Επιστολή του Γ. Τσόγκα προς τους στρατηγούς Ν. Στορνάρη, Ιω. Ράγκο, Γρηγόρη Λιακατά και καπετάν Σταδήμα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐπιστολὴ τοῦ Γ. Τσόγκα πρὸς τοὺς στρατηγοὺς Ν. Στορνάρη Ἰω. Ράγκο, Γρηγόρη Λιακατὰ καὶ καπετὰν Σταδήμα
Συγγραφέας:


Γενναιότατοι ἀδερφοί !


Σήμερα ἐλάβαμε το ἀπὸ 19 τρέχοντος ἀδερφικόν σας γράμμα κυρ γιαννάκη, καὶ δὲν ἐπαραξενευτήκαμε διὰ τὸ φέρσιμον τοῦ Ἀνδρέα ἴσκου μὲ τὸ νὰ τὸν ἠξεύρομε ἀπὸ προτύτερον εἰς ὅλα του τὰ κινήματα καί εἰς τὴν συντροφίαν ὅπου μὲ τὸν Καραισκάκη εἶχε ἠμεις ἐγράψαμε ἀμασὼς πρὸς τὴν Διοίκησιν περικλείοντας καὶ τὰ γράμματά σας μὲ τό νὰ βλέπουμε ἀδερφοὶ παρόμοια κινήματα, δὲν μᾶς μένει ἄλλο ἡμι μόνον τὸ ὀγλυγορότερον νὰ ἀνταμωθοῦμαι ὅτι χωρὶς νὰ ἀνταμωθοῦμαι κανένα ωφέλημον γενικὸν δὲν θὰ προξενήσωμε. Σᾶς ἐγράψαμε ὅπου νὰ ἔλθουμε εἰς Τατάρενα, μόνον ἡ αὐθεντία σας νὰ πάρετε καμμιά κατοστὴ ἀνθρώπους καὶ νὰ ἐλθητε καὶ νὰ ἀνταμωθοῦμαι τὸ ὀγλιγωρότερον ὅτι χωρις ἄλλο, χωρὶς ἄλλο τὸ ὀγλιγωρότερον νὰ ἐλθητε, καί νὰ μᾶς στείλετε τὸν ἴδιον παιζὸν ὀμπροστήτερα μὲ γράμμα σας, ὅπου μάλιστα σᾶς στέλλουμε καὶ τὰς δυνάμεις σας ἀφήσατε αὐτου καὶ ἔρχεσθε μὲ πολὰ ὀλίγους ἐδῶ.


23 Μαίου 1824 μεγάλη φτέρι

ὁ ὑληκρηνὴς ἀδερφός σας.

( Τ.Σ.) Τ. Τζιόγκας.