Πρότασις αγοράς δύο φρεγατών αντί των τεσσάρων κορβετών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρότασις ἀγορᾶς δύο φρεγατῶν ἀντὶ τῶν τεσσάρων κορβετῶν.


Περ. Β΄
Ἀρ. 3549

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβ. Βουλευτικὸν

Μ’ ὅλον ὅτι εἰς τὴν ὑπ᾽ ἀρ. 3437 τῇ 3 ᾿Ιουλίου ἀπάντησιν τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος φαίνεται ὅτι ἐνεκρίθη καὶ παρὰ τοῦ Σώματος τούτου ἡ γνώμη τοῦ Σεβ. Βουλευτικοῦ διὰ νὰ προστεθῶσι καὶ τέσσαρες κορβέται πρὸς τὲς ἔξ φρεγάτες, κατὰ τὴν γνώμην ὅμως τινῶν ἐμπείρων τῆς ναυτικῆς πατριωτῶν, ἐπειδὴ παρατηρεῖται ἀσύμφορον τὸ νὰ ἀγορασθῶσι κορβέται καὶ πολὺ συμφερώτερον νὰ προστεθῶσιν ἀντ᾽ αὐτῶν δύο ἔτι φρεγάται, τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα ἐγκρίνει τὴν γνώμην ταύτην καὶ δὴ καθυποβάλλει αὐτὴν ὑπό τὴν ἐπίκρισιν τοῦ Σεβ. Βουλευτικοῦ Σώματος.


Ναύπλ. τῇ 7 Αὐγούστου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμμ.
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 3549, προβάλλον ἀντὶ τῶν 4 κορβετῶν νὰ ἀγορασθῶσι δύο φεργάται πρὸς τὲς ἄλλες ἔξ. Ἀνεγνώσθη τῇ 7 Αὐγούστου καὶ ἐγένετο ἡ ἀπάντησις ὑπ᾽ ἀρ. 1115.