Διακήρυξη της Αντιβασιλείας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΦΕΚ A 221/1967Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:

1. Τὰ ἔκτακτα γεγονότα, ἅτινα σήμερον ἀπειλοῦν τὴν καθεστηκυΐαν τάξιν καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ Κράτους.

2. Τὴν ἀδικαιολόγητον ἀποχὴν ἐκ τῆς ἐνασκήσεως τῶν βασιλικῶν καθηκόντων τοῦ Βασιλέως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καὶ τῶν λοιπῶν κατὰ τὴν συνταγματικὴν τάξιν ἐχόντων δικαίωμα ἐνασκήσεως τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας,

Ἀποφασίζει

ὁρίζει Ἀντιβασιλέα τὸν Ἀντιστράτηγον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΖΩΪΤΑΚΗΝ, ἵνα ἐν ὀνόματι τοῦ Bασιλέως ἀσκῇ τὴν βασιλικὴν ἐξουσίαν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13 Δεκεμβρίου 1967 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ