Πίνακες Παναγιώτη Ζωγράφου κατά παραγγελία και καθοδήγηση του Ιωάννη Μακρυγιάννη/21

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Κάδρον της Δυτικής Ελλάδος και κέντρον η Βόνιτσα όπου έγιναν αρκετοί πόλεμοι εις αυτά τα μέρη και σημειώνονται οι αγωνισταί όπου ενθυμούμεθα 21 φ
Συγγραφέας:
Wikimedia-logo.svg Δείτε επίσης: πολυμέσα. Πίνακες Παναγιώτη Ζωγράφου κατά παραγγελία και καθοδήγηση του Ιωάννη Μακρυγιάννη, 1836-1839

Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη/9:

Το δεκατρία(*) η Δυτική Ελλάς, κέντρο Βόνιτζα, Πούντα, Πρέβεζα, πολέμοι 'σ εκείνο το μέρος από Γιάννενα και κάτου. (*η αρίθμηση ήταν τελικά διαφορετική)


Κάδρον της Δυτικής Ελλάδος και κέντρον η Βόνιτσα

Κάδρον της Δυτικής Ελλάδος και κέντρον η Βόνιτσα όπου έγιναν αρκετοί πόλεμοι εις αυτά τα μέρη και σημειώνονται οι αγωνισταί όπου ενθυμούμεθα.
Εικών Αριθμ. 21.
Μέρος των πολέμων της Ελλάδος σχεδιασθέντων κατά στοχασμόν και υπαγόρευσιν και δι' ιδίων εξόδων του Συνταγματάρχου Μακρυγιάννη, προς ευχαρίστησιν των Ελλήνων και ευεργετών μας Φιλελλήνων. Εσχεδιάσθησαν από τα 1836 έως τα 1839.

Νο 1. Η Βόνιτζα και το φρούριον αυτής και ο λιμήν της. Νο 2. Η Πρέβεζα και Μπούντα. Νο 3. Ο Πορφύριος και οι δύο αυτού επίσκοποι. Ο είς εξ αυτών Ρωγών, εσκοτώθη γενναίως εις Μεσολόγγι. Νο 4. Οι οικογένειαι και οπλαρχηγοί, Μεγαπαναίοι, Μαυροματαίοι, Καραγιανναίοι, Σταϊκαίοι, Γεροθανασαίοι, Μαγγιναίοι, Καψαλαίοι, Κοτζικαίοι, Μπαλμπαίοι, Τζιμπουρακαίοι, Γαλαναίοι, Καναβαίοι, Σουσιμαναίοι, Ξυδαίοι, Σωτηραίοι, Λογοθεταίοι, Μπαρλαίοι, Ισκαίοι, Σταναίοι, Ραγκαίοι, Σκαρμιτζαίοι, Βαρνακιωταίοι, Γριβαίοι, Κατσικογιανναίοι, Τσονκαίοι, Τζελαίοι, Μακραίοι, Σιαδημαίοι, Βλαχαίοι, Ντεληγιωργαίοι, Κουσουραίοι, Θωμαίοι, Γερολαμπαίοι, Πολυμεραίοι, Ντοβαίοι, Γλυκοχωριταίοι, Βαληγιαννακαίοι, Ζερβαίοι, Κιτζαίοι, Νασνικαίοι, Ευμορφόπουλος, Βησσαρίος, Γριβογιωργαίοι, Ροκκαίοι, Γιαννηκώστας, Φαρμακαίοι, Χάσκαρης, Χινόπωρος, Παγούρας, Σουλταναίοι, Καρπουζαίοι και όσοι άλλοι δεν είναι εις την ενθύμησίν μας. Αγωνίσθησαν εις αρκετούς πολέμους και εθυσιάσθησαν και κατ’ εξοχήν όταν επήγεν ο Γενεράλ Τζόρτζης πολλοί από αυτούς και άλλοι ηγωνίσθησαν εις αυτά τα μέρη και εις άλλα και ωφελήθη η Πατρίς. Νο 5. Ο Γκενεράλ Τζόρτζης και οι λοιποί από αυτούς όπου εγράψαμεν. Νο 6. Αι γυναίκες φέρουν νερό και πίνουν οι Έλληνες όπου πολεμούν. Νο 7. Πολεμούν οι Έλληνες με τους Τούρκους. Νο 8. Τα πέντε μίστικα μπαίνουν από το στενόν της Πρέβεζας και πολεμούνται από όλα τα μέρη με πλήθος κανο[νιο]βολισμών και τουφεκίων και αυτά επέρασαν ανδρείως και επήραν και όσα πλοία ήσαν εις τον λιμένα της Πρέβεζας, καθώς φαίνονται οπού τα πέρνουν. Ήσαν οι καπεταναίοι αυτών των μιστίκων Ανδρέας Τενεκές, Γιώργιος Περδίκης, Ανδρέας Μύρος, Ελακών Γεωργίου, και Κώστας Θεοφίλου. Όσοι οικοκυραίοι εθυσιάσθησαν και έφθειραν τας οικίας των από την Άρταν και άλλα μέρη, Νούτζος, Μιχαίοι, Τουρτούρης, Κωλέτης, Μασκλαβαναίοι, Σταυραίοι, Βραναίοι, Κομποταίοι, Παπαγιανναίοι, Δαμιαναίοι, Κολοκυθαίοι, Κορακαίοι, Αθαν. Άρτας, Οικονομαίοι, Χαβελαίοι, Ν. Ράπτης, Γκενοβέλης, Καραβέλας, Μοστραίοι, Σακελαραίοι, Μελάται, Παπαδοπουλαίοι, Ρίζηδες, Λεονταραίοι, Κουτζουμπαίοι, Μπουραίοι, Σταμαίοι, Βλαχουτζαίοι, Κίτζοι, Τζίνηδες, Γκινακαίοι, Τριανταφυλαίοι, Κατοχιαναίοι, Παπασταμαίοι, Ντζογαίοι, Τσιολιάδες, Καριτζιναίοι, Καλπακαίοι, Γιαλιατζαίοι, Λουριωταίοι, Παπαβασιλαίοι, Διολεταίοι, Μαριναίοι, Πρασιναίοι, Τσερεκλαίοι, Θωμαίοι, Κοντιλεδαίοι, Γωγαίοι, Μαλεβαδαίοι.