Σελίδα:Empros 19170112 p1 2 raspoutin.djvu/1

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Υπήρξε ένα πρόβλημα στον έλεγχο για πιθανά λάθη αυτής της σελίδας.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Ο ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ

Ο τηλέγραφος ανήγγειλεν ήδη την εν Μόσχα διαπραχθείσαν δολοφονία του μοναχού Ρασπούτιν. Ανηγγέλθη επίσης ότι μια εκ των αφορμών της πτώσεως του Τραπώφ υπήρξεν η δολοφονία αύτη.

Ποίος ήτο ο Ρασπούτιν; Πόθεν προήρχετο, ποία ήτο η καταγωγή του; Μυστήριον! Εναφανίσθη το πρώτον κατά το 1905 όταν η επανάστασις εμαίνετο εν Ρωσσία. Επωνομάσθη τότε παρά του λαού Άγιος. Ήτο εν είδος ιεροκήρυκος θαυματουργού του οποίου όμως η φήμη υπερηκόντισε την φήμην όλων των άλλων οι οποίοι κατά καιρούς είχον ελκύσει και δεσμεύσει την εις τον μυστικισμόν κλίνουσαν Σλαυικήν ψυχήν.

Το αληθές του όνομα ήτο Γρηγόριος, αλλ' ο ίδιος ωνόμασεν εαυτόν "Ρασπούτιν" ή "Ταπεινόν". Είχε γεννηθή κατά τον θρύλον όστις εδημιουργήθη περί το όνομά του, εις Σιβηρίαν οπόθεν ήλθε δι' ελκήθρου εις Μόσχαν όπως διδάξη την αλήθειας και θεραπεύσεη τας ψυχάς και τα σώματα. Έζη, κατά την αυτήν φήμην, εντός ενός κελίου εις το μέσον των χιονοσκεπών εκτάσεων και διήρχετο την ζωήν του εν μέσω στερήσεων και προσευχής.