Εις το Ωρολόγιον της Αγοράς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εις το Ωρολόγιον της Αγοράς
Συγγραφέας:
Ερώτων Λείψανα, Ερμής 1997


Α΄

Βάλτε φωτιά και κάψτε το στους τέσσερες αγέρες
Σκορπίσετε την σκόνη του· σημάδι να μη μείνη·
Είναι ντροπή τόσου καιρού να στέκεται ημέρες,
Ολόρθη η αδιάντροπη αυτή ευγνωμοσύνη...
Γκρεμίστε το· δεν ξέρετε στο έθνος τί αξίζει·
Στο έθνος; σ' όλους τους λαούς, στην τέχνη, στη σοφία·
Διαμάντι κάθε πέτρα του, διαμάντι μας κοστίζει·
Μία του Ικτίνου ξεστεριά, μια σκέψι του Φειδία!


Β΄

Ένας Μιλόρδος μια φορά, του σκότους ένας Σκώτος,
Μες στους ανθρώπους έσχατος, μες στους αχρείους πρώτος,
Ήλθε στη γη της Αθηνάς σ' άλλο καιρό και χρόνο
Κ' έστησε το ρολόγι αυτό στην αγορά κολώνα,
Κι αυτός δεν πήρε τίποτα, δεν πήρε παρά μόνο
Ολίγα παληομάρμαρα του γέρο-Παρθενώνα.
Είχε το χέρι ανοιχτό, πολύ μας αγαπούσε·
Ήτον φιλέλλην, καθώς λέν' κι αυτόν τον Άμπους τώρα...
Είδωλα, παληομάρμαρα τόνα του χέρι εσπούσε,
Με τ' άλλο πύργο σήκονε για να μας δώση ώρα.
Βλέπετε, δεν επίστευε στα είδωλα εκείνος,
Και είχε χέρι χριστιανού αλήθεια ο Ελγίνος...


Γ΄

Αιώνες ήτον ο δαυλός του Ηροστράτου μόνος
Και να του δώση σύντροφο δεν εύρισκεν ο χρόνος·
Μα ό,τι δεν ημπόρεσε ούτ' ο καιρός να κάνη,
Ο Σύλλας κ' οι Χριστιανοί, φωτιά και Μουσουλμάνοι,
Ένας Σκωτσέζος τόκανε κ' εγκρέμισεν εκείνα
Που είχε περηφάνεια του ο κόσμος και στολή του,
Που του Φειδία έγλυψε το χέρι με ακτίνα
Και το δαυλό συντρόφεψε το γύφτικο σφυρί του!


Δ΄

Βάλτε φωτιά και κάψτε το· δεν είν' αυτό ρολόγι
Του Γιούδα είν' τ' αργύρια, κατάρας μοιρολόγι·
Γκρεμίστε το· δεν έχομε ανάγκη να τ' ακούμε·
Δεν τον ξεχνούμε κι αν χαθή το φίλεμα το πλάνο·
Θαρρούσε ο μωρός μ' αυτό πως θα τον θυμηθούμε!
Ωσάν να μη πηγαίνωμε στον Παρθενώνα επάνω,
Ωσάν να μη κυττάζωμε εις το αέτωμά του
Γραμμένο με το χέρι του τ' ανίερ' όνομά του.
Κάθε σπασμένο μάρμαρο στ' αέτωμα εκείνο
«Ντροπή, φωνάζει, στην Φραγκιά, κατάρα στον Ελγίνο!
Α, η αθανασία του αιώνια θα ζήση,
Στον Παρθενώνα στάθηκε και δεν μπορεί να σβύση.
Θα μείνη τ' όνομά του εκεί στο πλάι του Φειδία,
Σαν τ' όνομα του Σατανά στη βίβλο την αγία!