Νόμος ΝΘ/1864

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος ΝΘ′ [=59]/1864
Περὶ χορηγίας ἀναπληρωτικῆς πιστώσεως ἐκ δραχ. 5284:09 δι’ ἔξοδα κεκλεισμένων καὶ διαγεγραμμένων χρήσεων.
ΦΕΚ 25 Α΄ - 17.06.1864


ΝΟΜΟΣ ΝΘ′.
Περὶ χορηγίας ἀναπληρωτικῆς πιστώσεως ἐκ δραχ. 5284:09 δι’ ἔξοδα κεκλεισμένων καὶ διαγεγραμμένων χρήσεων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α′.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Κυροῦμεν τὸν ἑπόμενον νόμον, ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς ἐν Ἀθήναις Β′. ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως καὶ διατάσσομεν τὴν δημοσίευσιν αὐτοῦ.

Ἄρθρον μόνον.

Χορηγεῖται εἰς τὸ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργεῖον ἀναπληρωτικὴ πίστωσις ἐπὶ τῆς τρεχούσης χρήσεως ἐπὶ μὲν τοῦ Κεφ. 9 ἄρθρ, 1. «Ἔξοδα κεκλεισμένων χρήσεων δραχ. 2127:84/00, ἐπὶ δὲ τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου «Ἔξοδα διαγεγραμμένων χρήσεων δραχ. 3156:25 τὸ ὅλον δραχ. 5284:09 πρὸς πληρωμὴν καθυστερουμένων συντάξεων εἰς τὴν χήραν καὶ τὰ ὀρφανὰ Ι. Πετιμέζη

Ἐν Κερκύρα τῇ 1 Ἰουνίου 1864.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ζ. Ι. ΒΑΛΒΗΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη
σφραγὶς τοῦ Κράτους.
Ἐν Ἀθήναις, τὴν 10 Ἰουνίου 1864.
Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργός
Ι. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ.