Ο Αναστάσιος Κορνήλιος παρέχει πληροφορίας περί της κρατούσης καταστάσεως εις την περιοχήν του Άργους

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Ἀναστάσιος Κορνήλιος παρέχει πληροφορίας περὶ τῆς κρατούσης καταστάσεως εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἂργους.
Συγγραφέας:


Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Ἰδοὺ περικλείω τὰ ἔσωθεν διὰ πεζοῦ φερόμενα γράμματα. Ὁ αὐτὸς πεζὸς μοὶ εἶπεν ὅτι ἔφθασεν εἰς Ζητούνι ἕνας πασᾶς μὲ δέκα χιλιάδας Τούρκων. Ἐγὼ πατριωτικῇ περιεργείᾳ κινούμενος ἂνοιξα ἕν τῶν γραμμάτων, διὰ νὰ μάθω τι θετικώτερον και οὐδὲν εὗρον.

Ἐγὼ ἀναχωρῶ ἀφεύκτως κατὰ τὸ χρέος μου δια τὰ αὐτόσε. Ἂκουσα ὅτι ὁ γενναιότατος Γιατράκος ἕως αὔριον θέλει φθάσει εἰς Ἂργος μετὰ τοῦ Μουρτζίνου, διὸ καὶ μένω διὰ <νὰ> τοὺς ἀνταμώσω καὶ διὰ νὰ λάβω μὲ αὐτοὺς ἀναγκαίας ὁμιλίας. Τὰ πράγματα, εἶναι εἰς βρασμὸν μέγαν ἀναμεταξὺ τῶν σεβαστῶν σωμάτων. Μὲ τὸν ἐρχομόν μου εἰς τὰ αὐτόσε θέλω σᾶς παραστήσειν ὅσα ὁ διακαὴς ζῆλός μου μοὶ λέγει. Μένω μὲ ὅλον τὸ σέβας

Ἂργος τῇ 9 Δεκεμβρίου 1823

Ὁ ἀδελφὸς καὶ δοῦλος
Ἀναστάσιος Κορνήλιος

Τὸ πρὸς τὸν ὑπουργὸν τῆς Ἀστυνομίας τοῦ Ἂργους γράμμα τὸ ἄνοιξα καὶ εὑρὼν αὐτὸ ἀναγκαῖον σᾶς τὸ ἐξαποστέλλω.

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα. Εἰς Τροιζῆνα