Σελίδα:Orphica, ed. Eugenius Abel (1885).djvu/93

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
79
ΥΜΝΟΙ. XXXIX.

ὑμεῖς καὶ τελετὴν πρῶτοι μερόπεσσιν ἔθεσθε,
ἀθάνατοι Κουρῆτες, Ἀρήια τεύχε’ ἔχοντες·
νωμᾶτ’ Ὠκεανόν, νωμᾶθ’ ἅλα δένδρεά θ' αὕτως·
ἐρχόμενοι γαῖαν κοναβίζετε ποσσὶν ἐλαφροῖς,
μαρμαίροντες ὅπλοις· πτήσσουσι δὲ θῆρες ἅπαντες 10
ὁρμώντων, θόρυβος δὲ βοή τ’ εἰς οὐρανὸν ἵκει,
εἱλιγμοῖς τε ποδῶν κονίη νεφέλας ἀφικάνει
ἐρχομένων· τότε δή ῥα καὶ ἄνθεα πάντα τέθηλε.
δαίμονες ἀθάνατοι, τροφέες καὶ αὖτ’ ὀλετῆρες,
ἡνίκ’ ἂν ὁρμαίνητε χολούμενοι ἀνθρώποισιν 15
ὀλλύντες βίοτον καὶ κτήματα ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
πιμπλάντες’ στοναχεῖ δὲ μέγας πόντος βαθυδίνης,
δένδρη δ’ ὑψικάρην’ ἐκ ῥιζῶν ἐς χθόνα πίπτει,
ἠχὼ δ' οὐρανίη κελαδεῖ ῥοιζήμασι φύλλων.
Κουρῆτες Κορύβαντες, ἀνάκτορες εὐδύνατοί τε 20
ἐν Σαμοθρῃκῃ ἄνακτες, ὁμοῦ Ζηνὸς κόροι αὐτοί,
πνοιαὶ ἀέναοι, ψυχοτρόφοι, ἀεροειδεῖς,
οἵτε καὶ οὐράνιοι δίδυμοι κλήιζεσθ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
εὔπνοοι, εὔδιοι, σωτήριοι ἠδὲ προσηνεῖς·
ὡροτρόφοι, φερέκαρποι ἐπιπνείοιτε ἄνακτες. 25

XXXIX. ΚΟΡΥΒΑΝΤΟΣ, θυμίαμα λίβανον.

Κικλήσκω χθονὸς ἀενάου βασιλῆα μέγιστον,
Κύρβαντ’ ὀλβιόμοιρον, Ἀρήιον, ἀπροσόρατον,
νυκτερινὸν Κουρῆτα, φόβων ἀποπαύστορα δεινῶν,
φαντασιῶν ἐπαρωγόν, ἐρημοπλάνον Κορύβαντα,
αἰολόμορφον ἄνακτα, θεὸν διφυῆ, πολύμορφον, 5
φοίνιον, αἱμαχθέντα κασιγνήτων ὑπὸ δισσῶν,