Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/225: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Σώμα σελίδας (προς εσωκλεισμό):Σώμα σελίδας (προς εσωκλεισμό):
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{t2|AΠΟΛΟΓIA ΣΩΚΡΑΤΟϒΣ}}
ΔΠΟΛΟΓῚΛ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ


{{t2|I.}}
Ὅ τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πετιόνθατε ὑπὸ τῶν 417

ἐμῶν κατηγόρων οὐκ οἶδα" ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὅτ᾽ αὐτῶν
Ὅ τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν 17
ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην" οὕτω πιθανῶς ἔλεγον" καίτοι
ἐμῶν κατηγόρων οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν
ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην· οὕτω πιθανῶς ἔλεγον· καίτοι
ἀληθές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρῆκασιν. Μάλιστα δὲ
ἀληθές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρῆκασιν. Μάλιστα δὲ
αὐτῶν ὃν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο τοῦτο ἐν ᾧ
αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο τοῦτο ἐν ᾧ
ἔλεγον ὡς χρὴ ὕμᾶς εὐλαδεῖσθαι μὴ ὅτ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε
ἔλεγον ὡς χρὴ ὕμᾶς εὐλαϐεῖσθαι μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε
ὃς δεινοῦ ὄντος λέγειν. Τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα
ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. Τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα b
ὑτο ἐμοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν
ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν
φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἄναισχυν-
φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἄναισχυντότατον εἶναι, εἴ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν
τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν
τότατον εἶναι, εἴ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν
τἀληθῆ λέγοντα" εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, δμολογοίην ἂν
ἔγωγε, οὐ κατὰ τούτους, εἶναι ῥήτωρ. Οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ
ἔγωγε, οὐ κατὰ τούτους, εἶναι ῥήτωρ. Οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ
ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν" ὑμεῖς δέ μου
ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν· ὑμεῖς δέ μου
ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὐ μέντοι μὰ Δία, ὦ ἄνδρες
ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὐ μέντοι μὰ Δία, ὦ ἄνδρες
᾿Αθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους ὥσπερ οἵ τούτων
Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπῃμένους γε λόγους ὥσπερ οἵ τούτων
ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε
ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε c
εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι" πιστεύω γὰρ δί-
εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι· πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω· καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως.
Οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὕμᾶς εἰσιέναι. Καὶ
καια εἶναι ἃ λέγω" καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως.
Οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσ-
περ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὕμᾶς εἰσιέναι. Καὶ


47 χρὴ τοῦς. : γρῆν Β χρὴν ΤΊ} " οὗτοι Β : αὐτοὶ ΤΊ} 7
17 a 6 χρὴ recc. : χρῆν Β χρὴν Τ || b 4 οὗτοι Β : αὐτοὶ Τ || b 7 } 7 ἤ τι ἤ Β: om. T.
ἥ τι ἡ Β: οι. Τ.
76

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης