Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/9

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΕΒΔΟΜΑΣ

ΕΤΟΣ Α΄ΑΡΙΘ. 5
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 27

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

69. DIECHMANN, FRÉDERIC. (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΔΙΧΜΑΝ).

[Εκ Πρωσσίας, απέθανεν εν Αμφίσση την 22 Σεπτεμβρίου 1823].
Ουδέν έτερον εγνώσθη περί αυτού.

70. DIEDRICH, CHARLES (ΚΑΡΟΛΟΣ ΔΕΙΔΡΙΧ)

[Εκ Hundfeldt της Πρωσσίας, εφονεύθη εν Επιδαύρω την 14 Οκτωβρίου 1823].
Ουδέν έτερον γνωστόν περί αυτού.

71. DIEZELSKY, DE (ΔΕ ΔΙΤΣΕΛΣΚΥ)

[Εκ Σιλεσίας της Πρωσσίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

...

72. DITTMAR, DE (ΔΕ ΔΙΤΜΑΡ)

[Πρώσσος, εφονεύθη εν Μεσολογγίω την 23 Απριλίου 1826].

...

73. DODERLIN (ΔΑΙΔΕΡΛΙΝ)

[Εκ Βυρτεμβέργης, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

...

74. DONAUER (ΔΟΝΑΟΥΕΡ)

[Εκ Canmburg της Σαξωνίας, απέθανεν εν Άστρει κατά Σεπτέμβριον του 1822].

...

75. DOUTIER (ΔΟYTIΕΡ)

[Εκ Λωζάνης της Ελβετίας, εφονεύθη εν Κωλιάνδη Άκρα Πέτα την 16 Μαΐου 1827].

...

76. DOZIO, JOSEPH (Ιωσήφ Δόζιος)

[Εκ Σαρδηνίας της Ελβετίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις την 26 Μαΐου 1826].

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

ΤΟΜΟΣ Α΄ - 1884


77. DUCEL (ΔYΤΣΕΛ).

[Γάλλος, απέθανεν εν Σπέτσαις εξ ασθενείας].

...

78. DUCROS ANTOINE (ΑΝΤ. ΔΥΚΡΟΣ).

[Εκ Λίλλης της Γαλλίας, εν Χίω τραυματισθείς θανασίμως απεβίωσεν αυθημερόν την 18 Δεκεμβρίου 1827].

...

79. DUMONT HENRI (ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΥΜΟΝ).

[Εκ Neufchatel της Γαλλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις την 6 Ιουνίου 1852]

...

80. EBEN (ΕΒΕΝ).

[Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Πέτα τη 4 Ιουλίου 2811].
Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων.

...

81. EISEN (ΕΪΖΕΝ).

[Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Πέτα τη 4 Ιουλίου 2811].
Ως και ο προρρηθρείς, ήτο νεώτατος.


...

82. EMERLE (ΕΜΕΡΛ).

[Γάλλος, απέθανεν εν Καλαβρύτοις)
Ουδεμία άλλη δι' αυτόν πληροφορία.

...

83. ERUST (ΕΡΟΥΣΤ).

[Εκ Wintherthal της Ελβετίας, απέθανεν εν Αθήναις κατά Δεκέμβριον του 1825].
Αγνοούνται τα κατ' αυτόν.


84. FAIX, BERNARD (ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΦΕΞ).

[Εκ Mayence της Πρωσσίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω την 28 Οκτωβρίου 1823].
Η υπηρεσία του είναι άγνωστος.

85. FELDHANN (ΦΕΛΔΑΝ).

[Εκ Dessau της Πρωσσίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Ήτο υπασπιστής του γενναίου στρατηγού Normann. Διδάκτωρ της Νομικής.

86. FÉLOS (ΦΕΛΟΣ).

[Γερμανός, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων.

87. FELS AINÉ (ΦΕΛΣ ο πρεσβύτερος).

[Εκ Λειψίας της Σαξωνίας, απέθανεν πλησίον του Μεσολογγίου τον Σεπτέμβριον του 1824]

88. FELS JEUNE (ΦΕΛΣ ο νεώτερος).

[Εκ Λειψίας της Σαξωνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Αδελφός του προρρηθέντος και εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων


89. FERRERO, LOUIS (ΛΟΥΔΟΒ. ΦΕΡΡΕΡΟΣ).

[Εκ Cuni της Σαρδηνίας, απέθανεν εκ κεραυνοβόλου αποπληξίας εν Αθήναις την 30 Απριλίου 1836].

...

90. FISCHER (ΦΙΣΕΡ).

[Εκ Κολωνίας της Πρωσσίας, απέθανεν εν Αιγίνη εξ ασθενείας τον Δεκέμβριον του 1826].
Ελλείπουσι πλείονες περί αυτού πληροφορίαι.

91. FITZ-GIBBON (ΦΙΤΣ-ΓΙΒΩΝ).

[Άγγλος, απέθανεν εν Πόρω εξ ασθενείας τον Σεπτέμβριον του 1837].

...

92. FLORENCE, LOUIS JOSEPH. (ΛΟΥΔ. ΙΩΣΗΦ ΦΛΟΡΑΝΣ)

[Εκ Παρισίων, εφονεύθη εν Ωρωπώ την 16 Σεπτεμβρίου 1826].