Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/225: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Κατάσταση σελίδαςΚατάσταση σελίδας
-
Δεν έχει γίνει τυπογραφικός έλεγχος
+
Έχει γίνει τυπογραφικός έλεγχος
Σώμα σελίδας (προς εσωκλεισμό):Σώμα σελίδας (προς εσωκλεισμό):
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
<poem>
<!--{{block center|align=left|
<!--{{block center|align=left|-->
{{larger|AΠΟΛΟΓIA ΣΩΚΡΑΤΟϒΣ
{{larger|AΠΟΛΟΓIA ΣΩΚΡΑΤΟϒΣ


Γραμμή 7: Γραμμή 7:
I
I
}}
}}
}}
-->
AΠΟΛΟΓIA ΣΩΚΡΑΤΟϒΣ


I<poem>
Ὅ τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν {{Αρίθμηση Burnet|17}}
Ὅ τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν {{Αρίθμηση Burnet|17}}
ἐμῶν κατηγόρων οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν
ἐμῶν κατηγόρων οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν
Γραμμή 31: Γραμμή 25:
Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπῃμένους γε λόγους ὥσπερ οἵ τούτων
Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπῃμένους γε λόγους ὥσπερ οἵ τούτων
c ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε {{Αρίθμηση Burnet|c}}
c ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε {{Αρίθμηση Burnet|c}}
εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι· πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω· καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως.
εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι· πιστεύω γὰρ δίκαια
εἶναι ἃ λέγω· καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως.
Οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὕμᾶς εἰσιέναι. Καὶ
Οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ
μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὕμᾶς εἰσιέναι. Καὶ
</poem>
</poem>
17 a 6 χρὴ recc. : χρῆν Β χρὴν Τ || b 4 οὗτοι Β : αὐτοὶ Τ || b 7 } 7 ἤ τι ἤ Β: om. T.
17 a 6 χρὴ recc. : χρῆν Β χρὴν Τ || b 4 οὗτοι Β : αὐτοὶ Τ || b 7 } 7 ἤ τι ἤ Β: om. T.
76

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης