Σελίδα:Hermetis Trismegisti Poemander (1854).djvu/43

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
cap. 2.19
Πρὸς Ἀσκληπιὸν λόγος καθολικός.

1 Πᾶν τὸ κινούμενον, ὦ Ἀσκληπιέ, οὐκ ἔν τινι κινεῖται καὶ ὑπό τινος;

Ἀσκληπιός. Μάλιστα.

Ἑρμῆς. Οὐκ ἀνάγκη δὲ μεῖζον εἶναι τὸ ἐν ᾧ κινεῖται τὸ κινούμενον;

Ἀσκληπιός. Ἀνάγκη.

Ἑρμῆς. Ἰσχυρότερον ἄρα τὸ κινοῦν τοῦ κινουμένου;

Ἀσκληπιός. Ἰσχυρότερον γάρ.

Ἑρμῆς. Ἐναντίαν δὲ ἔχειν φύσιν ἀνάγκη τὸ ἐν ᾧ κινεῖται τῇ τοῦ κινουμένου;

1. τοῦ τρισμεγίστου] ἐκ τῶν Stob.║ τοὺ] sic Patr. om. reliqui. 2. Ἀσκληπιὸν] sic Fluss. Patr. Τὰτ AB Turn.║ λόγος καθολικὸς om. Stob. Primas quttor huius capitis paragraphos [πᾶν τὸ — p. 21, 3. ἐστιν ἢ] ex Stobaeo (ecl. phys. I. p. 384 Heeren) dedit Patricius, om. AB Turn. Fluss.; ubi apud Stobaeum Ἀσκληπιὸς, ibi in plerumque B Τὰτ legitur. nulla personarum distinctio in A Turn. Fluss. Patr. 3. οὐκ om. Patr. 6. τὸ om. Stob. 7. ἢ om. Stob. 11. φύσιν ἔχειν Patr.