Ομηρικοί Ύμνοι/XI. Εις Αθηνάν

Από Βικιθήκη
< Ομηρικοί Ύμνοι(Ανακατεύθυνση από Εις Αθήναν)
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁμηρικοὶ ὕμνοι
Εἰς Ἀθηνᾶν


Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ᾽ ἀείδειν
δεινήν, ᾗ σὺν Ἄρηι μέλει πολεμήϊα ἔργα
περθόμεναί τε πόληες ἀϋτή τε πτόλεμοί τε,
καί τ᾽ ἐῤῥύσατο λαὸν ἰόντα τε νισσόμενόν τε.
 Χαῖρε θεά, δὸς δ᾽ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τε. 5