Προκήρυξις Παπαφλέσσα προς τους Αρκαδίους

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Προκήρυξις Παπαφλέσσα πρὸς τοὺς Ἀρκαδίους
Συγγραφέας:
Καὶ πρὶν ἢ ὁ Παπαφλέσσας ἐκκινήσῃ ἐκ Καλαμῶν συνέταξεν προκήρυξιν πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς ἀρχαίας Ἀρκαδίας (Τριφυλλίας) ἣν ὑπέγραψεν αὐτὸς μετὰ τοῦ Θεοδ. Κολοκοτρώνη ἔχουσαν οὕτω:Ἀδελφοὶ κάτοικοι τῆς Ἀρκαδίας!

Ἡ ὣρα ἐφθασε καὶ τὸ στάδιον τῆς δόξης καὶ τῆς ἔλευθερίας ἠνοίχθη. Τὰ πάντα ἰδικά μας καὶ ὁ Θεὸς τοῦ Παντὸς μεθ᾿ ἡμῶν ἔσεται. Μὴ πτοηθῆτε εἰς τὸ παραμικρόν. Σεῖς εἶσθε ἀτρόμητοι καὶ τῶν προγόνων μας ἀπόγονοι. Γενικῶς ὁπλισθῆτε μὲ ἀνοικτὰ μπαϊράκια καὶ τρέξατε ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος! Ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν φθάνομεν καὶ ἡμεῖς μὲ 10,000 στρατιωτῶν. Σεῖς σφαλίσατε τοὺς Ἀρκαδίους Τούρκους καὶ μίαν ὥραν ἀρχήτερα ὡς λέοντες ξεσχίσατε αὐτοὺς ἀποστέλλοντες εἰς τὰ Τάρταρα τοῦ Ἃιδου. Μὴ καταδεχθῆτε νὰ σᾶς κατηγορήσῃ ὁ κόσμος καὶ ἡ ἱστορία, ἀλλὰ ἀποθανατίσατε τὰ ὀνόματά σας, ἵνα διαμείνωσιν αἰωνίως εἰς τὴν ἀθάνατον δόξαν. Σᾶς εὐχόμεθα ὑγιείαν καὶ ἀνδρείαν συνηνωμένα μὲ τὴν ὁμόνοιαν καὶ τὴν πειθαρχίαν, τὰς δὲ πράξεις σας νὰ μᾶς γράψητε μὲ πρῶτον πρὸς ὁδηγίαν καὶ ἡσυχίαν μας.

Καλαμάτα, 23 Μαρτίου.

Πρῶτον ἔτος τῆς ᾿Ελευθερίας.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Γρηγόριος Δικαῖος Ἀρχιμ.