Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/182

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

Ι. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κόπτης καὶ ἐμπορορράπτης
Ὁδὸς ὀφθαλμιατρείου παραπλεύρως τῆς οἰκίας
τοῦ ἰατροῦ Ἀρεταίου

Ἡ καλλιτεχνικὴ ψαλλὶς τοῦ κ. Λεοντοπούλου εἶνε γνωστὴ ὡς θαυματουργὸς εἰς τὴν κομψοτέραν καὶ ἀπαιτητικωτέραν νεολαίαν τῶν Ἀθηνῶν. Κατορθώνει νὰ δίδῃ χάριν, ἔκφρασιν καὶ κανονικότητα γραμμῶν καὶ εἰς τὰ μᾶλλον δύσκαμπτα σώματα.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΜΑΡΑΜΙΛΛΟΣ
Ταχύτης περὶ τὴν ἐκτέλεσιν
τῶν παραγγελιῶν
ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΔΕ
ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

Ἰδοὺ τὰ χαρακτηρίζοντα τὸ ἐξαίρετον ἀληθῶς κατάστημα τοῦ κ.

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

182