Βασιλικό Διάταγμα 278/1967

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 278
Περὶ διορισμοῦ ὡς Ἀντιπροέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ ὡς Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τὸν κ. Γρ. Σπαντιδάκη.
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 57 Α - 21.04.1967


Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 278
Περὶ διορισμοῦ ὡς ἀντιροέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ ὡς Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τοῦ κ. Γρ. Σπαντιδάκη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν το ἄρθρον 31 του Συντάγματος,
Διορίζομεν

Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Ὑπουργὸν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τὸν κ. Γρηγ. Σπαντιδάκην.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου θέλει δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν Διάταγμα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Ἀπριλίου 1967
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
B.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ