Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/183

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ - ΧΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΙΟΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ-ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
κτλ. κτλ. κτλ.

Ἀπαράμιλλος βιβλική τελειότης — Ἀκρίβεια καὶ ἐντέλεια τυπογραφικὴ — Ταχίστη ἐκτέλεσις παραγγελίας — Καὶ ἐπὶ πᾶσι πρωτοφανής διὰ την Ἑλλάδα

Ἔκπτωσις τῶν τιμῶν

Ὄρος καὶ βάσις τῶν καταστημάτων ἐτέθη λίαν σοφῶς τὸ ἐκ τῆς μεγαλειτέρας καταναλώσεως κέρδος.

Διὰ τοῦτο καταπληκτικῶς ἠλαττώθησαν αἱ τιμαὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῆς ἐργασίας.

Πρώτην φορὰν διὰ τὴν Ἑλλάδα ἐγκαινίζεται ἐν τῇ βιβλικῇ βιομηχανίᾳ ἐν γένει

ΕΝΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΙΑ

Ἐκτυποῦνται βιβλία, ἀγγελίαι, κατάστιχα, ἐγκύκλιοι, τραπεζιτικοὶ πίνακες, προγράμματα καὶ πᾶν ἔντυπον.

Ἡ λειτουργία τῶν πιεστηρίων ἀνετέθη εἰς δύω

ἀρίστους γερμανοὺς μηχανικοὺς

καὶ ἐξαιρέτως ἡ ἀπαράμιλλος ἐκτύπωσις εἰκόνων καὶ καλλιτεχνημάτων ἐν γένει.

Ἀποστέλλονται τιμοκατάλογοι εἰς τοὺς αἰτήσοντας ἀπηλλαγμένοι ταχυδρ. τελῶν-

Δεκτὴ πᾶσα παραγγελία βιβλίων πρὸς πώλησιν, ἀγοράν, καὶ ἐκτύπωσιν.


183