Σελίδα:Byzantinische-Zeitschrift-Band20-Πωρικολόγος.djvu/3

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


κλωθογύριστα ὡς δαιμονιζόμενοι· τὰ γένειά τους νὰ ξερνοῦσιν, σκύλλοι καὶ κάττες νὰ τοὺς λείχουν, καὶ χοῖροι νὰ τοὺς ἀνεμίσουν, καὶ ὅσοι τοὺς βλέπουσιν, νὰ τοὺς γελοῦσιν καὶ νὰ τοὺς ἐμπαίζουνε, ἐπειδὴ ἐτόλμησες καὶ ἐλάλησες ψευδῶς πρὸς τὴν βασιλείαν μου.“ τότε ἀναστάντες πάντες οἱ περὶ τὸν βασιλέα καὶ εὐχαριστήσαντες εἶπον· „Εἰς πολλὰ ἔτη, βασιλεῦ Κυδώνιε, εἰς πολλὰ ἔτη“.

 Ἐν Ππόλει.Ἀ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

1 κλοθογύριστα | γένοια | σκίλοι 2 κάτες | λύχουν 4 ἐπὶ δὲ | ψευδὴς 5 ὑπερὶ 6 ἔτι | κιδώνιε