Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συγγραφέας:Ξενοφάνης

Από Βικιθήκη
Συγγραφείς: Ξενοφάνης
(570 – 480 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.VII 120 Ξενοφάνη[Επεξεργασία]

Δεν πρόκειται για επιτύμβιο επίγραμμα αλλά για απόσπασμα ελεγείας για τον Πυθαγόρα, στην οποία ειρωνευόταν τις περί μετεμψύχωσης θεωρίες.

καί ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύλακος παριόντα φασὶν ἐποικτῖραι καὶ τόδε φάσθαι ἔπος·
"παῦσαι μηδὲ ῥάπιζ', ἐπεὶ ἦ φίλου ἀνέρος ἐστὶ ψυχή, τὴν ἔγνων φθεγξαμένης ἀΐων."