Σελίδα:ΦΕΚ A 57 - 21.04.1967.pdf/1

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
295


Royal Coat of Arms of Greece (blue cross).svg
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗι 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1987
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
57
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

277. Περὶ διορισμοῦ ὡς Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τοῦ κ. Κων. Κόλλια.................................................................................................................................................................................................................................................... 1

278. Περὶ διορισμοῦ ὡς ἀντιροέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ ὡς Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τοῦ κ. Γρ. Σπαντιδάκη.................................................................................................................................................................................................................................................... 2

279. Περὶ διορισμοῦ Ὑπουργῶν.................................................................................................................................................................................................................................................... 3ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 277
Περὶ διορισμοῦ ὡς Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τοῦ κ. Κων. Κόλλια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν το ἄρθρον 31 του Συντάγματος,
Διορίζομεν

Πρόεδρον τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τὸν κ. Κων. Κόλλιαν.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου θέλει δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν Διάταγμα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Ἀπριλίου 1967
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
B.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ


Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 278
Περὶ διορισμοῦ ὡς ἀντιροέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ ὡς Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τοῦ κ. Γρ. Σπαντιδάκη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν το ἄρθρον 31 του Συντάγματος,
Διορίζομεν

Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Ὑπουργὸν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τὸν κ. Γρηγ. Σπαντιδάκην.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου θέλει δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν Διάταγμα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Ἀπριλίου 1967
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
B.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ


Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 279
Περὶ διορισμοῦ Ὑπουργῶν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν το ἄρθρον 31 του Συντάγματος,
Διορίζομεν

Ὑπουργούς, ἐπὶ τοῦ Συντονισμοῦ τὸν κ. Ν. Μακαρέζον, ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν τὸν κ. Στ. Παττακόν, παρὰ τῇ Προεδρίᾳ τῆς Κυβερνήσεως τὸν κ. Γ. Παπαδόπουλον.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου θέλει δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν Διάταγμα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Ἀπριλίου 1967
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
B.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ