὴ στρατεύεσθαι „. ταῦτα λέγων εὐπετέως ἔμελλε ἀναπείσειν Ξέρξην δοῦναι ἀνδρὸς οἶκον, οὐδὲν ὑποτοπηθέντα τῶν ἐκεῖνος ἐφρόνεε. ἐπὶ γῆν δὲ τὴν βασιλέος στρατεύεσθαι Πρωτεσίλεων ἔλεγε νοέων τοιάδε· τὴν Ἀσίην πᾶσαν νομίζουσι ἑωυτῶν εἶναι Πέρσαι καὶ τοῦ αἰεὶ βασιλεύοντος. ἐπεὶ δὲ ἐδόθη, τὰ χρήματα ἐξ Ἐλαιοῦντος ἐς Σηστὸν ἐξεφόρησε, καὶ τὸ τέμενος ἔσπειρε καὶ ἐνέμετο, αὐτός τε ὅκως ἀπίκοιτο ἐς Ἐλαιοῦντα ἐν τῷ ἀδύτῳ γυναιξὶ ἐμίσγετο. τότε δὲ ἐπολιορκέετο ὑπὸ Ἀθηναίων οὔτε παρεσκευασμένος ἐς πολιορκίην οὔτε προσδεκόμενος τοὺς Ἕλληνας, ἀφύκτως δέ κως αὐτῷ ἐπέπεσον.

   117[Επεξεργασία]

1 ἐπεὶ δὲ πολιορκεομένοισί σφι φθινόπωρον ἐπεγίνετο, καὶ ἤσχαλλον οἱ Ἀθηναῖοι ἀπό τε τῆς ἑωυτῶν ἀποδημέοντες καὶ οὐ δυνάμενοι ἐξελεῖν τὸ τεῖχος, ἐδέοντό τε τῶν στρατηγῶν ὅκως ἀπάγοιεν σφέας ὀπίσω, οἳ δὲ οὐκ ἔφασαν πρὶν ἢ ἐξέλωσι ἢ τὸ Ἀθηναίων κοινόν σφεας μεταπέμψηται· οὕτω δὴ ἔστεργον τὰ παρεόντα.

   118[Επεξεργασία]

1 οἱ δὲ ἐν τῷ τείχεϊ ἐς πᾶν ἤδη κακοῦ ἀπιγμένοι ἦσαν, οὕτω ὥστε τοὺς τόνους ἕψοντες τῶν κλινέων ἐσιτέοντο. ἐπείτε δὲ οὐδὲ ταῦτα ἔτι εἶχον, οὕτω δὴ ὑπὸ νύκτα οἴχοντο ἀποδράντες οἵ τε Πέρσαι καὶ ὁ Ἀρταΰκτης καὶ ὁ Οἰόβαζος, ὄπισθε τοῦ τείχεος καταβάντες, τῇ ἦν ἐρημότατον τῶν πολεμίων. 2 ὡς δὲ ἡμέρη ἐγένετο, οἱ Χερσονησῖται ἀπὸ τῶν πύργων ἐσήμηναν τοῖσι Ἀθηναίοισι τὸ γεγονὸς καὶ τὰς πύλας ἄνοιξαν. τῶν δὲ οἱ μὲν πλεῦνες ἐδίωκον, οἳ δὲ τὴν πόλιν εἶχον.

   119[Επεξεργασία]

1 Ὀιόβαζον μέν νυν ἐκφεύγοντα ἐς τὴν Θρηίκην Θρήικες Ἀψίνθιοι λαβόντες ἔθυσαν Πλειστώρῳ ἐπιχωρίῳ θεῷ τρόπῳ τῷ σφετέρῳ, τοὺς δὲ μετ᾽ ἐκείνου ἄλλῳ τρόπῳ ἐφόνευσαν. 2 οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Ἀρταΰκτην ὕστεροι ὁρμηθέντες φεύγειν, καὶ ὡς κατελαμβάνοντο ὀλίγον ἐόντες ὑπὲρ Αἰγὸς ποταμῶν, ἀλεξόμενοι χρόνον ἐπὶ συχνὸν οἳ μὲν ἀπέθανον οἳ δὲ ζῶντες ἐλάμφθησαν. καὶ συνδήσαντες σφέας οἱ Ἕλληνες ἦγον ἐς Σηστόν, μετ᾽ αὐτῶν δὲ καὶ Ἀρταΰκτην δεδεμένον αὐτόν τε καὶ τὸν παῖδα αὐτοῦ.

   120[Επεξεργασία]

1 καί τεῳ τῶν φυλασσόντων λέγεται ὑπὸ Χερσονησιτέων ταρίχους ὀπτῶντι τέρας γενέσθαι τοιόνδε· οἱ τάριχοι ἐπὶ τῷ πυρὶ κείμενοι ἐπάλλοντό τε καὶ ἤσπαιρον ὅκως περ ἰχθύες νεοάλωτοι. 2 καὶ οἳ μὲν περιχυθέντες ἐθώμαζον, ὁ δὲ Ἀρταΰκτης ὡς εἶδε τὸ τέρας, καλέσας τὸν ὀπτῶντα τοὺς ταρίχους ἔφη “ξεῖνε Ἀθηναῖε, μηδὲν φοβέο τὸ τέρας τοῦτο· οὐ γὰρ σοὶ πέφηνε, ἀλλ᾽ ἐμοὶ σημαίνει ὁ ἐν Ἐλαιοῦντι Πρωτεσίλεως ὅτι καὶ τεθνεὼς καὶ τάριχος ἐὼν δύναμιν πρὸς θεῶν ἔχει τὸν ἀδικέοντα τίνεσθαι. 3 νῦν ὦν ἄποινά μοι τάδε ἐθέλω ἐπιθεῖναι, ἀντὶ μὲν χρημάτων τῶν ἔλαβον ἐκ τοῦ ἱροῦ ἑκατὸν τάλαντα καταθεῖναι τῷ θεῷ, ἀντὶ δ᾽ ἐμεωυτοῦ καὶ τοῦ παιδὸς ἀποδώσω τάλαντα διηκόσια Ἀθηναίοισι περιγενόμενος „. 4 ταῦτα ὑπισχόμενος τὸν στρατηγὸν Ξάνθιππον οὐκ ἔπειθε· οἱ γὰρ Ἐλαιούσιοι τῷ Πρωτεσίλεῳ τιμωρέοντες ἐδέοντό μιν καταχρησθῆναι, καὶ αὐτοῦ τοῦ στρατηγοῦ ταύτῃ νόος ἔφερε. ἀπαγαγόντες δὲ αὐτὸν ἐς τὴν Ξέρξης ἔζευξε τὸν πόρον, οἳ δὲ λέγουσι ἐπὶ τὸν κολωνὸν τὸν ὑπὲρ Μαδύτου πόλιος, πρὸς σανίδας προσπασσαλεύσαντες ἀνεκρέμασαν· τὸν δὲ παῖδα ἐν ὀφθαλμοῖσι τοῦ Ἀρταΰκτεω κατέλευσαν.

   121[Επεξεργασία]

1 ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀπέπλεον ἐς τὴν Ἑλλάδα, τά τε ἄλλα χρήματα ἄγοντες καὶ δὴ καὶ τὰ ὅπλα τῶν γεφυρέων ὡς ἀναθήσοντες ἐς τὰ ἱρά. καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο οὐδὲν ἐπὶ πλέον τούτων ἐγένετο.

   122[Επεξεργασία]

1 τούτου δὲ Ἀρταΰκτεω τοῦ ἀνακρεμασθέντος προπάτωρ Ἀρτεμβάρης ἐστὶ ὁ Πέρσῃσι ἐξηγησάμενος λόγον τὸν ἐκεῖνοι ὑπολαβόντες Κύρῳ προσήνεικαν λέγοντα τάδε. 2 “ἐπεὶ Ζεὺς Πέρσῃσι ἡγεμονίην διδοῖ, ἀνδρῶν δὲ σοὶ Κῦρε, κατελὼν Ἀστυάγην, φέρε, γῆν γὰρ ἐκτήμεθα ὀλίγην καὶ ταύτην τρηχέαν, μεταναστάντες ἐκ ταύτης ἄλλην σχῶμεν ἀμείνω. εἰσὶ δὲ πολλαὶ μὲν ἀστυγείτονες πολλαὶ δὲ καὶ ἑκαστέρω, τῶν μίαν σχόντες πλέοσι ἐσόμεθα θωμαστότεροι. οἰκὸς δὲ ἄνδρας ἄρχοντας τοιαῦτα ποιέειν· κότε γὰρ δὴ καὶ παρέξει κάλλιον ἢ ὅτε γε ἀνθρώπων τε πολλῶν ἄρχομεν πάσης τε τῆς Ἀσίης; „ 3 Κῦρος δὲ ταῦτα ἀκούσας καὶ οὐ θωμάσας τὸν λόγον ἐκέλευε ποιέειν ταῦτα, οὕτω δὲ αὐτοῖσι παραίνεε κελεύων παρασκευάζεσθαι ὡς οὐκέτι ἄρξοντας ἀλλ᾽ ἀρξομένους· φιλέειν γὰρ ἐκ τῶν μαλακῶν χώρων μαλακοὺς γίνεσθαι· οὐ γὰρ τι τῆς αὐτῆς γῆς εἶναι καρπόν τε θωμαστὸν φύειν καὶ ἄνδρας ἀγαθοὺς τὰ πολέμια. 4 ὥστε συγγνόντες Πέρσαι οἴχοντο ἀποστάντες, ἑσσωθέντες τῇ γνώμῃ πρὸς Κύρου, ἄρχειν τε εἵλοντο λυπρὴν οἰκέοντες μᾶλλον ἢ πεδιάδα σπείροντες ἄλλοισι δουλεύειν.

The History of Herodotus (Rawlinson)
by Herodotus
The Ninth Book, Entitled Calliope

1. Mardonius, when Alexander upon his return made known to him the answer of the Athenians, forthwith broke up from Thessaly, and led his army with all speed against Athens; forcing the several nations through whose land he passed to furnish him with additional troops. The chief men of Thessaly, far from repenting of the part which they had taken in the war hitherto, urged on the Persians to the attack more earnestly than ever. Thorax of Larissa in particular, who had helped to escort Xerxes on his flight to Asia, now openly encouraged Mardonius in his march upon Greece.

2. When the army reached Boeotia, the Thebans sought to induce Mardonius to make a halt: "He would not," they told him, "find anywhere a more convenient place in which to pitch his camp; and their advice to him was, that he should go no further, but fix himself there, and thence take measures to subdue all Greece without striking a blow. If the Greeks, who had held together hitherto, still continued united among themselves, it would be difficult for the whole world to overcome them by force of arms. But if thou wilt do as we advise," they went on to say, "thou mayest easily obtain the direction of all their counsels. Send presents to the men of most weight in the several states, and by so doing thou wilt sow division among them. After that, it will be a light task, with the help of such as side with thee, to bring under all thy adversaries."

3. Such was the advice of the Thebans: but Mardonius did not follow it. A strong desire of taking Athens a second time possessed him, in part arising from his inborn stubbornness, in part from a wish to inform the king at Sardis, by fire-signals along the islands, that he was master of the place. However, he did not on his arrival in Attica find the Athenians in their country - they had again withdrawn, some to their ships, but the greater part to Salamis - and he only gained possession of a deserted town. It was ten months after the taking of the city by the king that Mardonius came against it for the second time.

4. Mardonius, being now in Athens, sent an envoy to Salamis, one Murychides, a Hellespontine Greek, to offer the Athenians once more the same terms which had been conveyed to them by Alexander. The reason for his sending a second time, though he knew beforehand their unfriendly feelings towards him, was, - that he hoped, when they saw the whole land of Attica conquered and in his power, their stubbornness would begin to give way. On this account, therefore, he dispatched Murychides to Salamis.

5. Now, when Murychides came before the council, and delivered his message, one of the councillors, named Lycidas, gave it as his opinion - "that the best course would be, to admit the proposals brought by Murychides, and lay them before the assembly of the people." This he stated to be his opinion, perhaps because he had been bribed by Mardonius, or it may be because that course really appeared to him the most expedient. However, the Athenians - both those in the council, and those who stood without, when they heard of the advice - were full of wrath, and forthwith surrounded Lycidas, and stoned him to death. As for Murychides, the Hellespontine Greek, him they sent away unharmed. Now there was a stir in the island about Lycidas, and the Athenian women learnt what had happened. Then each exhorted her fellow, and one brought another to take part in the deed; and they all flocked of their own accord to the house of Lycidas, and stoned to death his wife and his children.

6. The circumstances under which the Athenians had sought refuge in Salamis were the following. So long as any hope remained that a Peloponnesian army would come to give them aid, they abode still in Attica; but when it appeared that the allies were slack and slow to move, while the invader was reported to be pressing forward and to have already entered Boeotia, then they proceeded to remove their goods and chattels from the mainland, and themselves again crossed the strait to Salamis. At the same time they sent ambassadors to Lacedaemon, who were to reproach the Lacedaemonians for having allowed the barbarian to advance into Attica, instead of joining them and going out to meet him in Boeotia. They were likewise to remind the Lacedaemonians of the offers by which the Persian had sought to win Athens over to his side, and to warn them, that no aid came from Sparta, the Athenians must consult for their own safety.

7. The truth was, the Lacedaemonians were keeping holiday at that time; for it was the feast of the Hyacinthia, and they thought nothing of so much moment as to perform the service of the god. They were also engaged in building their wall across the Isthmus, which was now so far advanced that the battlements had begun to be placed upon it.

When the envoys of the Athenians, accompanied by ambassadors from Megara and Plataea, reached Lacedaemon, they came before the Ephors, and spoke as follows:-

"The Athenians have sent us to you to say, - the king of the Medes offers to give us back our country, and wishes to conclude an alliance with us on fair and equal terms, without fraud or deceit. He is willing likewise to bestow on us another country besides our own, and bids us choose any land that we like. But we, because we reverenced Hellenic Jupiter, and thought it a shameful act to betray Greece, instead of consenting to these terms, refused them; notwithstanding that we have been wronged and deserted by the other Greeks, and are fully aware that it is far more for our advantage to make peace with the Persian than to prolong the war with him. Still we shall not, of our own free will, consent to any terms of peace. Thus do we, in all our dealings with the Greeks, avoid what is base and counterfeit: while contrariwise, ye, who were but now so full of fear least we should make terms with the enemy, having learnt of what temper we are, and assured yourselves that we shall not prove traitors to our country - having brought moreover your wall across the Isthmus to an advanced state - cease altogether to have any care for us. Ye covenanted with us to go out and meet the Persian in Boeotia; but when the time came, ye were false to your word, and looked on while the barbarian host advanced into Attica. At this time, therefore, the Athenians are angered with you; and justly, - for ye have not done what was right. They bid you, however, make haste to send forth your army, that we may even yet meet Mardonius in Attica. Now that Boeotia is lost to us, the best place for the fight within our country, will be the plain of Thria."

8. The Ephors, when they had heard this speech, delayed their answer till the morrow; and when the morrow came, till the day following. And thus they acted for ten days, continually putting off the ambassadors from one day to the next. Meanwhile the Peloponnesians generally were labouring with great zeal at the wall, and the work nearly approached completion. I can give no other reason for the conduct of the Lacedaemonians in showing themselves so anxious, at the time when Alexander came, that the Athenians should not join the Medes, and now being quite careless about it, except that at the former time the wall across the Isthmus was not complete, and they worked at it in great fear of the Persians, whereas now the bulwark had been raised, and so they imagined that they had no further need of the Athenians.

9. At last the ambassadors got an answer, and the troops marched forth from Sparta, under the following circumstances. The last audience had been fixed for the ambassadors, when, the very day before it was to be given, a certain Tegean, named Chileus, a man who had more influence at Sparta than any other foreigner, learning from the Ephors exactly what the Athenians had said, addressed these words to them - "The case stands thus, O ye Ephors! If the Athenians are not our friends, but league themselves with the barbarians, however strong our wall across the Isthmus may be, there will be doors enough, and wide enough open too, by which the Persian may gain entrance to the Peloponnese. Grant their request then, before they make any fresh resolve, which may bring Greece to ruin."

10. Such was the counsel which Chileus gave: and the Ephors, taking the advice into consideration, determined forthwith, without speaking a word to the ambassadors from the three cities, to despatch to the Isthmus a body of five thousand Spartans; and accordingly they sent them forth the same night, appointing to each Spartan a retinue of seven Helots, and giving the command of the expedition to Pausanias the son of Cleombrotus. The chief power belonged of right at this time to Pleistarchus, the son of Leonidas; but as he was still a child Pausanias, his cousin, was regent in his room. For the father of Pausanias, Cleombrotus, the son of Anaxandridas, no longer lived; he had died a short time after bringing back from the Isthmus the troops who had been employed in building the wall. A prodigy had caused him to bring his army home; for while he was offering sacrifice to know if he should march out against the Persian, the sun was suddenly darkened in mid sky. Pausanias took with him, as joint-leader of the army, Euryanax, the son of Dorieus, a member of his own family.

11. The army accordingly had marched out from Sparta with Pausanias: while the ambassadors, when day came, appeared before the Ephors, knowing nothing of the march of the troops, and purposing themselves to leave Sparta forthwith, and return each man to his own country. They therefore addressed the Ephors in these words:- "Lacedaemonians, as you do not stir from home, but keep the Hyacinthian festival, and amuse yourselves, deserting the cause of your confederates, the Athenians, whom your behaviour wrongs, and who have no other allies, will make such terms with the Persians as they shall find possible. Now when terms are once made, it is plain that, having become the king's allies, we shall march with the barbarians whithersoever they choose to lead. Then at length you will perceive what the consequences will be to yourselves." When the envoys had spoken, the Ephors declared to them with an oath:- "Our troops must be at Oresteum by this time, on their march against the strangers." (The Spartans say "strangers" for "barbarians.") At this the ambassadors, quite ignorant of what had happened, questioned them concerning their meaning; and when, by much questioning, they had discovered the truth, they were greatly astonished thereat, and forthwith set off, at their best speed, to overtake the Spartan army. At the same time a body of five thousand Lacedaemonian Perioeci, all picked men and fully armed, set forth from Sparta, in the company of the ambassadors.

12. So these troops marched in haste towards the Isthmus. Meanwhile the Argives, who had promised Mardonius that they would stop the Spartans from crossing their borders, as soon as they learnt that Pausanias with his army had started from Sparta, took the swiftest courier they could find, and sent him off to Attica. The message which he delivered, on his arrival at Athens, was the following: "Mardonius," he said, "the Argives have sent me to tell thee that the Lacedaemonian youth are gone forth from their city, and that the Argives are too weak to hinder them. Take good heed therefore to thyself at this time." After thus speaking, without a word more, he returned home.

13. When Mardonius learnt that the Spartans were on their march, he no longer cared to remain in Attica. Hitherto he had kept quiet, wishing to see what the Athenians would do, and had neither ravaged their territory, nor done it any the least harm; for till now he had cherished the hope that the Athenians would come to terms with him. As, however, he found that his persuasions were of no avail, and as their whole policy was now clear to him, he determined to withdraw from Attica before Pausanias with his army reached the Isthmus; first, however, he resolved to burn Athens, and to cast down and level with the ground whatever remained standing of the walls, temples, and other buildings. His reason for retreating was, that Attica was not a country where horse could act with advantage; and further, that if he suffered defeat in a battle, no way of escape was open to him, except through defiles, where a handful of troops might stop all his army. So he determined to withdraw to Thebes, and give the Greeks battle in the neighbourhood of a friendly city, and on ground well suited for cavalry.

14. After he had quitted Attica and was already upon his march, news reached him that a body of a thousand Lacedaemonians, distinct from the army of Pausanias, and sent on in advance, had arrived in the Megarid. When he heard it, wishing, if possible, to destroy this detachment first, Mardonius considered with himself how he might compass their ruin. With a sudden change of march he made for Megara, while the horse, pushing on in advance, entered and ravaged the Megarid. (Here was the furthest point in Europe towards the setting sun to which this Persian army ever penetrated.)

15. After this, Mardonius received another message, whereby he learnt that the forces of the Greeks were collected together at the Isthmus; which tidings caused him to draw back, and leave Attica by the way of Deceleia. The Boeotarchs had sent for some of the neighbours of the Asopians; and these persons served as guides to the army, and led them first to Sphendale, and from thence to Tanagra, where Mardonius rested a night; after which, upon the morrow, he bent his course to Scolus, which brought him into the territory of the Thebans. And now, although the Thebans had espoused the cause of the Medes, yet Mardonius cut down all the trees in these parts; not however from any enmity towards the Thebans, but on account of his own urgent needs; for he wanted a rampart to protect his army from attack, and he likewise desired to have a place of refuge, whither his troops might flee, in case the battle should go contrary to his wishes. His army at this time lay on the Asopus, and stretched from Erythrae, along by Hysiae, to the territory of the Plataeans. The wall, however, was not made to extend so far, but formed a square of about ten furlongs each way.

While the barbarians were employed in this work, a certain citizen of Thebes, Attaginus by name, the son of Phrynon, having made great preparations, gave a banquet, and invited Mardonius thereto, together with fifty of the noblest Persians. Now the banquet was held at Thebes; and all the guests who were invited came to it.

16. What follows was recounted to me by Thersander, a native of Orchomenus, a man of the first rank in that city. Thersander told me that he was himself among those invited to the feast, and that besides the Persians fifty Thebans were asked; and the two nations were not arranged separately, but a Persian and a Theban were set side by side upon each couch. After the feast was ended, and the drinking had begun, the Persian who shared Thersander's couch addressed him in the Greek tongue, and inquired of him from what city he came. He answered, that he was of Orchomenus; whereupon the other said -

"Since thou hast eaten with me at one table, and poured libation from one cup, I would fain leave with thee a memorial of the belief I hold - the rather that thou mayest have timely warning thyself, and so be able to provide for thy own safety. Seest thou these Persians here feasting, and the army which we left encamped yonder by the river-side? Yet a little while, and of all this number thou wilt behold but a few surviving!"

As he spake, the Persian let fall a flood of tears: whereon Thersander, who was astonished at his words, replied - "Surely thou shouldest say all this to Mardonius, and the Persians who are next him in honour" - but the other rejoined - "Dear friend, it is not possible for man to avert that which God has decreed shall happen. No one believes warnings, however true. Many of us Persians know our danger, but we are constrained by necessity to do as our leader bids us. Verily 'tis the sorest of all human ills, to abound in knowledge and yet have no power over action." All this I heard myself from Thersander the Orchomenian; who told me further, that he mentioned what had happened to divers persons, before the battle was fought at Plataea.

17. When Mardonius formerly held his camp in Boeotia, all the Greeks of those parts who were friendly to the Medes sent troops to join his army, and these troops accompanied him in his attack upon Athens. The Phocians alone abstained, and took no part in the invasion; for, though they had espoused the Median cause warmly, it was very much against their will, and only because they were compelled so to do. However, a few days after the arrival of the Persian army at Thebes, a thousand of their heavy-armed soldiers came up, under the command of Harmocydes, one of their most distinguished citizens. No sooner had these troops reached Thebes, than some horsemen came to them from Mardonius, with orders that they should take up a position upon the plain, away from the rest of the army. The Phocians did so, and forthwith the entire Persian cavalry drew nigh to them: whereupon there went a rumour through the whole of the Greek force encamped with the Medes, that Mardonius was about to destroy the Phocians with missiles. The same conviction ran through the Phocian troops themselves; and Harmocydes, their leader, addressed them thus with words of encouragement - "Phocians" said he, "'tis plain that these men have resolved beforehand to take our lives, because of the accusations of the Thessalians, as I imagine. Now, then, is the time for you all to show yourselves brave men. 'Tis better to die fighting and defending our lives, than tamely to allow them to slay us in this shameful fashion. Let them learn that they are barbarians, and that the men whose death they have plotted are Greeks!"

18. Thus spake Harmocydes; and the Persian horse, having encircled the Phocians, charged towards them, as if about to deal out death, with bows bent, and arrows ready to be let fly; nay, here and there some did even discharge their weapons. But the Phocians stood firm, keeping close one to another, and serrying their ranks as much as possible: whereupon the horse suddenly wheeled round and rode off. I cannot say with certainty whether they came, at the prayer of the Thessalians, to destroy the Phocians, but seeing them prepared to stand on their defence, and fearing to suffer damage at their hands, on that account beat a retreat, having orders from Mardonius so to act; or whether his sole intent was to try the temper of the Phocians and see whether they had any courage or no. However this may have been, when the horsemen retired, Mardonius sent a herald to the Phocians, saying - "Fear not, Phocians - ye have shown yourselves valiant men - much unlike the report I had heard of you. Now therefore be forward in the coming war. Ye will not readily outdo either the king or myself in services." Thus ended the affair of the Phocians.

19. The Lacedaemonians, when they reached the Isthmus, pitched their camp there; and the other Peloponnesians who had embraced the good side, hearing or else seeing that they were upon the march, thought it not right to remain behind when the Spartans were going forth to the war. So the Peloponnesians went out in one body from the Isthmus, the victims being favourable for setting forth; and marched as far as Eleusis, where again they offered sacrifices, and, finding the omens still encouraging, advanced further. At Eleusis they were joined by the Athenians, who had come across from Salamis, and now accompanied the main army. On reaching Erythrae in Boeotia, they learnt that the barbarians were encamped upon the Asopus; wherefore they themselves, after considering how they should act, disposed their forces opposite to the enemy upon the slopes of Mount Cithaeron.

20. Mardonius, when he saw that the Greeks would not come down into the plain, sent all his cavalry, under Masistius (or Macistius, as the Greeks call him), to attack them where they were. Now Masistius was a man of much repute among the Persians, and rode a Nisaean charger with a golden bit, and otherwise magnificently caparisoned. So the horse advanced against the Greeks, and made attacks upon them in divisions, doing them great damage at each charge, and insulting them by calling them women.

21. It chanced that the Megarians were drawn up in the position most open to attack, and where the ground offered the best approach to the cavalry. Finding themselves therefore hard pressed by the assaults upon their ranks, they sent a herald to the Greek leaders, who came and said to them, "This is the message of the Megarians - We cannot, brothers-in-arms, continue to resist the Persian horse in that post which we have occupied from the first, if we are left without succours. Hitherto, although hard pressed, we have held out against them firmly and courageously. Now, however, if you do not send others to take our place, we warn you that we shall quit our post." Such were the words of the herald. Pausanias, when he heard them, inquired among his troops if there were any who would volunteer to take the post, and so relieve the Megarians. Of the rest none were willing to go, whereupon the Athenians offered themselves; and a body of picked men, three hundred in number, commanded by Olympiodorus, the son of Lampo, undertook the service.

22. Selecting, to accompany them, the whole body of archers, these men relieved the Megarians, and occupied a post which all the other Greeks collected at Erythrae had shrunk from holding. After the struggle had continued for a while, it came to an end on this wise. As the barbarians continued charging in divisions, the horse of Masistius, which was in front of the others, received an arrow in his flank, the pain of which caused him to rear and throw his rider. Immediately the Athenians rushed upon Masistius as he lay, caught his horse, and when he himself made resistance, slew him. At first, however, they were not able to take his life; for his armour hindered them. He had on a breastplate formed of golden scales, with a scarlet tunic covering it. Thus the blows, all falling upon his breastplate, took no effect, till one of the soldiers, perceiving the reason, drove his weapon into his eye and so slew him. All this took place without any of the other horsemen seeing it: they had neither observed their leader fall from his horse, nor beheld him slain; for he fell as they wheeled round and prepared for another charge, so that they were quite ignorant of what had happened. When, however, they halted, and found that there was no one to marshal their line, Masistius was missed; and instantly his soldiers, understanding what must have befallen him, with loud cheers charged the enemy in one mass, hoping to recover the dead body.

23. So when the Athenians saw that, instead of coming up in squadrons, the whole mass of the horse was about to charge them at once, they called out to the other troops to make haste to their aid. While the rest of the infantry, however, was moving to their assistance, the contest waxed fierce about the dead body of Masistius. The three hundred, so long as they fought by themselves, had greatly the worse of the encounter, and were forced to retire and yield up the body to the enemy; but when the other troops approached, the Persian horse could no longer hold their ground, but fled without carrying off the body, having incurred in the attempt a further loss of several of their number. They therefore retired about two furlongs, and consulted with each other what was best to be done. Being without a leader, it seemed to them the fittest course to return to Mardonius.

24. When the horse reached the camp, Mardonius and all the Persian army made great lamentation for Masistius. They shaved off all the hair from their own heads, and cut the manes from their war-horses and their sumpter-beasts, while they vented their grief in such loud cries that all Boeotia resounded with the clamour, because they had lost the man who, next to Mardonius, was held in the greatest esteem, both by the king and by the Persians generally. So the barbarians, after their own fashion, paid honours to the dead Masistius.

25. The Greeks, on the other hand, were greatly emboldened by what had happened, seeing that they had not only stood their ground against the attacks of the horse, but had even compelled them to beat a retreat. They therefore placed the dead body of Masistius upon a cart, and paraded it along the ranks of the army. Now the body was a sight which well deserved to be gazed upon, being remarkable both for stature and for beauty; and it was to stop the soldiers from leaving their ranks to look at it, that they resolved to carry it round. After this the Greeks determined to quit the high ground and go nearer Plataea, as the land there seemed far more suitable for an encampment than the country about Erythrae, particularly because it was better supplied with water. To this place therefore, and more especially to a spring-head which was called Gargaphia, they considered that it would be best for them to remove, after which they might once more encamp in their order. So they took their arms, and proceeded along the slopes of Cithaeron, past Hysiae, to the territory of the Plataeans; and here they drew themselves up, nation by nation, close by the fountain Gargaphia, and the sacred precinct of the Hero Androcrates, partly along some hillocks of no great height, and partly upon the level of the plain.

26. Here, in the marshalling of the nations, a fierce battle of words arose between the Athenians and the Tegeans, both of whom claimed to have one of the wings assigned to them. On each side were brought forward the deeds which they had done, whether in earlier or in later times; and first the Tegeans urged their claim as follows:-

"This post has been always considered our right, and not the right of any of the other allies, in all the expeditions which have been entered into conjointly by the Peloponnesians, both anciently and in later times. Ever since the Heraclidae made their attempt, after the death of Eurystheus, to return by force of arms into the Peloponnese, this custom has been observed. It was then that the right became ours, and this was the way in which we gained it:- When, in company with the Achaeans and Ionians who then dwelt in the Peloponnese, we marched out to the Isthmus, and pitched our camp over against the invaders, then, as the tale goes, that Hyllus made proclamation, saying - 'It needs not to imperil two armies in a general battle; rather let one be chosen from the Peloponnesian ranks, whomsoever they deem the bravest, and let him engage with me in single combat, on such terms as shall be agreed upon.' The saying pleased the Peloponnesians, and oaths were sworn to the effect following:- 'If Hyllus conquer the Peloponnesian champion, the Heraclidae shall return to their inheritance; if, on the other hand, he be conquered, the Heraclidae shall withdraw, lead back their army, and engage for the next hundred years to make no further endeavours to force their return." Hereupon Echemus, the son of Aeropus and grandson of Phegeus, who was our leader and king, offered himself, and was preferred before all his brothers-in-arms as champion, engaged in single combat with Hyllus, and slew him upon the spot. For this exploit we were rewarded by the Peloponnesians of that day with many goodly privileges, which we have ever since enjoyed; and, among the rest, we obtained the right of holding the leading post in one wing, whenever a joint expedition goes forth beyond our borders. With you then, O Lacedaemonians, we do not claim to compete; choose you which wing ye please; we yield and grant you the preference: but we maintain that the command of the other wing belongs of right to us, now no less than formerly. Moreover, set aside this exploit which we have related, and still our title to the chief post is better than that of the Athenians: witness the many glorious fights in which we have been engaged against yourselves, O Spartans! as well as those which we have maintained with others. We have therefore more right to this place than they; for they have performed no exploits to be compared to ours, whether we look to earlier or to later times."

27. Thus spake the Tegeans; and the Athenians made reply as follows:- "We are not ignorant that our forces were gathered here, not for the purpose of speech-making, but for battle against the barbarian. Yet as the Tegeans have been pleased to bring into debate the exploits performed by our two nations, alike in carlier and in later times, we have no choice but to set before you the grounds on which we claim it as our heritage, deserved by our unchanging bravery, to be preferred above Arcadians. In the first place, then, those very Heraclidae, whose leader they boast to have slain at the Isthmus, and whom the other Greeks would not receive when they asked a refuge from the bondage wherewith they were threatened by the people of Mycinae, were given a shelter by us; and we brought down the insolence of Eurystheus, and helped to gain the victory over those who were at that time lords of the Peloponnese. Again, when the Argives led their troops with Polynices against Thebes, and were slain and refused burial, it is our boast that we went out against the Cadmeians, recovered the bodies, and buried them at Eleusis in our own territory. Another noble deed of ours was that against the Amazons, when they came from their seats upon the Thermodon, and poured their hosts into Attica; and in the Trojan war too we were not a whit behind any of the Greeks. But what boots it to speak of these ancient matters? A nation which was brave in those days might have grown cowardly since, and a nation of cowards then might now be valiant. Enough therefore of our ancient achievements. Had we performed no other exploit than that at Marathon - though in truth we have performed exploits as many and as noble as any of the Greeks - yet had we performed no other, we should deserve this privilege, and many a one beside. There we stood alone, and singly fought with the Persians; nay, and venturing on so dangerous a cast, we overcame the enemy, and conquered on that day forty and six nations! Does not this one achievement suffice to make good our title to the post we claim? Nevertheless, Lacedaemonians, as to strive concerning place at such a time as this is not right, we are ready to do as ye command, and to take our station at whatever part of the line, and face whatever nation ye think most expedient. Wheresoever ye place us, 'twill be our endeavour to behave as brave men. Only declare your will, and we shall at once obey you."

28. Such was the reply of the Athenians; and forthwith all the Lacedaemonian troops cried out with one voice, that the Athenians were worthier to have the left wing than the Arcadians. In this way were the Tegeans overcome; and the post was assigned to the Athenians.

When this matter had been arranged, the Greek army, which was in part composed of those who came at the first, in part of such as had flocked in from day to day, drew up in the following order:- Ten thousand Lacedaemonian troops held the right wing, five thousand of whom were Spartans; and these five thousand were attended by a body of thirty-five thousand Helots, who were only lightly armed - seven Helots to each Spartan. The place next to themselves the Spartans gave to the Tegeans, on account of their courage and of the esteem in which they held them. They were all fully armed, and numbered fifteen hundred men. Next in order came the Corinthians, five thousand strong; and with them Pausanias had placed, at their request, the band of three hundred which had come from Potidaea in Pallene. The Arcadians of Orchomenus, in number six hundred, came next; then the Sicyonians, three thousand; then the Epidaurians, eight hundred; then the Troezenians, one thousand; then the Lepreats, two hundred; the Mycenaeans and Tirynthians, four hundred; the Phliasians, one thousand; the Hermionians, three hundred; the Eretrians and Styreans, six hundred; the Chalcideans, four hundred; and the Ambraciots, five hundred. After these came the Leucadians and Anactorians, who numbered eight hundred; the Paleans of Cephallenia, two hundred; the Eginetans, five hundred; the Megarians, three thousand; and the Plataeans, six hundred. Last of all, but first at their extremity of the line, were the Athenians, who, to the number of eight thousand, occupied the left wing, under the command of Aristides, the son of Lysimachus.

29. All these, except the Helots - seven of whom, as I said, attended each Spartan - were heavy-armed troops; and they amounted to thirty-eight thousand seven hundred men. This was the number of Hoplites, or heavy-armed soldiers, which was together against the barbarian. The light-armed troops consisted of the thirty-five thousand ranged with the Spartans, seven in attendance upon each, who were all well equipped for war; and of thirty-four thousand five hundred others, belonging to the Lacedaemonians and the rest of the Greeks, at the rate (nearly) of one light to one heavy armed. Thus the entire number of the light-armed was sixty-nine thousand five hundred.

30. The Greek army, therefore, which mustered at Plataea, counting light-armed as well as heavy-armed, was but eighteen hundred men short of one hundred and ten thousand; and this amount was exactly made up by the Thespians who were present in the camp; for eighteen hundred Thespians, being the whole number left, were likewise with the army; but these men were without arms. Such was the array of the Greek troops when they took post on the Asopus.

31. The barbarians under Mardonius, when the mourning for Masistius was at an end, and they learnt that the Greeks were in the Plataean territory, moved likewise towards the river Asopus, which flows in those parts. On their arrival Mardonius marshalled them against the Greeks in the following order:- Against the Lacedaemonians he posted his Persians; and as the Persians were far more numerous he drew them up with their ranks deeper than common, and also extended their front so that part faced the Tegeans; and here he took care to choose out the best troops to face the Lacedaemonians, whilst against the Tegeans he arrayed those on whom he could not so much depend. This was done at the suggestion and by the advice of the Thebans. Next to the Persians he placed the Medes, facing the Corinthians, Potidaeans, Orchomenians, and Sicyonians; then the Bactrians, facing the Epidaurians, Troezenians, Lepreats, Tirynthians, Mycenaeans, and Phliasians; after them the Indians, facing the Hermionians, Eretrians, Styreans, and Chalcidians; then the Sacans, facing the Ambraciots, Anactorians, Leucadians, Paleans, and Eginetans; last of all, facing the Athenians, the Plataeans, and the Megarians, he placed the troops of the Boeotians, Locrians, Malians, and Thessalians, and also the thousand Phocians. The whole nation of the Phocians had not joined the Medes; on the contrary, there were some who had gathered themselves into bands about Parnassus, and made expeditions from thence, whereby they distressed Mardonius and the Greeks who sided with him, and so did good service to the Grecian cause. Besides those mentioned above, Mardonius likewise arrayed against the Athenians the Macedonians and the tribes dwelling about Thessaly.

32. I have named here the greatest of the nations which were marshalled by Mardonius on this occasion, to wit, all those of most renown and account. Mixed with these, however, were men of divers other peoples, as Phrygians, Thracians, Mysians, Paeonians, and the like; Ethiopians again, and Egyptians, both of the Hermotybian and Calascirian races, whose weapon is the sword, and who are the only fighting men in that country. These persons had formerly served on board the fleet of Xerxes, but Mardonius disembarked them before he left Phalerum; in the land force which Xerxes brought to Athens there were no Egyptians. The number of the barbarians, as I have already mentioned, was three hundred thousand; that of the Greeks who had made alliance with Mardonius is known to none, for they were never counted: I should guess that they mustered near fifty thousand strong. The troops thus marshalled were all foot soldiers. As for the horse, it was drawn up by itself.

33. When the marshalling of Mardonius' troops by nations and by maniples was ended, the two armies proceeded on the next day to offer sacrifice. The Grecian sacrifice was offered by Tisamenus, the son of Antiochus, who accompanied the army as soothsayer: he was an Elean, and belonged to the Clytiad branch of the Iamidae, but had been admitted among their own citizens by the Lacedaemonians. Now his admission among them was on this wise:- Tisamenus had gone to Delphi to consult the god concerning his lack of offspring, when it was declared to him by the Pythoness that he would win five very glorious combats. Misunderstanding the oracle, and imagining that he was to win combats in the games, Tisamenus at once applied himself to the practice of gymnastics. He trained himself for the Pentathlum, and, on contending at Olympia, came within a little of winning it; for he was successful in everything, except the wrestling-match, which was carried off by Hieronymus the Andrian. Hereon the Lacedaemonians perceived that the combats of which the oracle spoke were not combats in the games, but battles: they therefore sought to induce Tisamenus to hire out his services to them, in order that they might join him with their Heracleid kings in the conduct of their wars. He however, when he saw that they set great store by his friendship, forthwith raised his price, and told them, "If they would receive him among their citizens, and give him equal rights with the rest, he was willing to do as they desired, but on no other terms would they ever gain his consent." The Spartans, when they heard this, at first thought it monstrous, and ceased to implore his aid. Afterwards, however, when the fearful danger of the Persian war hung over their heads, they sent for him and agreed to his terms; but Tisamenus now, perceiving them so changed, declared, "He could no longer be content with what he had asked before: they must likewise make his brother Hagias a Spartan, with the same rights as himself."

34. In acting thus he did but follow the example once set by Melampus, at least if kingship may be compared with citizenship. For when the women of Argos were seized with madness, and the Argives would have hired Melampus to come from Pylos and heal them of their disease, he demanded as his reward one-half of the kingdom; but as the Argives disdained to stoop to this, they left him and went their way. Afterwards, however, when many more of their women were seized, they brought themselves to agree to his terms; and accordingly they went again to him, and said they were content to give what he required. Hereon Melampus, seeing them so changed, raised his demand, and told them, "Except they would give his brother Bias one-third of the kingdom likewise, he would not do as they wished." So, as the Argives were in a strait, they consented even to this.

35. In like manner the Spartans, as they were in great need of Tisamenus, yielded everything: and Tisamenus the Elean, having in this way become a Spartan citizen, afterwards, in the capacity of soothsayer, helped the Spartans to gain five very glorious combats. He and his brother were the only men whom the Spartans ever admitted to citizenship. The five combats were these following:- The first was the combat at Plataea; the second, that near Tegea, against the Tegeans and the Argives; the third, that at Dipaeeis, against all the Arcadians excepting those of Mantinea; the fourth, that at the Isthmus, against the Messenians; and the fifth, that at Tanagra, against the Athenians and the Argives. The battle here fought was the last of all the five.

36. The Spartans had now brought Tisamenus with them to the Plataean territory, where he acted as soothsayer for the Greeks. He found the victims favourable, if the Greeks stood on the defensive, but not if they began the battle or crossed the river Asopus.

37. With Mardonius also, who was very eager to begin the battle, the victims were not favourable for so doing; but he likewise found them bode him well, if he was content to stand on his defence. He too had made use of the Grecian rites; for Hegesistratus, an Elean, and the most renowned of the Telliads, was his soothsayer. This man had once been taken captive by the Spartans, who, considering that he had done them many grievous injuries, laid him in bonds, with the intent to put him to death. Thereupon Hegesistratus, finding himself in so sore a case, since not only was his life in danger, but he knew that he would have to suffer torments of many kinds before his death, - Hegesistratus, I say, did a deed for which no words suffice. He had been set with one foot in the stocks, which were of wood but bound with iron bands; and in this condition received from without an iron implement, wherewith he contrived to accomplish the most courageous deed upon record. Calculating how much of his foot he would be able to draw through the hole, he cut off the front portion with his own hand; and then, as he was guarded by watchmen, forced a way through the wall of his prison, and made his escape to Tegea, travelling during the night, but in the daytime stealing into the woods, and staying there. In this way, though the Lacedaemonians went out in full force to search for him, he nevertheless escaped, and arrived the third evening at Tegea. So the Spartans were amazed at the man's endurance, when they saw on the ground the piece which he had cut off his foot, and yet for all their seeking could not find him anywhere. Hegesistratus, having thus escaped the Lacedaemonians, took refuge in Tegea; for the Tegeans at that time were ill friends with the Lacedaemonians. When his wound was healed, he procured himself a wooden foot, and became an open enemy to Sparta. At the last, however, this enmity brought him to trouble; for the Spartans took him captive as he was exercising his office in Zacynthus, and forthwith put him to death. But these things happened some while after the fight at Plataea. At present he was serving Mardonius on the Asopus, having been hired at no inconsiderable price; and here he offered sacrifice with a right good will, in part from his hatred of the Lacedaemonians, in part for lucre's sake.

38. So when the victims did not allow either the Persians or their Greek allies to begin the battle - these Greeks had their own soothsayer in the person of Hippomachus, a Leucadian - and when soldiers continued to pour into the opposite camp and the numbers on the Greek side to increase continually, Timagenidas, the son of Herpys, a Theban, advised Mardonius to keep a watch on the passes of Cithaeron, telling him how supplies of men kept flocking in day after day, and assuring him that he might cut off large numbers.

39. It was eight days after the two armies first encamped opposite to one another when this advice was given by Timagenidas. Mardonius, seeing it to be good, as soon as evening came, sent his cavalry to that pass of Mount Cithaeron which opens out upon Plataea, a pass called by the Boeotians the "Three Heads," called the "Oak-Heads" by the Athenians. The horse sent on this errand did not make the movement in vain. They came upon a body of five hundred sumpter-beasts which were just entering the plain, bringing provisions to the Greek camp from the Peloponnese, with a number of men driving them. Seeing this prey in their power, the Persians set upon them and slaughtered them, sparing none, neither man nor beast; till at last, when they had had enough of slaying, they secured such as were left, and bore them off to the camp to Mardonius.

40. After this they waited again for two days more, neither army wishing to begin the fight. The barbarians indeed advanced as far as the Asopus, and endeavoured to tempt the Greeks to cross; but neither side actually passed the stream. Still the cavalry of Mardonius harassed and annoyed the Greeks incessantly; for the Thebans, who were zealous in the cause of the Medes, pressed the war forward with all eagerness, and often led the charge till the lines met, when the Medes and Persians took their place, and displayed, many of them, uncommon valour.

41. For ten days nothing was done more than this; but on the eleventh day from the time when the two hosts first took station, one over against the other, near Plataea - the number of the Greeks being now much greater than it was at the first, and Mardonius being impatient of the delay - there was a conference held between Mardonius, son of Gobryas, and Artabazus, son of Pharnaces, a man who was esteemed by Xerxes more than almost any of the Persians. At this consultation the following were the opinions delivered:- Artabazus thought it would be best for them to break up from their quarters as soon as possible, and withdraw the whole army to the fortified town of Thebes, where they had abundant stores of corn for themselves, and of fodder for the sumpter-beasts. There, he said, they had only to sit quiet, and the war might be brought to an end on this wise:- Coined gold was plentiful in the camp, and uncoined gold too; they had silver moreover in great abundance, and drinking-cups. Let them not spare to take of these, and distribute them among the Greeks, especially among the leaders in the several cities; 'twould not be long before the Greeks gave up their liberty, without risking another battle for it. Thus the opinion of Artabazus agreed with that of the Thebans; for he too had more foresight than some. Mardonius, on the other hand, expressed himself with more fierceness and obstinacy, and was utterly disinclined to yield. "Their army," he said, "was vastly superior to that of the Greeks; and they had best engage at once, and not wait till greater numbers were gathered against them. As for Hegesistratus and his victims, they should let them pass unheeded, not seeking to force them to be favourable, but, according to the old Persian custom, hasting to join battle."

42. When Mardonius had thus declared his sentiments, no one ventured to say him nay; and accordingly his opinion prevailed, for it was to him, and not to Artabazus, that the king had given the command of the army.

Mardonius now sent for the captains of the squadrons, and the leaders of the Greeks in his service, and questioned them:- "Did they know of any prophecy which said that the Persians were to be destroyed in Greece?" All were silent; some because they did not know the prophecies, but others, who knew them full well, because they did not think it safe to speak out. So Mardonius, when none answered, said, "Since ye know of no such oracle, or do not dare to speak of it, I, who know it well, will myself declare it to you. There is an oracle which says that the Persians shall come into Greece, sack the temple at Delphi, and when they have so done, perish one and all. Now we, as we are aware of the prediction, will neither go against the temple nor make any attempt to sack it: we therefore shall not perish for this trespass. Rejoice then thus far, all ye who are well-wishers to the Persians, and doubt not we shall get the better of the Greeks." When he had so spoken, he further ordered them to prepare themselves, and to put all in readiness for a battle upon the morrow.

43. As for the oracle of which Mardonius spoke, and which he referred to the Persians, it did not, I am well assured, mean them, but the Illyrians and the Enchelean host. There are, however, some verses of Bacis which did speak of this battle:-

By Thermodon's stream, and the grass-clad hanks of Asopus, See where gather the Grecians, and hark to the foreigners' war-shout - There in death shall lie, ere fate or Lachesis doomed him, Many a bow-bearing Mede, when the day of calamity cometh

These verses, and some others like them which Musaeus wrote, referred, I well know, to the Persians. The river Thermodon flows between Tanagra and Glisas.

44. After Mardonius had put his question about the prophecies, and spoken the above words of encouragement, night drew on apace, and on both sides the watches were set. As soon then as there was silence throughout the camp, - the night being now well advanced, and the men seeming to be in their deepest sleep, - Alexander, the son of Amyntas, king and leader of the Macedonians, rode up on horseback to the Athenian outposts, and desired to speak with the generals. Hereupon, while the greater part continued on guard, some of the watch ran to the chiefs, and told them, "There had come a horseman from the Median camp who would not say a word, except that he wished to speak with the generals, of whom he mentioned the names."

45. They at once, hearing this, made haste to the outpost, where they found Alexander, who addressed them as follows:-

"Men of Athens, that which I am about to say I trust to your honour; and I charge you to keep it secret from all excepting Pausanias, if you would not bring me to destruction. Had I not greatly at heart the common welfare of Greece, I should not have come to tell you; but I am myself a Greek by descent, and I would not willingly see Greece exchange freedom for slavery. Know then that Mardonius and his army cannot obtain favourable omens; had it not been for this, they would have fought with you long ago. Now, however, they have determined to let the victims pass unheeded, and, as soon as day dawns, to engage in battle. Mardonius, I imagine, is afraid that, if he delays, you will increase in number. Make ready then to receive him. Should he however still defer the combat, do you abide where you are; for his provisions will not hold out many more days. If ye prosper in this war, forget not to do something for my freedom; consider the risk I have run, out of zeal for the Greek cause, to acquaint you with what Mardonius intends, and to save you from being surprised by the barbarians. I am Alexander of Macedon."

As soon as he had said this, Alexander rode back to the camp, and returned to the station assigned him.

46. Meanwhile the Athenian generals hastened to the right wing, and told Pausanias all that they had learnt from Alexander. Hereupon Pausanias, who no sooner heard the intention of the Persians than he was struck with fear, addressed the generals, and said, -

"Since the battle is to come with to-morrow's dawn, it were well that you Athenians should stand opposed to the Persians, and we Spartans to the Boeotians and the other Greeks; for ye know the Medes and their manner of fight, since ye have already fought with them once at Marathon, but we are quite ignorant and without any experience of their warfare. While, however, there is not a Spartan here present who has ever fought against a Mede, of the Boeotians and Thessalians we have had experience. Take then your arms, and march over to our post upon the right, while we supply your place in the left wing."

Hereto the Athenians replied - "We, too, long ago, when we saw that the Persians were drawn up to face you, were minded to suggest to you the very course which you have now been the first to bring forward. We feared, however, that perhaps our words might not be pleasing to you. But, as you have now spoken of these things yourselves, we gladly give our consent, and are ready to do as ye have said."

47. Both sides agreeing hereto, at the dawn of day the Spartans and Athenians changed places. But the movement was perceived by the Boeotians, and they gave notice of it to Mardonius; who at once, on hearing what had been done, made a change in the disposition of his own forces, and brought the Persians to face the Lacedaemonians. Then Pausanias, finding that his design was discovered, led back his Spartans to the right wing; and Mardonius, seeing this, replaced his Persians upon the left of his army.

48. When the troops again occupied their former posts, Mardonius sent a herald to the Spartans, who spoke as follows:-

"Lacedaemonians, in these parts the men say that you are the bravest of mankind, and admire you because you never turn your backs in flight nor quit your ranks, but always stand firm, and either die at your posts or else destroy your adversaries. But in all this which they say concerning you there is not one word of truth; for now have we seen you, before battle was joined or our two hosts had come to blows, flying and leaving your posts, wishing the Athenians to make the first trial of our arms, and taking your own station against our slaves. Surely these are not the deeds of brave men. Much do we find ourselves deceived in you; for we believed the reports of you that reached our ears, and expected that you would send a herald with a challenge to us, proposing to fight by yourselves against our division of native Persians. We for our part were ready to have agreed to this; but ye have made us no such offer - nay! ye seem rather to shrink from meeting us. However, as no challenge of this kind comes from you to us, lo! we send a challenge to you. Why should not you on the part of the Greeks, as you are thought to be the bravest of all, and we on the part of the barbarians, fight a battle with equal numbers on both sides? Then, if it seems good to the others to fight likewise, let them engage afterwards - but if not, - if they are content that we should fight on behalf of all, let us so do - and whichever side wins the battle, let them win it for their whole army."

49. When the herald had thus spoken, he waited a while, but, as no one made him any answer, he went back, and told Mardonius what had happened. Mardonius was full of joy thereat, and so puffed up by the empty victory, that he at once gave orders to his horse to charge the Greek line. Then the horsemen drew near, and with their javelins and their arrows - for though horsemen they used the bow - sorely distressed the Greek troops, which could not bring them to close combat. The fountain of Gargaphia, whence the whole Greek army drew its water, they at this time choked up and spoiled. The Lacedaemonians were the only troops who had their station near this fountain; the other Greeks were more or less distant from it, according to their place in the line; they however were not far from the Asopus. Still, as the Persian horse with their missile weapons did not allow them to approach, and so they could not get their water from the river, these Greeks, no less than the Lacedaemonians, resorted at this time to the fountain.

50. When the fountain was choked, the Grecian captains, seeing that the army had no longer a water-place, and observing moreover that the cavalry greatly harassed them, held a meeting on these and other matters at the headquarters of Pausanias upon the right. For besides the above-named difficulties, which were great enough, other circumstances added to their distress. All the provisions that they had brought with them were gone; and the attendants who had been sent to fetch supplies from the Peloponnese, were prevented from returning to camp by the Persian horse, which had now closed the passage.

51. The captains therefore held a council, whereat it was agreed, that if the Persians did not give battle that day, the Greeks should move to the Island - a tract of ground which lies in front of Plataea, at the distance of ten furlongs from the Asopus and fount Gargaphia, where the army was encamped at that time. This tract was a sort of island in the continent: for there is a river which, dividing near its source, runs down from Mount Cithaeron into the plain below in two streams, flowing in channels about three furlongs apart, which after a while unite and become one. The name of this river is Oeroe, and the dwellers in those parts call it, the daughter of the Asopus. This was the place to which the Greeks resolved to remove; and they chose it, first because they would there have no lack of water, and secondly, because the horse could not harass them as when it was drawn up right in their front. They thought it best to begin their march at the second watch of the night, lest the Persians should see them as they left their station, and should follow and harass them with their cavalry. It was agreed likewise, that after they had reached the place, which the Asopus-born Oeroe surrounds, as it flows down from Cithaeron, they should despatch, the very same night, one half of their army towards that mountain-range, to relieve those whom they had sent to procure provisions, and who were now blocked up in that region.

52. Having made these resolves, they continued during that whole day to suffer beyond measure from the attacks of the enemy's horse. At length when towards dusk the attacks of the horse ceased, and, night having closed in, the hour arrived at which the army was to commence its retreat, the greater number struck their tents and began the march towards the rear. They were not minded, however, to make for the place agreed upon; but in their anxiety to escape from the Persian horse, no sooner had they begun to move than they fled straight to Plataea; where they took post at the temple of Juno, which lies outside the city, at the distance of about twenty furlongs from Gargaphia; and here they pitched their camp in front of the sacred building.

53. As soon as Pausanias saw a portion of the troops in motion, he issued orders to the Lacedaemonians to strike their tents and follow those who had been the first to depart, supposing that they were on their march to the place agreed upon. All the captains but one were ready to obey his orders: Amompharetus, however, the son of Poliadas, who was leader of the Pitanate cohort, refused to move, saying, "He for one would not fly from the strangers, or of his own will bring disgrace upon Sparta." It had happened that he was absent from the former conference of the captains; and so what was now taking place astonished him. Pausanias and Euryanax thought it a monstrous thing that Amompharetus would not hearken to them; but considered that it would be yet more monstrous, if, when he was so minded, they were to leave the Pitanates to their fate; seeing that, if they forsook them to keep their agreement with the other Greeks, Amompharetus and those with him might perish. On this account, therefore, they kept the Lacedaemonian force in its place, and made every endeavour to persuade Amompharetus that he was wrong to act as he was doing.

54. While the Spartans were engaged in these efforts to turn Amompharetus - the only man unwilling to retreat either in their own army or in that of the Tegeans - the Athenians on their side did as follows. Knowing that it was the Spartan temper to say one thing and do another, they remained quiet in their station until the army began to retreat, when they despatched a horseman to see whether the Spartans really meant to set forth, or whether after all they had no intention of moving. The horseman was also to ask Pausanias what he wished the Athenians to do.

55. The herald on his arrival found the Lacedaemonians drawn up in their old position, and their leaders quarrelling with one another. Pausanias and Euryanax had gone on urging Amompharetus not to endanger the lives of his men by staying behind while the others drew off, but without succeeding in persuading him; until at last the dispute had waxed hot between them just at the moment when the Athenian herald arrived. At this point Amompharetus, who was still disputing, took up with both his hands a vast rock, and placed it at the feet of Pausanias, saying - "With this pebble I give my vote not to run away from the strangers." (By "strangers" he meant barbarians.) Pausanias, in reply, called him a fool and a madman, and, turning to the Athenian herald, who had made the inquiries with which he was charged, bade him tell his countrymen how he was occupied, and ask them to approach nearer, and retreat or not according to the movements of the Spartans.

56. So the herald went back to the Athenians; and the Spartans continued to dispute till morning began to dawn upon them. Then Pausanias, who as yet had not moved, gave the signal for retreat - expecting (and rightly, as the event proved) that Amompharetus, when he saw the rest of the Lacedaemonians in motion, would be unwilling to be left behind. No sooner was the signal given, than all the army except the Pitanates began their march, and retreated along the line of the hills; the Tegeans accompanying them. The Athenians likewise set off in good order, but proceeded by a different way from the Lacedaemonians. For while the latter clung to the hilly ground and the skirts of Mount Cithaeron, on account of the fear which they entertained of the enemy's horse, the former betook themselves to the low country and marched through the plain.

57. As for Amompharetus, at first he did not believe that Pausanias would really dare to leave him behind; he therefore remained firm in his resolve to keep his men at their post; when, however, Pausanias and his troops were now some way off, Amompharetus, thinking himself forsaken in good earnest, ordered his band to take their arms, and led them at a walk towards the main army. Now the army was waiting for them at a distance of about ten furlongs, having halted upon the river Moloeis at a place called Argiopius, where stands a temple dedicated to Eleusinian Ceres. They had stopped here, that, in case Amompharetus and his band should refuse to quit the spot where they were drawn up, and should really not stir from it, they might have it in their power to move back and lend them assistance. Amompharetus, however, and his companions rejoined the main body; and at the same time the whole mass of the barbarian cavalry arrived and began to press hard upon them. The horsemen had followed their usual practice and ridden up to the Greek camp, when they discovered that the place where the Greeks had been posted hitherto was deserted. Hereupon they pushed forward without stopping, and, as soon as they overtook the enemy, pressed heavily on them.

58. Mardonius, when he heard that the Greeks had retired under cover of the night, and beheld the place, where they had been stationed, empty, called to him Thorax of Larissa, and his brethren, Eurypylus and Thrasideius, and said:-

"O sons of Aleuas! what will ye say now, when ye see yonder place empty? Why, you, who dwell in their neighbourhood, told me the Lacedaemonians never fled from battle, but were brave beyond all the rest of mankind. Lately, however, you yourselves beheld them change their place in the line; and here, as all may see, they have run away during the night. Verily, when their turn came to fight with those who are of a truth the bravest warriors in all the world, they showed plainly enough that they are men of no worth, who have distinguished themselves among Greeks - men likewise of no worth at all. However, I can readily excuse you, who, knowing nothing of the Persians, praised these men from your acquaintance with certain exploits of theirs; but I marvel all the more at Artabazus, that he should have been afraid of the Lacedaemonians, and have therefore given us so dastardly a counsel, - bidding us, as did, break up our camp, and remove to Thebes, and there allow ourselves to be besieged by the Greeks - advice whereof I shall take care to inform the king. But of this hereafter. Now we must not allow them to escape us, but must pursue after them till we overtake them; and then we must exact vengeance for all the wrongs which have been suffered at their hands by the Persians."

59. When he had so spoken, he crossed the Asopus, and led the Persians forward at a run directly upon the track of the Greeks, whom he believed to be in actual flight. He could not see the Athenians; for, as they had taken the way of the plain, they were hidden from his sight by the hills; he therefore led on his troops against the Lacedaemonians and the Tegeans only. When the commanders of the other divisions of the barbarians saw the Persians pursuing the Greeks so hastily, they all forthwith seized their standards, and hurried after at their best speed in great disorder and disarray. On they went with loud shouts and in a wild rout, thinking to swallow up the runaways.

60. Meanwhile Pausanias had sent a horseman to the Athenians, at the time when the cavalry first fell upon him, with this message:-

"Men of Athens! now that the great struggle has come, which is to decide the freedom or the slavery of Greece, we twain, Lacedaemonians and Athenians, are deserted by all the other allies, who have fled away from us during the past night. Nevertheless, we are resolved what to do - we must endeavour, as best we may, to defend ourselves and to succour one another. Now, had the horse fallen upon you first, we ourselves with the Tegeans (who remain faithful to the Greek cause) would have been bound to render you assistance against them. As, however, the entire body has advanced upon us, 'tis your place to come to our aid, sore pressed as we are by the enemy. Should you yourselves be so straitened that you cannot come, at least send us your archers, and be sure you will earn our gratitude. We acknowledge that throughout this whole war there has been no zeal to be compared to yours - we therefore doubt not that you will do us this service."

61. The Athenians, as soon as they received this message, were anxious to go to the aid of the Spartans, and to help them to the uttermost of their power; but, as they were upon the march, the Greeks on the king's side, whose place in the line had been opposite theirs, fell upon them, and so harassed them by their attacks that it was not possible for them to give the succour they desired. Accordingly the Lacedaemonians, and the Tegeans - whom nothing could induce to quit their side - were left alone to resist the Persians. Including the light-armed, the number of the former was 50,000; while that of the Tegeans was 3000. Now, therefore, as they were about to engage with Mardonius and the troops under him, they made ready to offer sacrifice. The victims, however, for some time were not favourable; and, during the delay, many fell on the Spartan side, and a still greater number were wounded. For the Persians had made a rampart of their wicker shields, and shot from behind them stich clouds of arrows, that the Spartans were sorely distressed. The victims continued unpropitious; till at last Pausanias raised his eyes to the Heraeum of the Plataeans, and calling the goddess to his aid, besought her not to disappoint the hopes of the Greeks.

62. As he offered his prayer, the Tegeans, advancing before the rest, rushed forward against the enemy; and the Lacedaemonians, who had obtained favourable omens the moment that Pausanias prayed, at length, after their long delay, advanced to the attack; while the Persians, on their side, left shooting, and prepared to meet them. And first the combat was at the wicker shields. Afterwards, when these were swept down, a fierce contest took Place by the side of the temple of Ceres, which lasted long, and ended in a hand-to-hand struggle. The barbarians many times seized hold of the Greek spears and brake them; for in boldness and warlike spirit the Persians were not a whit inferior to the Greeks; but they were without bucklers, untrained, and far below the enemy in respect of skill in arms. Sometimes singly, sometimes in bodies of ten, now fewer and now more in number, they dashed upon the Spartan ranks, and so perished.

63. The fight went most against the Greeks, where Mardonius, mounted upon a white horse, and surrounded by the bravest of all the Persians, the thousand picked men, fought in person. So long as Mardonius was alive, this body resisted all attacks, and, while they defended their own lives, struck down no small number of Spartans; but after Mardonius fell, and the troops with him, which were the main strength of the army, perished, the remainder yielded to the Lacedaemonians, and took to flight. Their light clothing, and want of bucklers, were of the greatest hurt to them: for they had to contend against men heavily armed, while they themselves were without any such defence.

64. Then was the warning of the oracle fulfilled; and the vengeance which was due to the Spartans for the slaughter of Leonidas was paid them by Mardonius - then too did Pausanias, the son of Cleombrotus, and grandson of Anaxandridas (I omit to recount his other ancestors, since they are the same with those of Leonidas), win a victory exceeding in glory all those to which our knowledge extends. Mardonius was slain by Aeimnestus, a man famous in Sparta - the same who in the Messenian war, which came after the struggle against the Medes, fought a battle near Stenyclerus with but three hundred men against the whole force of the Messenians, and himself perished, and the three hundred with him.

65. The Persians, as soon as they were put to flight by the Lacedaemonians, ran hastily away, without preserving any order, and took refuge in their own camp, within the wooden defence which they had raised in the Theban territory. It is a marvel to me how it came to pass, that although the battle was fought quite close to the grove of Ceres, yet not a single Persian appears to have died on the sacred soil, nor even to have set foot upon it, while round about the precinct, in the unconsecrated ground, great numbers perished. I imagine - if it is lawful, in matters which concern the gods, to imagine anything - that the goddess herself kept them out, because they had burnt her dwelling at Eleusis. Such, then, was the issue of this battle.

66. Artabazus, the son of Pharnaces, who had disapproved from the first of the king's leaving Mardonius behind him, and had made great endeavours, but all in vain, to dissuade Mardonius from risking a battle, when he found that the latter was bent on acting otherwise than he wished, did as follows. He had a force under his orders which was far from inconsiderable, amounting, as it did, to near forty thousand men. Being well aware, therefore, how the battle was likely to go, as soon as the two armies began to fight, he led his soldiers forward in an orderly array, bidding them one and all proceed at the same pace, and follow him with such celerity as they should observe him to use. Having issued these commands, he pretended to lead them to the battle. But when, advancing before his army, he saw that the Persians were already in flight, instead of keeping the same order, he wheeled his troops suddenly round, and beat a retreat; nor did he even seek shelter within the palisade or behind the walls of Thebes, but hurried on into Phocis, wishing to make his way to the Hellespont with all possible speed. Such accordingly was the course which these Persians took.

67. As for the Greeks upon the king's side, while most of them played the coward purposely, the Boeotians, on the contrary, had a long struggle with the Athenians. Those of the Thebans who were attached to the Medes, displayed especially no little zeal; far from playing the coward, they fought with such fury that three hundred of the best and bravest among them were slain by the Athenians in this passage of arms. But at last they too were routed, and fled away - not, however, in the same direction as the Persians and the crowd of allies, who, having taken no part in the battle, ran off without striking a blow - but to the city of Thebes.

68. To me it shows very clearly how completely the rest of the barbarians were dependent upon the Persian troops, that here they all fled at once, without ever coming to blows with the enemy, merely because they saw the Persians running away. And so it came to pass that the whole army took to flight, except only the horse, both Persian and Boeotian. These did good service to the flying foot-men, by advancing close to the enemy, and separating between the Greeks and their own fugitives.

69. The victors however pressed on, pursuing and slaying the remnant of the king's army.

Meantime, while the flight continued, tidings reached the Greeks who were drawn up round the Heraeum, and so were absent from the battle, that the fight was begun, and that Pausanias was gaining the victory. Hearing this, they rushed forward without any order, the Corinthians taking the upper road across the skirts of Cithaeron and the hills, which led straight to the temple of Ceres; while the Megarians and Phliasians followed the level route through the plain. These last had almost reached the enemy, when the Theban horse espied them, and, observing their disarray, despatched against them the squadron of which Asopodorus, the son of Timander, was captain. Asopodorus charged them with such effect that the left six hundred of their number dead upon the plain, and, pursuing the rest, compelled them to seek shelter in Cithaeron. So these men perished without honour.

70. The Persians, and the multitude with them, who fled to the wooden fortress, were able to ascend into the towers before the Lacedaemonians came up. Thus placed, they proceeded to strengthen the defences as well as they could; and when the Lacedaemonians arrived, a sharp fight took place at the rampart. So long as the Athenians were away, the barbarians kept off their assailants, and had much the best of the combat, since the Lacedaemonians were unskilled in the attack of walled places: but on the arrival of the Athenians, a more violent assault was made, and the wall was for a long time attacked with fury. In the end the valour of the Athenians and their perseverance prevailed - they gained the top of the wall, and, breaking a breach through it, enabled the Greeks to pour in. The first to enter here were the Tegeans, and they it was who plundered the tent of Mardonius; where among other booty the found the manger from which his horses ate, all made of solid brass, and well worth looking at. This manger was given by the Tegeans to the temple of Minerva Alea, while the remainder of their booty was brought into the common stock of the Greeks. As soon as the wall was broken down, the barbarians no longer kept together in any array, nor was there one among them who thought of making further resistance - in good truth, they were all half dead with fright, huddled as so many thousands were into so narrow and confined a space. With such tameness did they submit to be slaughtered by the Greeks, that of the 300,000 men who composed the army - omitting the 40,000 by whom Artabazus was accompanied in his flight - no more than 3000 outlived the battle. Of the Lacedaemonians from Sparta there perished in this combat ninety-one; of the Tegeans, sixteen; of the Athenians, fifty-two.

71. On the side of the barbarians, the greatest courage was manifested, among the foot-soldiers, by the Persians; among the horse, by the Sacae; while Mardonius himself, as a man, bore off the palm from the rest. Among the Greeks, the Athenians and the Tegeans fought well; but the prowess shown by the Lacedaemonians was beyond either. Of this I have but one proof to offer - since all the three nations overthrew the force opposed to them - and that is, that the Lacedaemonians fought and conquered the best troops. The bravest man by far on that day was, in my judgment, Aristodemus - the same who alone escaped from the slaughter of the three hundred at Thermopylae, and who on that account had endured disgrace and reproach: next to him were Posidonius, Philocyon, and Amompharetus the Spartan. The Spartans, however, who took part in the fight, when the question of "who had distinguished himself most," came to be talked over among them, decided - "that Aristodemus, who, on account of the blame which attached to him, had manifestly courted death, and had therefore left his place in the line and behaved like a madman, had done of a truth very notable deeds; but that Posidonius, who, with no such desire to lose his life, had quitted himself no less gallantly, was by so much a braver man than he." Perchance, however, it was envy that made them speak after this sort. Of those whom I have named above as slain in this battle, all, save and except Aristodemus, received public honours: Aristodemus alone had no honours, because he courted death for the reason which I have mentioned.

72. These then were the most distinguished of those who fought at Plataea. As for Callicrates, - the most beautiful man, not among the Spartans only, but in the whole Greek camp, - he was not killed in the battle; for it was while Pausanias was still consulting the victims, that as he sat in his proper place in the line, an arrow struck him on the side. While his comrades advanced to the fight, he was borne out of the ranks, very loath to die, as he showed by the words which he addressed to Arimnestus, one of the Plataeans; - "I grieve," said he, "not because I have to die for my country, but because I have not lifted my arm against the enemy, nor done any deed worthy of me, much as I have desired to achieve something."

73. The Athenian who is said to have distinguished himself the most was Sophanes, the son of Eutychides, of the Deceleian canton. The men of this canton, once upon a time, did a deed, which (as the Athenians themselves confess) has ever since been serviceable to them. When the Tyndaridae, in days of yore, invaded Attica with a mighty army to recover Helen, and, not being able to find out whither she had been carried, desolated the cantons, - at this time, they say, the Deceleians (or Decelus himself, according to some), displeased at the rudeness of Theseus, and fearing that the whole territory would suffer, discovered everything to the enemy, and even showed them the way to Aphidnae, which Titacus, a native of the place, betrayed into their hands. As a reward for this action, Sparta has always, from that time to the present, allowed the Deceleians to be free from all dues, and to have seats of honour at their festivals; and hence too, in the war which took place many years after these events between the Peloponnesians and the Athenians, the Lacedaemonians, while they laid waste all the rest of Attica, spared the lands of the Deceleians.

74. Of this canton was Sophanes, the Athenian, who most distinguished himself in the battle. Two stories are told concerning him: according to the one, he wore an iron anchor, fastened to the belt which secured his breastplate by a brazen chain; and this, when he came near the enemy, he threw out; to the intent that, when they made their charge, it might be impossible for him to be driven from his post: as soon, however, as the enemy fled, his wont was to take up his anchor and join the pursuit. Such, then, is one of the said stories. The other, which is contradictory to the first, relates that Sophanes, instead of having an iron anchor fastened to his breastplate, bore the device of an anchor upon his shield, which he never allowed to rest, but made to run round continually.

75. Another glorious deed was likewise performed by this same Sophanes At the time when the Athenians were laying siege to Egina, he took up the challenge of Eurybates the Argive, a winner of the Pentathlum, and slew him. The fate of Sophanes in after times was the following: he was leader of an Athenian army in conjunction with Leagrus, the son of Glaucon, and in a battle with the Edonians near Datum, about the gold-mines there, he was slain, after displaying uncommon bravery.

76. As soon as the Greeks at Plataea had overthrown the barbarians, a woman came over to them from the enemy. She was one of the concubines of Pharandates, the son of Teaspes, a Persian; and when she heard that the Persians were all slain and that the Greeks had carried the day, forthwith she adorned herself and her maids with many golden ornaments, and with the bravest of the apparel that she had brought with her, and, alighting from her litter, came forward to the Lacedaemonians, ere the work of slaughter was well over. When she saw that all the orders were given by Pausanias, with whose name and country she was well acquainted, as she had oftentimes heard tell of them, she knew who he must be; wherefore she embraced his knees, and said -

"O king of Sparta! save thy suppliant from the slavery that awaits the captive. Already I am beholden to thee for one service - the slaughter of these men, wretches who had no regard either for gods or angels. I am by birth a Coan, the daughter of Hegetoridas, son of Antagoras. The Persian seized me by force in Cos, and kept me against my will."

"Lady," answered Pausanias, "fear nothing: as a suppliant thou art safe - and still more, if thou hast spoken truth, and Hegetoridas of Cos is thy father - for he is bound to me by closer ties of friendship than any other man in those regions."

When he had thus spoken, Pausanias placed the woman in the charge of some of the Ephors who were present, and afterwards sent her to Egina, whither she had a desire to go.

77. About the time of this woman's coming, the Mantineans arrived upon the field, and found that all was over, and that it was too late to take any part in the battle. Greatly distressed hereat, they declared themselves to deserve a fine, as laggarts; after which, learning that a portion of the Medes had fled away under Artabazus, they were anxious to go after them as far as Thessaly. The Lacedaemonians however would not suffer the pursuit; so they returned again to their own land, and sent the leaders of their army into banishment. Soon after the Mantineans, the Eleans likewise arrived, and showed the same sorrow; after which they too returned home, and banished their leaders. But enough concerning these nations.

78. There was a man at Plataea among the troops of the Eginetans, whose name was Lampon; he was the son of Pythias, and a person of the first rank among his countrymen. Now this Lampon went about this same time to Pausanias, and counselled him to do a deed of exceeding wickedness. "Son of Cleombrotus," he said very earnestly, "what thou hast already done is passing great and glorious. By the favour of Heaven thou hast saved Greece, and gained a renown beyond all the Greeks of whom we have any knowledge. Now then so finish thy work, that thine own fame may be increased thereby, and that henceforth barbarians may fear to commit outrages on the Grecians. When Leonidas was slain at Thermopylae, Xerxes and Mardonius commanded that he should be beheaded and crucified. Do thou the like at this time by Mardonius, and thou wilt have glory in Sparta, and likewise through the whole of Greece. For, by hanging him upon a cross, thou wilt avenge Leonidas, who was thy father's brother."

79. Thus spake Lampon, thinking to please Pausanias; but Pausanias answered him - "My Eginetan friend, for thy foresight and thy friendliness I am much beholden to thee: but the counsel which thou hast offered is not good. First hast thou lifted me up to the skies, by thy praise of my country and my achievement; and then thou hast cast me down to the ground, by bidding me maltreat the dead, and saying that thus I shall raise myself in men's esteem. Such doings befit barbarians rather than Greeks; and even in barbarians we detest them. On such terms then I could not wish to please the Eginetans, nor those who think as they think enough for me to gain the approval of my own countrymen, by righteous deeds as well as by righteous words. Leonidas, whom thou wouldst have me avenge, is, I maintain, abundantly avenged already. Surely the countless lives here taken are enough to avenge not him only, but all those who fell at Thermopylae. Come not thou before me again with such a speech, nor with such counsel; and thank my forbearance that thou art not now punished." Then Lampon, having received this answer, departed, and went his way.

80. After this Pausanias caused proclamation to be made, that no one should lay hands on the booty, but that the Helots should collect it and bring it all to one place. So the Helots went and spread themselves through the camp, wherein were found many tents richly adorned with furniture of gold and silver, many couches covered with plates of the same, and many golden bowls, goblets, and other drinking-vessels. On the carriages were bags containing silver and golden kettles; and the bodies of the slain furnished bracelets and chains, and scymitars with golden ornaments - not to mention embroidered apparel, of which no one made any account. The Helots at this time stole many things of much value, which they sold in after times to the Eginetans; however, they brought in likewise no small quantity, chiefly such things as it was not possible for them to hide. And this was the beginning of the great wealth of the Eginetans, who bought the gold of the Helots as if it had been mere brass.

81. When all the booty had been brought together, a tenth of the whole was set apart for the Delphian god; and hence was made the golden tripod which stands on the bronze serpent with the three heads, quite close to the altar. Portions were also set apart for the gods of Olympia, and of the Isthmus; from which were made, in the one case, a bronze Jupiter ten cubits high; and in the other, a bronze Neptune of seven cubits. After this, the rest of the spoil was divided among the soldiers, each of whom received less or more according to his deserts; and in this way was a distribution made of the Persian concubines, of the gold, the silver, the beasts of burthen, and all the other valuables. What special gifts were presented to those who had most distinguished themselves in the battle, I do not find mentioned by any one; but I should suppose that they must have had some gifts beyond the others. As for Pausanias, the portion which was set apart for him consisted of ten specimens of each kind of thing - women, horses, talents, camels, or whatever else there was in the spoil.

82. It is said that the following circumstance happened likewise at this time. Xerxes, when he fled away out of Greece, left his war-tent with Mardonius: when Pausanias, therefore, saw the tent with its adornments of gold and silver, and its hangings of divers colours, he gave commandment to the bakers and the cooks to make him ready a banquet in such fashion as was their wont for Mardonius. Then they made ready as they were bidden; and Pausanius, beholding the couches of gold and silver daintily decked out with their rich covertures, and the tables of gold and silver laid, and the feast itself prepared with all magnificence, was astonished at the good things which were set before him, and, being in a pleasant mood, gave commandment to his own followers to make ready a Spartan supper. When the suppers were both served, and it was apparent how vast a difference lay between the two, Pausanias laughed, and sent his servants to call to him the Greek generals. On their coming, he pointed to the two boards, and said:-

"I sent for you, O Greeks, to show you the folly of this Median captain, who, when he enjoyed such fare as this, must needs come here to rob us of our penury."

Such, it is said, were the words of Pausanias to the Grecian generals.

83. During many years afterwards, the Plataeans used often to find upon the field of battle concealed treasures of gold, and silver, and other valuables. More recently they likewise made discovery of the following: the flesh having all fallen away from the bodies of the dead, and their bones having been gathered together into one place, the Plataeans found a skull without any seam, made entirely of a single bone; likewise a jaw, both the upper bone and the under, wherein all the teeth, front and back, were joined together and made of one bone; also, the skeleton of a man not less than five cubits in height.

84. The body of Mardonius disappeared the day after the battle; but who it was that stole it away I cannot say with certainty. I have heard tell of a number of persons, and those too of many different nations, who are said to have given him burial; and I know that many have received large sums on this score from Artontes the son of Mardonius: but I cannot discover with any certainty which of them it was who really took the body away, and buried it. Among others, Dionysophanes, an Ephesian, is rumoured to have been the actual person.

85. The Greeks, after sharing the booty upon the field of Plataea, proceeded to bury their own dead, each nation apart from the rest. The Lacedaemonians made three graves; in one they buried their youths, among whom were Posidonius, Amompharetus, Philocyon, and Callicrates; - in another, the rest of the Spartans; and in the third, the Helots. Such was their mode of burial. The Tegeans buried all their dead in a single grave; as likewise did the Athenians theirs, and the Megarians and Phliasians those who were slain by the horse. These graves, then, had bodies buried in them: as for the other tombs which are to be seen at Plataea, they were raised, as I understand, by the Greeks whose troops took no part in the battle; and who, being ashamed of themselves, erected empty barrows upon the field, to obtain credit with those who should come after them. Among others, the Eginetans have a grave there, which goes by their name; but which, as I learn, was made ten years later by Cleades, the son of Autodicus, a Plataean, at the request of the Eginetans, whose. agent he was.

86. After the Greeks had buried their dead at Plataea,' they presently held a council, whereat it was resolved to make war upon Thebes, and to require that those who had joined the Medes should be delivered into their hands. Two men, who had been the chief leaders on the occasion, were especially named - to wit, Timagenidas and Attaginus. If the Thebans should refuse to give these men up, it was determined to lay siege to their city, and never stir from before it till it should surrender. After this resolve, the army marched upon Thebes; and having demanded the men, and been refused, began the siege, laying waste the country all around, and making assaults upon the wall in divers places.

87. When twenty days were gone by, and the violence of the Greeks did not slacken, Timagenidas thus bespake his countrymen -

"Ye men of Thebes, since the Greeks have so decreed, that they will never desist from the siege till either they take Thebes or we are delivered to them, we would not that the land of Boeotia should suffer any longer on our behalf. If it be money that they in truth desire, and their demand of us be no more than a pretext, let money from the treasury of the state be given them; for the state, and not we alone, embraced the cause of the Medes. If, however, they really want our persons, and on that account press this siege, we are ready to be delivered to them and to stand our trial."

The Thebans thought this offer very right and seasonable; wherefore, they despatched a herald without any delay to Pausanias, and told him they were willing to deliver up the men.

88. As soon as an agreement had been concluded upon these terms, Attaginus made his escape from the city; his sons, however, were surrendered in his place; but Pausanias refused to hold them guilty, since children (he said) could have had part in such an offence. The rest of those whom the Thebans gave up had expected to obtain a trial, and in that case their trust was to escape by means of bribery; but Pausanias, afraid of this, dismissed at once the whole army of allies, and took the men with him to Corinth, where he slew them all. Such were the events which happened at Plataea and at Thebes.

89. Artabazus, the son of Pharnaces, who fled away from Plataea, was soon far sped on his journey. When he reached Thessaly, the inhabitants received him hospitably, and made inquiries of him concerning the rest of the army, since they were still altogether ignorant of what had taken place at Plataea: whereupon the Persian, knowing well that, if he told them the truth, he would run great risk of perishing himself, together with his whole army - for if the facts were once blazoned abroad, all who learnt them would be sure to fall upon him - the Persian, I say, considering this, as he had before kept all secret from the Phocians, so now answered the Thessalians after the following fashion:-

"I myself, Thessalians, am hastening, as ye see, into Thrace; and I am fain to use all possible despatch, as I am sent with this force on special business from the main army. Mardonius and his host are close behind me, and may be looked for shortly. When he comes, receive him as ye have received me, and show him every kindness. Be sure ye will never hereafter regret it, if ye so do."

With these words he took his departure, and marched his troops at their best speed through Thessaly and Macedon straight upon Thrace, following the inland route, which was the shortest, and, in good truth, using all possible dispatch. He himself succeeded in reaching Byzantium; but a great part of his army perished upon the road - many being cut to pieces by the Thracians, and others dying from hunger and excess of toil. From Byzantium Artabazus set sail, and crossed the strait; returning into Asia in the manner which has been here described.

90. On the same day that the blow was struck at Plataea, another defeat befell the Persians at Mycale in Ionia. While the Greek fleet under Leotychides the Lacedaemonian was still lying inactive at Delos, there arrived at that place an embassy from Samos, consisting of three men, Lampon the son of Thrasycles, Athenagoras the son of Archestratidas, and Hegesistratus the son of Aristagoras. The Samians had sent them secretly, concealing their departure both from the Persians and from their own tyrant Theomestor, the son of Androdamas, whom the Persians had made ruler of Samos. When the ambassadors came before the Greek captains Hegesistratus took the word, and urged them with many and various arguments, saying, "that the Ionians only needed to see them arrive in order to revolt from the Persians; and that the Persians would never abide their coming; or if they did, 'twould be to offer them the finest booty that they could anywhere expect to gain;" while at the same time he made appeal to the gods of their common worship, and besought them to deliver from bondage a Grecian race, and withal to drive back the barbarians. "This," he said, "might very easily be done, for the Persian ships were bad sailers, and far from a match for theirs;" adding, moreover, "that if there was any suspicion lest the Samians intended to deal treacherously, they were themselves ready to become hostages, and to return on board the ships of their allies to Asia."

91. When the Samian stranger continued importunately beseeching him, Leotychides, either because he wanted an omen, or by a mere chance, as God guided him, asked the man - "Samian stranger! prithee, tell me thy name?" "Hegesistratus (army-leader)," answered the other, and might have said more, but Leotychides stopped him by exclaiming - "I accept, O Samian! the omen which thy name affords. Only, before thou goest back, swear to us, thyself and thy brother-envoys, that the Samians will indeed be our warm, friends and allies."

92. No sooner had he thus spoken than he proceeded to hurry forward the business. The Samians pledged their faith upon the spot; and oaths of alliance were exchanged between them and the Greeks. This done, two of the ambassadors forthwith sailed away; as for Hegesistratus, Leotychides kept him to accompany his own fleet, for he considered his name to be a good omen. The Greeks abode where they were that day, and on the morrow sacrificed, and found the victims favourable. Their soothsayer was Deiphonus, the son of Evenius, a man of Apollonia - I mean the Apollonia which lies upon the Ionian Gulf.

93. A strange thing happened to this man's father, Evenius. The Apolloniats have a flock of sheep sacred to the sun. During the daytime these sheep graze along the banks of the river which flows from Mount Lacmon through their territory and empties itself into the sea by the port of Oricus; while at night they are guarded by the richest and noblest of the citizens, who are chosen to serve the office, and who keep the watch each for one year. Now the Apolloniats set great store by these sheep, on account of an oracle which they received concerning them. The place where they are folded at night is a cavern, a long way from the town. Here it happened that Evenius, when he was chosen to keep the watch, by some accident fell asleep upon his guard; and while he slept, the cave was entered by wolves, which destroyed some sixty of the flock under his care. Evenius, when he woke and found what had occurred, kept silence about it and told no one; for he thought to buy other sheep and put them in the place of the slain. But the matter came to the ears of the Apolloniats, who forthwith brought Evenius to trial, and condemned him to lose his eyes, because he had gone to sleep upon his post. Now when Evenius was blinded, straightway the sheep had no young, and the land ceased to bear its wonted harvests. Then the Apolloniats sent to Dodona, and to Delphi, and asked the prophets, what had caused the woes which so afflicted them. The answer which they received was this - "The woes were come for Evenius, the guardian of the sacred sheep, whom the Apolloniats had wrongfully deprived of sight. They (the gods) had themselves sent the wolves; nor would they ever cease to exact vengeance for Evenius, till the Apolloniats made him whatever atonement he liked to ask. When this was paid, they would likewise give him a gift, which would make many men call him blessed."

94. Such was the tenor of the prophecies. The Apolloniats kept them close, but charged some of their citizens to go and make terms with Evenius; and these men managed the business for them in the way which I will now describe. They found Evenius upon a bench, and, approaching him, they sat down by his side, and began to talk: at first they spoke of quite other matters, but in the end they mentioned his misfortune, and offered him their condolence. Having thus beguiled him, at last they put the question - "What atonement would he desire, if the Apolloniats were willing to make him satisfaction for the wrong which they had done to him?" Hereupon Evenius, who had not heard of the oracle, made answer - "If I were given the lands of this man and that -" (here he named the two men whom he knew to have the finest farms in Apollonia), "and likewise the house of this other" - (and here he mentioned the house which he knew to be the handsomest in the town), "I would, when master of these, be quite content, and my wrath would cease altogether." As soon as Evenius had thus spoken, the men who sat by him rejoined - "Evenius, the Apolloniats give thee the atonement which thou hast desired, according to the bidding of the oracles." Then Evenius understood the whole matter, and was enraged that they had deceived him so; but the Apolloniats bought the farms from their owners, and gave Evenius what he had chosen. After this was done, straightway Evenius had the gift of prophecy, insomuch that he became a famous man in Greece.

95. Deiphonus, the son of this Evenius, had accompanied the Corinthians, and was soothsayer, as I said before, to the Greek armament. One account, however, which I have heard, declares that he was not really the son of this man, but only took the name, and then went about Greece and let out his services for hire.

96. The Greeks, as soon as the victims were favourable, put to sea, and sailed across from Delos to Samos. Arriving off Calami, a place upon the Samian coast, they brought the fleet to an anchor near the temple of Juno which stands there, and prepared to engage the Persians by sea. These latter, however, no sooner heard of the approach of the Greeks, than, dismissing the Phoenician ships, they sailed away with the remainder to the mainland. For it had been resolved in council not to risk a battle, since the Persian fleet was thought to be no match for that of the enemy. They fled, therefore, to the main, to be under the protection of their land army, which now lay at Mycale, and consisted of the troops left behind by Xerxes to keep guard over Ionia. This was an army of sixty thousand men, under the command of Tigranes, a Persian of more than common beauty and stature. The captains resolved therefore to betake themselves to these troops for defence, to drag their ships ashore, and to build a rampart around them, which might at once protect the fleet, and serve likewise as a place of refuge for themselves.

97. Having so resolved, the commanders put out to sea; and passing the temple of the Eumenides, arrived at Gaeson and Scolopoeis, which are in the territory of Mycale. Here is a temple of Eleusinian Ceres, built by Philistus the son of Pasicles who came to Asia with Neileus the son of Codrus, what time he founded Miletus. At this place they drew the ships up on the beach, and surrounded them with a rampart made of stones and trunks of trees, cutting down for this purpose all the fruit-trees which grew near, and defending the barrier by means of stakes firmly planted in the ground. Here they were prepared either to win a battle, or undergo a siege - their thoughts embracing both chances.

98. The Greeks, when they understood that the barbarians had fled to the mainland, were sorely vexed at their escape: nor could they determine at first what they should do, whether they should return home, or proceed to the Hellespont. In the end, however, they resolved to do neither, but to make sail for the continent. So they made themselves ready for a sea-fight by the preparation of boarding-bridges, and what else was necessary; provided with which they sailed to Mycale. Now when they came to the place where the camp was, they found no one venture out to meet them, but observed the ships all dragged ashore within the barrier, and a strong land-force drawn up in battle array upon the beach; Leotychides therefore sailed along the shore in his ship, keeping as close hauled to the land as possible, and by the voice of a herald thus addressed the Ionians:-

"Men of Ionia - ye who can hear me speak - do ye take heed to what I say; for the Persians will not understand a word that I utter. When we join battle with them, before aught else, remember Freedom - and next, recollect our watchword, which is Hebe. If there be any who hear me not, let those who hear report my words to the others."

In all this Leotychides had the very same design which Themistocles entertained at Artemisium. Either the barbarians would not know what he had said, and the Ionians would be persuaded to revolt from them; or if his words were reported to the former, they would mistrust their Greek soldiers.

99. After Leotychides had made this address, the Greeks brought their ships to the land, and, having disembarked, arrayed themselves for the battle. When the Persians saw them marshalling their array, and bethought themselves of the advice which had been offered to the Ionians, their first act was to disarm the Samians, whom they suspected of complicity with the enemy. For it had happened lately that a number of the Athenians who lingered in Attica, having been made prisoners by the troops of Xerxes, were brought to Asia on board the barbarian fleet; and these men had been ransomed, one and all, by the Samians, who sent them back to Athens, well furnished with provisions for the way. On this account, as much as on any other, the Samians were suspected, as men who had paid the ransom of five hundred of the king's enemies. After disarming them, the Persians next despatched the Milesians to guard the paths which lead up into the heights of Mycale, because (they said) the Milesians were well acquainted with that region: their true object, however, was to remove them to a distance from the camp. In this way the Persians sought to secure themselves against such of the Ionians as they thought likely, if occasion offered, to make rebellion. They then joined shield to shield, and so made themselves a breastwork against the enemy.

100. The Greeks now, having finished their preparations, began to move towards the barbarians; when, lo! as they advanced, a rumour flew through the host from one end to the other - that the Greeks had fought and conquered the army of Mardonius in Boeotia. At the same time a herald's wand was observed lying upon the beach. Many things prove to me that the gods take part in the affairs of man. How else, when the battles of Mycale and Plataea were about to happen on the self same day, should such a rumour have reached the Greeks in that region, greatly cheering the whole army, and making them more eager than before to risk their lives.

101. A strange coincidence too it was, that both the battles should have been fought near a precinct of Eleusinian Ceres. The fight at Plataea took place, as I said before, quite close to one of Ceres' temples; and now the battle at Mycale was to be fought hard by another. Rightly, too, did the rumour run, that the Greeks with Pausanias had gained their victory; for the fight at Plataea fell early in the day, whereas that at Mycale was towards evening. That the two battles were really fought on the same day of the same month became apparent when inquiries were made a short time afterwards. Before the rumour reached them, the Greeks were full of fear, not so much on their own account, as for their countrymen, and for Greece herself, lest she should be worsted in her struggle with Mardonius. But when the voice fell on them, their fear vanished, and they charged more vigorously and at a quicker pace. So the Greeks and the barbarians rushed with like eagerness to the fray; for the Hellespont and the Islands formed the prize for which they were about to fight.

102. The Athenians, and the force drawn up with them, who formed one half of the army, marched along the shore, where the country was low and level; but the way for the Lacedaemonians and the troops with them, lay across hills and a torrent-course. Hence, while the Lacedaemonians were effecting their their passage round, the Athenians on the other wing had already closed with the enemy. So long as the wicker bucklers of the Persians continued standing, they made a stout defence, and had not even the worst of the battle; but when the Athenians, and the allies with them, wishing to make the victory their own, and not share it with the Lacedaemonians, cheered each other on with shouts, and attacked them with the utmost fierceness, then at last the face of things became changed. For, bursting through the line of shields, and rushing forwards in a body, the Greeks fell upon the Persians; who, though they bore the charge and for a long time maintained their ground, yet at length took refuge in their intrenchment. Here the Athenians themselves, together with those who followed them in the line of battle, the Corinthians, the Sicyonians, and the Troezenians, pressed so closely on the steps of their flying foes, that they entered along with them into the fortress. And now, when even their fortress was taken, the barbarians no longer offered resistance, but fled hastily away, all save only the Persians. They still continued to fight in knots of a few men against the Greeks, who kept pouring into the intrenchment. And here, while two of the Persian commanders fled, two fell upon the field: Artayntes and Ithamitres, who were leaders of the fleet, escaped; Mardontes, and the commander of the land force, Tigranes, died fighting.

103. The Persians still held out, when the Lacedaemonians, and their part of the army, reached the camp, and joined in the remainder of the battle. The number of Greeks who fell in the struggle here was not small; the Sicyonians especially lost many, and, among the rest, Perilaus their general.

The Samians, who served with the Medes, and who, although disarmed, still remained in the camp, seeing from the very beginning of the fight that the victory was doubtful, did all that lay in their power to render help to the Greeks. And the other Ionians likewise, beholding their example, revolted and attacked the Persians.

104. As for the Milesians, who had been ordered, for the better security of the Persians, to guard the mountain-paths, - that in case any accident befell them such as had now happened, they might not lack guides to conduct them into the high tracts of Mycale, - and who had also been removed to hinder them from making an outbreak in the Persian camp; they, instead of obeying their orders, broke them in every respect. For they guided the flying Persians by wrong roads, which brought them into the presence of the enemy; and at last they set upon them with their own hands, and showed themselves the hottest of their adversaries. Ionia, therefore, on this day revolted a second time from the Persians.

105. In this battle the Greeks who behaved with the greatest bravery were the Athenians; and among them the palm was borne off by Hermolycus, the son of Euthynus, a man accomplished in the Pancratium. This Hermolycus was afterwards slain in the war between the Athenians and Carystians. He fell in the fight near Cyrnus in the Carystian territory, and was buried in the neighbourhood of Geraestus. After the Athenians, the most distinguished on the Greek side were the Corinthians, the Troezenians, and the Sicyonians.

106. The Greeks, when they had slaughtered the greater portion of the barbarians, either in the battle or in the rout, set fire to their ships and burnt them, together with the bulwark which had been raised for their defence, first however removing therefrom all the booty, and carrying it down to the beach. Besides other plunder, they found here many caskets of money. When they had burnt the rampart and the vessels, the Greeks sailed away to Samos, and there took counsel together concerning the Ionians, whom they thought of removing out of Asia. Ionia they proposed to abandon to the barbarians; and their doubt was, in what part of their own possessions in Greece they should settle its inhabitants. For it seemed to them a thing impossible that they should be ever on the watch to guard and protect Ionia; and yet otherwise there could be no hope that the Ionians would escape the vengeance of the Persians. Hereupon the Peloponnesian leaders proposed that the seaport towns of such Greeks as had sided with the Medes should be taken away from them, and made over to the Ionians. The Athenians, on the other hand, were very unwilling that any removal at all should take place, and disliked the Peloponnesians holding councils concerning their colonists. So, as they set themselves against the change, the Peloponnesians yielded with a good will. Hereupon the Samians, Chians, Lesbians, and other islanders, who had helped the Greeks at this time, were received into the league of the allies; and took the oaths, binding themselves to be faithful, and not desert the common cause. Then the Greeks sailed away to the Hellespont, where they meant to break down the bridges, which they supposed to be still extended across the strait.

107. The barbarians who escaped from the battle - a scanty remnant - took refuge in the heights of Mycale, whence they made good their retreat to Sardis. During the march, Masistes, the son of Darius, who had been present at the disaster, had words with Artayntes, the general, on whom he showered many reproaches. He called him, among other things, "worse than a woman," for the way in which he had exercised his command, and said there was no punishment which he did not deserve to suffer for doing the king's house such grievous hurt. Now with the Persians there is no greater insult than to call a man "worse than a woman." So when Artayntes had borne the reproaches for some while, at last he fell in a rage, and drew his scymitar upon Masistes, being fain to kill him. But a certain Halicarnassian, Xenagoras by name, the son of Praxilaus, who stood behind Artayntes at the time, seeing him in the act of rushing forward, seized him suddenly round the waist, and, lifting him from his feet, dashed him down upon the ground; which gave time for the spearmen who guarded Masistes to come to his aid. By his conduct here Xenagoras gained the favour, not of Masistes only, but likewise of Xerxes himself, whose brother he had preserved from death; and the king rewarded his action by setting him over the whole land of Cilicia. Except this, nothing happened upon the road; and the men continued their march and came all safe to Sardis. At Sardis they found the king, who had been there ever since he lost the sea-fight and fled from Athens to Asia.

108. During the time that Xerxes abode at this place, he fell in love with the wife of Masistes, who was likewise staying in the city. He therefore sent her messages, but failed to win her consent; and he could not dare to use violence, out of regard to Masistes, his brother. This the woman knew well enough, and hence it was that she had the boldness to resist him. So Xerxes, finding no other way open, devised a marriage between his own son Darius and a daughter of this woman and Masistes - thinking that he might better obtain his ends if he effected this union. Accordingly he betrothed these two persons to one another, and, after the usual ceremonies were completed, took his departure for Susa. When he was come there, and had received the woman into his palace as his son's bride, a change came over him, and losing all love for the wife of Masistes, he conceived a passion for his son's bride, Masistes' daughter. And Artaynta - for so was she called - very soon returned his love.

109. After a while the thing was discovered in the way which I will now relate. Amestris, the wife of Xerxes, had woven with her own hands a long robe, of many colours, and very curious, which she presented to her husband as a gift. Xerxes, who was greatly pleased with it, forthwith put it on; and went in it to visit Artaynta, who happened likewise on this day to please him greatly. He therefore bade her ask him whatever boon she liked, and promised that, whatever it was, he would assuredly grant her request. Then Artaynta, who was doomed to suffer calamity together with her whole house, said to him - "Wilt thou indeed give me whatever I like to ask?" So the king, suspecting nothing less than that her choice would fall where it did, pledged his word, and swore to her. She then, as soon as she heard his oath, asked boldly for the robe. Hereupon Xerxes tried all possible means to avoid the gift; not that he grudged to give it, but because he dreaded Amestris, who already suspected, and would now, he feared, detect his love. So he offered her cities instead, and heaps of gold, and an army which should obey no other leader. (The last of these is a thoroughly Persian gift.) But, as nothing could prevail on Artaynta to change her mind, at the last he gave her the robe. Then Artaynta was very greatly rejoiced, and she often wore the garment and was proud of it. And so it came to the ears of Amestris that the robe had been given to her.

110. Now when Amestris learnt the whole matter, she felt no anger against Artaynta; but, looking upon her mother, the wife of Masistes, as the cause of all the mischief, she determined to compass her death. She waited, therefore, till her husband gave the great royal banquet, a feast which takes place once every year, in celebration of the king's birthday - "Tykta" the feast is called in the Persian tongue, which in our language may be rendered "perfect" - and this is the only day in all the year on which the king soaps his head, and distributes gifts to the Persians. Amestris waited, accordingly, for this day, and then made request of Xerxes, that he would please to give her, as her present, the wife of Masistes. But he refused; for it seemed to him shocking and monstrous to give into the power of another a woman who was not only his brother's wife, but was likewise wholly guiltless of what had happened - the more especially as he knew well enough with what intent Amestris had preferred her request.

111. At length, however, wearied by her importunity, and constrained moreover by the law of the feast, which required that no one who asked a boon that day at the king's board should be denied his request, he yielded, but with a very ill will, and gave the woman into her power. Having so done, and told Amestris she might deal with her as she chose, the king called his brother into his presence, and said -

"Masistes, thou art my brother, the son of my father Darius; and, what is more, thou art a good man. I pray thee, live no longer with the wife whom thou now hast. Behold, I will give thee instead my own daughter in marriage; take her to live with thee. But part first with the wife thou now hast - I like not that thou keep to her."

To this Masistes, greatly astonished, answered -

"My lord and master, how strange a speech hast thou uttered! Thou biddest me put away my wife, who has borne me three goodly youths, and daughters besides, whereof thou hast taken one and espoused her to a son of thine own - thou biddest me put away this wife, notwithstanding that she pleases me greatly, and marry a daughter of thine! In truth, O king! that I am accounted worthy to wed thy daughter, is an honour which I mightily esteem; but yet to do as thou sayest am I in no wise willing. I pray thee, use not force to compel me to yield to thy prayer. Be sure thy daughter will find a husband to the full as worthy as myself. Suffer me then to live on with my own wife."

Thus did Masistes answer; and Xerxes, in wrath, replied - "I will tell thee, Masistes, what thou hast gained by these words. I will not give thee my daughter; nor shalt thou live any longer with thy own wife. So mayest thou learn, in time to come, to take what is offered thee." Masistes, when he heard this, withdrew, only saying - "Master thou hast not yet taken my life."

112. While these things were passing between Xerxes and his brother Masistes, Amestris sent for the spearmen of the royal bodyguard, and caused the wife of Masistes to be mutilated in a horrible fashion. Her two breasts, her nose, ears, and lips were cut off and thrown to the dogs; her tongue was torn out by the roots, and thus disfigured she was sent back to her home.

113. Masistes, who knew nothing of what had happened, but was fearful that some calamity had befallen him, ran hastily to his house. There, finding his wife so savagely used, he forthwith took counsel with his sons, and, accompanied by them and certain others also, set forth on his way to Bactria, intending to stir up revolt in that province, and hoping to do great hurt to Xerxes: all which, I believe, he would have accomplished, if he had once reached the Bactrian and Sacan people; for he was greatly beloved by them both, and was moreover satrap of Bactria. But Xerxes, hearing of his designs, sent an armed force upon his track, and slew him while he was still upon the road, with his sons and his whole army. Such is the tale of King Xerxes' love and of the death of his brother Masistes.

114. Meanwhile the Greeks, who had left Mycale, and sailed for the Hellespont, were forced by contrary winds to anchor near Lectum; from which place they afterwards sailed on to Abydos. On arriving here, they discovered that the bridges, which they had thought to find standing, and which had been the chief cause of their proceeding to the Hellespont, were already broken up and destroyed. Upon this discovery, Leotychides, and the Peloponnesians under him, were anxious to sail back to Greece; but the Athenians, with Xanthippus their captain, thought good to remain, and resolved to make an attempt upon the Chersonese. So, while the Peloponnesians sailed away to their homes, the Athenians crossed over from Abydos to the Chersonese, and there laid siege to Sestos.

115. Now, as Sestos was the strongest fortress in all that region, the rumour had no sooner gone forth that the Greeks were arrived at the Hellespont, than great numbers flocked thither from all the towns in the neighbourhood. Among the rest there came a certain Oeobazus, a Persian, from the city of Cardia, where he had laid up the shore-cables which had been used in the construction of the bridges. The town was guarded by its own Aeolian inhabitants, but contained also some Persians, and a great multitude of their allies.

116. The whole district was under the rule of Artayctes, one of the king's satraps; who was a Persian, but a wicked and cruel man. At the time when Xerxes was marching against Athens, he had craftily possessed himself of the treasures belonging to Protesilaus the son of Iphiclus, which were at Elaesus in the Chersonese. For at this place is the tomb of Protesilaus, surrounded by a sacred precinct; and here there was great store of wealth, vases of gold and silver, works in brass, garments, and other offerings, all which Artayctes made his prey, having got the king's consent by thus cunningly addressing him -

"Master, there is in this region the house of a Greek, who, when he attacked thy territory, met his due reward, and perished. Give me his house, I pray thee, that hereafter men may fear to carry arms against thy land."

By these words he easily persuaded Xerxes to give him the man's house; for there was no suspicion of his design in the king's mind. And he could say in a certain sense that Protesilaus had borne arms against the land of the king; because the Persians consider all Asia to belong to them, and to their king for the time being. So when Xerxes allowed his request, he brought all the treasures from Elaesus to Sestos, and made the sacred land into cornfields and pasture land; nay, more, whenever he paid a visit to Elaesus, he polluted the shrine itself by vile uses. It was this Artayctes who was now besieged by the Athenians - and he was but ill prepared for defence; since the Greeks had fallen upon him quite unawares, nor had he in the least expected their coming.

117. When it was now late in the autumn, and the siege still continued, the Athenians began to murmur that they were kept abroad so long; and, seeing that they were not able to take the place, besought their captains to lead them back to their own country. But the captains refused to move, till either the city had fallen, or the Athenian people ordered them to return home. So the soldiers patiently bore up against their sufferings.

118. Meanwhile those within the walls were reduced to the last straits, and forced even to boil the very thongs of their beds for food. At last, when these too failed them, Artayctes and Oeobazus, with the native Persians, fled away from the place by night, having let themselves down from the wall at the back of the town, where the blockading force was scantiest. As soon as day dawned, they of the Chersonese made signals to the Greeks from the walls, and let them know what had happened, at the same time throwing open the gates of their city. Hereupon, while some of the Greeks entered the town, others, and those the more numerous body, set out in pursuit of the enemy.

119. Oeobazus fled into Thrace; but there the Apsinthian Thracians seized him, and offered him, after their wonted fashion, to Pleistorus, one of the gods of their country. His companions they likewise put to death, but in a different manner. As for Artayctes, and the troops with him, who had been the last to leave the town, they were overtaken by the Greeks, not far from Aegospotami, and defended themselves stoutly for a time, but were at last either killed or taken prisoners. Those whom they made prisoners the Greeks bound with chains, and brought with them to Sestos. Artayctes and his son were among the number.

120. Now the Chersonesites relate that the following prodigy befell one of the Greeks who guarded the captives. He was broiling upon a fire some salted fish, when of a sudden they began to leap and quiver, as if they had been only just caught. Hereat, the rest of the guards hurried round to look, and were greatly amazed at the sight. Artayctes, however, beholding the prodigy, called the man to him, and said -

"Fear not, Athenian stranger, because of this marvel. It has not appeared on thy account, but on mine. Protesilaus of Elaeus has sent it to show me, that albeit he is dead and embalmed with salt, he has power from the gods to chastise his injurer. Now then I would fain acquit my debt to him thus. For the riches which I took from his temple, I will fix my fine at one hundred talents - while for myself and this boy of mine, I will give the Athenians two hundred talents, on condition that they will spare our lives."

Such were the promises of Artayctes; but they failed to persuade Xanthippus. For the men of Elaeus, who wished to avenge Protesilaus, entreated that he might be put to death; and Xanthippus himself was of the same mind. So they led Artayctes to the tongue of land where the bridges of Xerxes had been fixed - or, according to others, to the knoll above the town of Madytus; and, having nailed him to a board, they left him hanging thereupon. As for the son of Artayctes, him they stoned to death before his eyes.

121. This done, they sailed back to Greece, carrying with them, besides other treasures, the shore cables from the bridges of Xerxes, which they wished to dedicate in their temples. And this was all that took place that year.

122. It was the grandfather of the Artayctes, one Artembares by name, who suggested to the Persians a proposal which they readily embraced, and thus urged upon Cyrus:- "Since Jove," they said, "has overthrown Astyages, and given the rule to the Persians, and to thee chiefly, O Cyrus! come now, let us quit this land wherein we dwell - for it is a scant land and a rugged - and let us choose ourselves some other better country. Many such lie around us, some nearer, some further off: if we take one of these, men will admire us far more than they do now. Who that had the power would not so act? And when shall we have a fairer time than now, when we are lords of so many nations, and rule all Asia?" Then Cyrus, who did not greatly esteem the counsel, told them, - "they might do so, if they liked - but he warned them not to expect in that case to continue rulers, but to prepare for being ruled by others - soft countries gave birth to soft men - there was no region which produced very delightful fruits, and at the same time men of a warlike spirit." So the Persians departed with altered minds, confessing that Cyrus was wiser than they; and chose rather to dwell in a churlish land, and exercise lordship, than to cultivate plains, and be the slaves of others.