Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Περιπέτειαι Επαρχιώτου (δράμα κωμικοτραγικόν εις σκηνάς εξ και γελοιογραφικάς εικόνας εξ)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Περιπέτειαι Ἐπαρχιώτου (δρᾶμα κωμικοτραγικόν εἰς σκηνὰς ἓξ καὶ γελοιογραφικὰς εἰκόνας ἕξ)


ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΤΟΥ
ΔΡΑΜΑ ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΟΝ
ΕΙΣ ΣΚΗΝΑΣ ΕΞ


ΠΡΟΣΩΠΑ
Ἀγαθόπουλος.—Εἷς λωποδύτης.—Εἷς ἀστυνομικὸς κλητήρ
Imerologion Skokou 1886, p.25.jpg
ΣΚΗΝΗ Αʹ.—Ἀποθαυμασμὸς πρὸ τῆς Ἀκαδημίας.

Imerologion Skokou 1886, p.26-1.jpg
ΣΚΗΝΗ Βʹ.—Ἐνώπιον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πλησίον τῆς Ἀστυνομίας.

Imerologion Skokou 1886, p.26-2.jpg
ΣΚΗΝΗ Γʹ.—Ἀνατροπὴ τῶν ὅρων τῆς καταγγελίας.

Imerologion Skokou 1886, p.27-1.jpg
ΣΚΗΝΗ Δʹ.—Ἔκδοσις καὶ ἐκτέλεσις αὐτοσχεδίου ἀποφάσεως.

Imerologion Skokou 1886, p.27-2.jpg
ΣΚΗΝΗ Εʹ.—Εἰς τὸ ὑπόγειον τῆς Ἀστυνομίας.

Imerologion Skokou 1886, p.27-3.jpg
ΣΚΗΝΗ Ϛʹ.—Ἡ διανομὴ τῶν λαφύρων.

Τέλος τοῦ δράματος.

(Ἕπονται 50,000 ὑπογραφαί)