Σελίδα:Πρόταση για σύσταση ειδικ. κοιν. επιτροπής για προκαταρκτική Τσοχατζόπουλου.pdf/2

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.


διαδρομές. Στην προκειμένη περίπτωση φέρεται να καταβλήθηκε για δωροδοκίες ποσοστό 4,5% επί του κοστολογίου («τζίρου») του έργου και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 72.000.000-83.000.000 ευρώ. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι οι δωροδοκούμενοι υπάλληλοι του Ελληνικού Κράτους (η έννοια των υπαλλήλων ορίζεται με τη ρητή διάταξη του άρθρου 2§3 του ν. 3126/2003), γνώριζαν σαφώς ότι το ποσό των προς αυτούς δωροδοκιών, τελικά μετακυλύετο σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, αφού τα χρήματα των δωροδοκιών που ήσαν αναγκαία για την εξασφάλιση της σύμβασης και το κόστος τους, η δωροδοκούσα γερμανική εταιρεία τα συνυπολόγιζε στην τελική τιμή προς τον πελάτη, δηλαδή σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά συνέπεια, ζητάμε να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, το Ν. 3126/2003 «περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» και τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Αμυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. σχετικά με την από 15.02.2000 άνω σύμβαση, για τις αξιόποινες πράξεις: α) της παθητικής δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 235 Π.Κ., όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλ. κατά το έτος 2000, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § I του ν. 1608/1950) και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με τη μορφή της απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχ. α', περ. αιζ', στοιχ. β', γ', 2 §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περ. αιζ' προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 16 ν. 2479/1997, που ήταν ο νόμος που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλ. κατά το έτος 2000), δεδομένου ότι ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχομένως ζήτησε και έλαβε άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων για τον εαυτό του ωφελήματα οποιοσδήποτε φύσεως, προκειμένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντά του, και ενδεχομένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2011

Οι Προτείνοντες Βουλευτές