Συγγραφέας:Άννων

Από Βικιθήκη
(Ανακατεύθυνση από Άννων)
Συγγραφείς: Άννων ο Καρχηδόνιος
(μεταξύ 633 και 530 π.Χ.)
Σώζεται μόνο ένα έργο σε ελληνική μετάφραση, το οποίο αποδίδεται στον Άννωνα.

Σε έναν βυζαντινό κώδικα που σώζεται στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης ,τον Palatinus Graecus 398 (9ου ή 10ου αι., τώρα Heidelbergensis 398) ολόκληρο το φύλλο 55 και η δεξιά σελίδα του 56 καταλαμβάνονται από ένα σύντομο κείμενο που επιγράφεται Ἅννωνος Καρχηδονίων βασιλέως περίπλους τῶν ὑπὲρ τὰς Ἡρακλέους Στήλας Λιβυκῶν τῆς γῆς μέρων.

Αναφέρεται και ένα αντίγραφο του 14ου αιώνα, στον λεγόμενο Codex Vatopedinus 655, που σώζεται σε δύο τμήματα, που το ένα φυλάσσεται στην Βιβλιοθήκη του Βρεττανικού Μουσείου και το άλλο στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι.

Ο Περίπλους τυπώθηκε στην Βασιλεία, από τον Sigmund Gelenius,το 1533. Πρώτη κριτική έκδοση από τον Κάρολο Μίλλερ (Geographi Graeci Minores, πρώτος τόμος, Παρίσι 1855,ανατύπωση Hildesheim 1965) και τελευταία to 1979 (Jerker Blomquist, The date and origin of the Greek version of Hanno’s Periplus, Lund)