Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συγγραφέας:Κλεόβουλος

Από Βικιθήκη
Συγγραφείς: Κλεόβουλος
(6ος αιώνας π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.


Επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας


VII 153 Ομήρου ή Κλεοβούλου του Λινδίου[Επεξεργασία]

χαλκῆ παρθένος εἰμί͵ Μίδα δ΄ ἐπὶ σήματι κεῖμαι.
ἔστ΄ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ͵
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ͵
ἀγγελέω παριοῦσι͵ Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται.

XIV 101 Κλεοβούλου[Επεξεργασία]

εἷς ὁ πατήρ͵ παῖδες δυοκαίδεκα. τῶν δὲ ἑκάστῳ παῖδες δὶς τριάκοντα διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι·
αἱ μὲν λευκαὶ ἔασιν ἰδεῖν͵ αἱ δ΄ αὖτε μέλαιναι· ἀθάνατοι δέ τ΄ ἐοῦσαι͵ ἀποφθινύθουσιν ἅπασαι.
(το έτος, οι μήνες, οι μέρες και οι νύχτες)