Αναφορά του Εμ. Καλλέργη σχετικά με τη φόρτωση κανονιών και άλλων πυρομαχικών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Ἐμ. Καλλέργη σχετικὰ μὲ τὴ φόρτωση κανονιῶν καὶ ἄλλων πυρομαχικῶν.
Συγγραφέας:Ἀρ. 28

Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου!

Εἰς ἀπάντισην τῆς σημερινῆς διαταγῆς τοῦ ἐξ<οχωτάτ>ου τούτου Ὑπουργείου ὑπ᾽ ἀρ. 3514 μὲ τὴν ὁποίαν μὲ διορίζη, ὅπως ταχύνω τὰ ἐμβαρκάρισμα 4 κανονίων, χιλίων σφέρων, δύο χαβανίων μετὰ χιλήων βόμβων, εἰδοποιῶ τό εξ. Ὑπουργεῖον, ὅτη σφέραι διὰ τὰ ἄνωθεν 4 κανώνηα δὲν ὑπάρχουν εἰς τοῦτο τὸ φρούρηον, καθὼς βόμβαι δὲν εὑρέθησαν ἠμοί μόνον 275, αἱ ὁποῖαι ἱμβαρκαρίσθισαν. Εἰδοποιήτε προσέτη τό Ὑπουργεῖον, ὅτη ἐὰν διατάξη νὰ ἱμβαρκαρισθοῦν τὰ ἄνωθεν 4 κανωνηα, ἀνάγκη νὰ διορίση τοὺς ἀναγκέους ἀνθρώπους διὰ τὴν μετακόμισην αὐτῶν.

Ναύπλιον, τῇ 9 Μαρτήου 1825.

Ὁ Β΄ λοχαγὸς
Ἐμ. Καλλέργης