Αίτηση του συνταγματάρχου Π. Γ. Ροδίου να χρησιμοποιεί ένα μαγαζί στο φρούριο του Ιτς Καλέ για τις ανάγκες των στρατιωτών του

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἴτηση τοῦ συνταγματάρχου Π. Γ. Ροδίου νὰ χρησιμοποιεῖ ἕνα μαγαζὶ στὸ φρούριο τοῦ Ἲτς Καλὲ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν στρατιωτῶν του.
Συγγραφέας:


Αον Σύνταγμα

Ἀρ. 44

Ἒξοχον Ὑπουργεῖον τῶν Πολεμικῶν.


Προλαβόντως ἐζήτησα τὸ εἰς Ἲτζ Καλὲ κείμενον μαγαζίον διὰ κατάλυμα Τακτικῶν στρατιωτῶν, τὸ ὁποῖον καὶ μ᾽ ἀφιερώθη. Ὡς ἕτοιμον λοιπὸν καθ᾽ ὅλα του τὰ ἀναγκαῖα, καθὼς καὶ μὲ τοὺς κραββάτους, παρακαλῶ τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο νὰ διατάξῃ τὸν εὐγενέστατον φρούραρχον, ὥστε ν᾽ ἀφήσῃ τὴν εἴσοδον καὶ ἔξοδον τῶν Τακτικῶν ἐλευθέραν, διὰ νὰ μετακομισθῇ ὁ εἷς ἐκ τῶν λόχων τοῦ Συντάγματος εἰς αὐτὸ καὶ διὰ νὰ γίνεται πρὸς τοῦτον καὶ ἡ γύμνασις τῶν μουσικῶν καὶ τυμπανιστῶν ὡς τόπος εὐρύχωρος καὶ παράμερος.

Τῇ 11 Μαρτίου 1825, ἐν Ναυπλίῳ.

Τοῦ ἐξόχου Ὑπουργείου

ὁ Συνταγματάρχης

Π.Γ. Ῥόδιος


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Νὰ γένῃ διαταγὴ εἰς τὸν Φωτομάρα.
Νὰ καταχωρισθῇ εἰς τὸ Σύνταγμα τῶν Τακτικῶν.