Πρότασις προαγωγής του Βασιλείου Γούδα εις χιλίαρχον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρότασις προαγωγῆς τοῦ Βασιλείου Γούδα εἰς χιλίαρχον.


Περίοδ. Βα
Ἀρ. 4987

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Κατ' ἀναφορὰν τοῦ στρατηγοῦ Κώστα Μπότζαρη, ἐξιστοροῦντος τὰς ὑπὲρ πατρίδος πιστὰς ἐκδουλεύσεις τοῦ Βασιλείου Γούδα, τὴν γενναιότητα καὶ τὰ πατριωτικὰ φρονήματά του, ἐγκρίνει τὸ Ἐκτελεστικὸν νὰ ἀνταμειφθῇ οὗτος εἰς τόν βαθμὸν τῆς χιλιαρχίας, καθυποβάλλει δὲ καὶ εἰς τὴν ἐπίκρισιν τοῦ Σεβαστοῦ Βουλευτικοῦ Σώματος.


Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 28 Σεπτεμβρίου 1824


Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσωρ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 4987, περὶ προβιβασμῶν. Ἀνεγνώσθη τῇ 4 8βρίου.